Vasabladets jul- och nyårshälsningar 1952


Hälsningarna publicerades i Vasabladet 19.11.1952. Endast små korrigeringar har gjorts i texten, främst gällande uppenbara felskrivningar av personnamn. Kommun- och byindelningen är samma som Vasabladet använt. Listor som publicerats i två tidningar har lagts ihop.

[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]


 

Björköby

Mrs Ester Anderson med familj 1182 S. Seoville O.V. Oak Park Ill., samt Mrs och Mr Ellen och Carl Nord med familj Ingalston Mich. önskas god jul och gott nytt år av Elsa och Anders Nord Björköby.

Mroch Mrs Edvard och Anna Nygård med familj 702 S. Pine Port Angeles Wash USA. God jul och gott nytt år önskar familjen Anton Doktar Björköby.

Mrs Dina Burbäck 101 Lincoln st Fort Bragg Calif. USA, Mr och Mrs A. Stone 100 Morrow Fort Bragg Calif. USA. God jul och gott nytt år önskar fam. Edit och Anton Lind.

Mrs Hilda Matsson 1108 Henderson St. Eureka California USA. Mrs Hilma Westerholm 1016 Lavergne ave Chicago Illinois USA, Mrs Hanna Johnsson 5139 Thomas st Chicago 51 Illinois USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Viktor Norrgård Björköby samt fam. Karl Enholm Vasa.

Familjen Jenny Nilsson och Edna Jackson PO Box 381 Cook Minn USA. Familjen Harold Rickaby 2233 County Road 7 Minneapolis 18 Minn USA. God jul och gott nytt år önskar familjerna Johannes Ny och Harald Söder Björköby.

En välsignad julhögtid och ett gott nytt år tillönskas familjen Emil Johansson Box 190 Vanc. BC Canada av gamla far J. Johansson och broder Bernhard med familj hemma i Björköby.

Vår faster Mrs Hilda West med familj 916 Harrison st Crystal Falls tillönskas hjärtligt en god julhögtid och ett välsignelserikt nytt år av Ellen och Ester Gustafsson, fam. John Berg och Björkman Björköby.

Mr Anton Björk 14 Cordova st W Vancouver BC Canada. En fridfull jul och ett gott nytt år tillönskas från familjerna Edvard Björk, Anna Nedergård och Bernhard Johansson Björköby.

Mr Karl Östergård 1194 Nootka st Vancouver BC Canada önskas god jul och gott nytt år av ungdomskamraterna Karl Nyback, Sven Brådd och fam. Verner Brådd Björköby.

Mr John Dahl 200 Park st Fort Bragg Calif USA önskas god jul och välsignelserikt nytt år av bror Anders, familjerna Sigfrid Björklund, Anton Nyback Björköby.

Mrs Ester Andersson med familj 1182 S Seoville ave Oak Park Ill USA och Mr Charl Nord med familj Ingallston Mich USA önskas god jul och lyckosamt gott nytt år av fam. Johannes Granlund Björköby.

Miss Hilda Björkman 187 Parnassus ave San Francisco 17 Calif och Mr and Mrs John Carlson 422 N Lawler ave Chicago Ill USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Arvid Brådd Björköby.

En fridfull jul och ett gott nytt år tillönskas Miss Hilda Björkman 187 Parnassus ave San Francisco 17 Calif USA av mor, far och syskon med familjer, familjen John Berg, Ellen och Ester Gustafsson samt Hilda Nygård Björköby.

Familjerna John Charlson 422 N Lawler Chicago Ill USA. God jul och ett välsignelserikt nytt år tillönskas av familjerna Björkman Björköby.

Familjen Carl Berg 3401 Union st Eureka Calif USA. God jul och ett gott nytt år tillönskas av familjen John Berg, familjen Edvard Björkman samt Ellen och Ester Gustafsson Björköby.

Mr Mrs Betty Dahlström Point Reyes Calif USA. En god och fridfull jul samt ett gott nytt år önskar Ellen och Ester Gustafsson Björköby.

En välsignad julhögtid och ett gott nytt år tillönskas Miss Hilda Björkman 187 Parnassus ave San Francisco 17 Calif USA från familjerna Elin och Lennart Sten, Anni och Elis Nord, Else och Arne Rönnblad Björköby.

Mr Mrs Amanda Holm 138 Lincoln st Fort Bragg Calif USA. En fridfull jul och ett gott nytt år tillönskar fam. V. Nabb, J. Nabb, A. Rosenqvist, E. Rönnqvist, A. Doktar och gamla mor i Björköby.

Mr Mrs Dina Åkerman 100 Harold st Fort Bragg Calif USA. En god och fridfull jul och ett gott nytt år önskas av kusin Beata, fam. V. Nabb, A. Rosenqvist, E. Rönnqvist, A. Doktar i Björköby.[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]