Vasabladets jul- och nyårshälsningar 1952


Hälsningarna publicerades i Vasabladet 21.11.1952. Endast små korrigeringar har gjorts i texten, främst gällande uppenbara felskrivningar av personnamn. Kommun- och byindelningen är samma som Vasabladet använt. Listor som publicerats i två tidningar har lagts ihop.

[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]


 

Jeppo

Mr Andrew Mattson och barnen med familjer Route 2 Iron River Mich USA tillönskas en fridfull jul och ett gott nytt år av Johannes och Johanna Fagerholm Jeppo.

Mr Bertel Sundholm 2 Porutu st Lower-Hutt New Zealand tillönskas en fridfull jul och ett lyckobringande gott nytt år av familjerna Ester Bergman, Lennart Bergman och John Helsing Jeppo.

En välsignelserik jul och ett lyckosamt gott nytt år tillönskas Mrs Maria Jahnson 200 Ash. st Baraboo Wis. USA av Maria Höglund Jeppo Bärs.

Mrs Hilma Johnson 116 ½ N 23rd st Billings Montana USA, Mr Edvard Carlson, Mr Joel Carlson tillönskas en fridfull jul och ett lyckobringande gott nytt år av Brita Backlund och familjen Lennart Norrgård Jeppo.

Fam. Selma, Gust och Frank Leif Rt 12 Box 319 A Tacoma Wash. USA, fam. John Lindström 10685 Farmington Rd Plymouth Mich USA, Mr John Leif Box 889 Gilbert Minn. Mrs Jonas Backlund Grand Marais Minn. Mr Viktor Andersson Grand Marais Minn USA önskas en fridfull jul och ett gott nytt år av Anna L. Lindström, fam. Edit och Elmer Sandberg, Svea och Evert Lindström, Anita och Enry Sandberg Jeppo.

Mrs Irene Matson, fam. Benoyt och Rasanen 22 E 5th Port Angeles Wash USA, fam. Artur Kronqvist Leaville Sask Canada, fam. Leo Nyström 8436 Lonauk st Vancouver BC Canada tillönskas god jul och ett gott nytt år av familjen Johannes Nyström Jeppo.

Mr Helge Ahlfors c/o United Keno Hill Mines Mayo Calumet Yt Canada tillönskas en god jul och ett välsignat gott nytt år av mor och Tor, fam. Birger och Bruno Ahlfors Jeppo.

Mr J. Emil Almberg Kimberly N Box 231 USA önskas en god och fridfull jul och ett gott nytt år av syster Anna och Tor, Birger och Bruno Ahlfors med familjer Jeppo.

Fam Else Nyback 3573 Turner st Vancouver BC Canada. Våra varmaste julhälsningar och ett lyckobringande gott nytt år av mor, fam. Birger och Runar Högbjörk Jeppo.

Fam. William Gustafson 117 E 21 ave Olympia Wash USA tillönskas en god jul och ett välsignat gott nytt år av fam. Johannes och Maria Jungarå, Ester och Alfred Elenius, Edith och Ivar Vestin Jeppo.

Mary och Alfred Lindfors 4037 N Hamlin ave Chicago 18 Ill USA tillönskas en god och fridfull jul och ett välsignat gott nytt år av fam. Ernst Westerlund Jeppo.

Mrs Hilda och Mr Alex Johnson 422 West Front street Ashland Wis. USA samt deras barn och barnbarn tillönskas god jul och gott nytt år av Erik, Ida och Vilhelm Sandell Jeppo Måtar.

Mr Sven Strand 427 Hamilton st Vancouver BC Canada önskas en fridfull jul och ett välsignat gott nytt år av fam. Svea och Evert Lindström, Agneta och Einar Strand, Hellen och Oskar Strengell Jeppo.

Mrs Allan och Ester Isaacson med familj 10 Henrietta st Sault ste Marie Ont. Canada tillönskas god jul och gott nytt år av fam. Gunnar Elenius och Ingvald Berg Jeppo.

Mr och Mrs Paul Westerlund 904 Security Bldg Long Beach Calif USA. Våra varmaste julhälsningar och ett lyckobringande gott nytt år önskar vi eder Mia och Rolf Westerlund, Nanna och Gunnar Holm, Ines och Erik Björklund, William Sjöblom Jeppo.

Mr Artur och Johannes Björkqvist c/o United Keno Hill Mines Mayo Calumet Yt Canada. Våra varmaste julhälsningar och ett lyckobringande gott nytt år önskar vi eder. Mor, fam. Ivar Björkqvist Jeppo Ingrid och Sven Eriksson Soklot.

Mrs Frida Lund 558 Doroning st Denver Colo. USA, Mrs Mary Anderson 3745 Williams st Denver Colo. USA önskas god jul och gott nytt år av Aina och Bror Enlund Kengo Pensala och fam Valdemar Enlund Holm Jeppo.[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]