Vasabladets jul- och nyårshälsningar 1952


Hälsningarna publicerades i Vasabladet 19 och 23.11.1952. Endast små korrigeringar har gjorts i texten, främst gällande uppenbara felskrivningar av personnamn. Kommun- och byindelningen är samma som Vasabladet använt. Listor som publicerats i två tidningar har lagts ihop.

[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]


 

Korsholm

Fam. Hilda och Sanfrid Wargelin 241 B West Hawthorne Eureka Calif USA önskas god jul och gott nytt år av mor och syskon med familjer.

Fam. Arvid Johnson 69 Madison st San Francisco Calif samt fam. Esther Otto 119 Ney st San Francisco Calif önskas en fridfull jul och ett gott nytt år av Ester, Anni, Levi, Rolf och Rune.

Andrew Österberg 791 Marcy ave 12 Staten Island NY USA. God jul och ett gott nytt år önskar fam. Anna Gästgivars och Maria Lall Korsholm.

Mr och Mrs Erick V. Erickson 200 North McPherson st Fort Bragg Calif och Mr och Mrs Hendry Bjors Escanaba R 1 Box 121 Mich USA önskas god jul och gott nytt år av Hilda Gädda och fam. Bertil Båsk och Harald Gädda Korsholm.

Våra varmaste jul- och nyårshälsningar samt önskan om Guds rika väsignelser till familjerna Oskar Ingman 1131 Montana st Coos Bay Oregon USA, Sylvia och Herman Holm, Dina och Aug Burbeck 101 Lincoln st Fort Bragg Calif USA samt Aina Carlberg 35 Aldie st Alstone 34 Mass USA av Ida Lindman Iskmo och Herman Ståhl Jungsund Korsholm.

Adelina, Otto och Gordon Edwardson 1290-20th ave San Francisco 22 Calif USA önskas god jul och gott nytt år av Erika, Selma och Erik Storm Vasa Gerby.

Helma och August Ostergard 720 Lincoln st Snohomish Wash USA önskas en god jul och gott nytt år av Erika, Selma och Erik Storm Vasa Gerby.

Mrs John Nyström 18 Hegland ave Bingham Canyon Utah, Mr Anna Viljamaa Hayward Beach Ashtabula Ohio USA önskas god jul och gott nytt år av Valdine och Vilhelm Järv Korsholm Karperö.

Mr Arvid och Jenny Johnson 3648 Oxford st Vancouver BC Canada samt Sylvia, Bruno och Erik med familjer tillönskas en fridfull jul och ett gott nytt år Maria och Edit Pada samt familjen Evert Pada Karperö Korsholm.

Mr K.A. Karlsson 59 Crane Rd Stamford Conn USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Vilson och Berts Karperö Korsholm.

Mr och Mrs I. Orndahl samt Mr och Mrs E. Orndahl Box 52 Algonquin Ill. USA. God jul och gott nytt år önskar Ester och Oskar Kock Karperö Korsholm.

Mrs Mr John A. Back 1836 Hone ave Bronx 61 NY önskas god jul och gott nytt år av fam. Nestor Galls Vasa Vallvik.

En god jul och ett gott nytt år önskas Nelly och Emil Kastus. Box 869 Malartic Que Canada av Ingvald och Adele Åman Vasa Kilskiftet.

Mr John E. Stub med familj Star Route 1 Box 197 Iron Mountain Mich USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Maria Back Korsholm Grönvik.

Familjen Evert Sund 8 Ogilvie st Dundas Ontario Canada samt familjen Albert Westerman 135 Templeton Mass USA tillönskas en god jul och ett gott nytt år av familjen Alfred Sund och Ida Vesterman Karperö Korsholm.

Familjen Ingegärd och Erik Nymark St-Sauveur Des Monts PO Canada. Mrs Vendla Carlson Gheen Minn. USA. En god jul och ett gott nytt år från familjen Albert Örn Jungsund Korsholm.s

Miss Verna Gedda, Mr Edv. Johnson Lock Box 23 Sidnaw Mich USA, Mr and Mrs Herman Morney 335-W 49th st Seattle Wash USA, Mrs Jennie Anderson 1204-61 st Kenosha Wisc USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna Allan Gädda och Erik Krohn Smedsby Vasa.

Martorna i Helsingby-Toby önskar vänner och ortsbor i USA, Canada och Sverige god jul och gott nytt år. Helsingby-Toby Martaförening.

Mr E.K. Nelson med familj 97 Hilsdale San Mateo Calif. USA önskas god jul och gott nytt år av Hulda Backman Kvevlax Petsmo samt fam. Alvar Lindholm Kilskiftet Korsholm.

Mr andd Mrs Werner Albertson 7036 N Williams ave Portland 11 Oregon USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna E. Munck och E. Aspholm Vasa Höstves.

Bethany Ev. Lutheran Church c/o Jeanette Jacobson 232 Dwight st. Jersey City N.J. USA önskas god jul och gott nytt år av Birgit Lax Singby Korsholm.

Mrs Irene Andersson 1800 Monroe ave New York 57 USA. Fam. Karl Holm 100 Ellington st Hartford Conn. USA. Fridfull juletid och gott nytt år önskas av fam. Arvid Fochsell Helsingby Korsholm.

Mr John W. Carlson 15 Lawrence st Greendale sta. Worcester Mass. USA. Mr E. Viktor Mattson 31 Waterford st Gardner Mass. USA. Mrs Sofia Berg 60 Draper Road Gardner Mass. USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Maria och Paul Brännbäck, fam. Sigfrid Karp Veikars Korsholm.

Mr John Norrgård med familj 41 Wall st Cranford NJ, Mr Edvard Harrison med familj 224 Seaview ave Jersey City 5, Mrs Alina Lund 138 Woodlawn ave Jersey City 5 NJ, önskas god jul och gott nytt år av familjen Evert Holm, Erika Bäck Karperö Korsholm.

Familjerna Emil Carlson 71 Stanton Street Worcester 5 Mass. USA. Hilda Holm 56 Everard St. Worcester 5 Mass. USA, Lydia Lindholm 54 Everard St. Worcester 5 Mass. USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Viktor Lång Vasa Helsingby.

Mr Fritz Ericsson Box 72 Ketchikan Alaska önskas god jul och gott nytt år av Anna och Edith Aura Korsholm Runsor.

Mr och Mrs John Enrot 2014 Williams st Eureka Calif USA, Mr och Mrs Herman Petterson 241 SW Hawthorne Eureka Calif USA, Mr Alfred Utahs 1773 South Bedford st Los Angeles 35 Calif USA, Mrs Minnie Utahs Norwalk Nord 11 NSH Calif USA tillönskas en god jul och ett gott nytt år av Hjalmar och Ester Bergström Gamla Vasa Solhamn.

Mr Alfred Hedman 300 C st Anchorage Alaska USA önskas god jul och gott nytt år av Aina Hedman Korsholm Toby.

Mr och Mrs Edvard Wicklund 913 No 89 Seattle Wash. USA, Mr och Mrs Arvid Wicklund Rt 3 Box 270 AnacortesWash. USA, Mrs Erika Carlson 1102 Jefferson st Bellingham Wash. USA, Mr och Mrs Herman Peterson 1046 E st Eureka Calif. USA, Mr och Mrs Fred Erickson R 2 Box 69 Anacortes Wash. USA, Mr och Mrs Frank Eryen 3204 Peabody st Bellingham Wash. USA önskas god jul och gott nytt år av Hjördis Granlund Korsholm Gerby.

Mr Rd Hill med familj 2521 Rainier Everett Wash. USA önskas en fridfull jul och ett gott nytt år av Maria Back Jungsund Korsholm.

Fam. Axel Nyström 523 East 149 st New York 55 USA samt Frk Elin Holm Utmarksv. 19 Bromma Sverige önskas god jul och gott nytt år av mor, far och syskon Korsholm Karperö.

Mrs Harold A. Olsen337-60 st Brooklyn 20 New York USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Arvid Örn Iskmo.

Mr Axel Sundvik 1171 Sacket ave New York 61 NY USA, Mr H.G. Williams 31040 Gratiot Roseville Mich. USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Johannes Sundvik Karperö Korsholm.

Familjen Verner Söderlund Stambaugh Box 72 Michigan USA önskas en god jul och ett gott nytt år av familjerna Edvard och Harald Orre Böle Korsholm. Vicktor och Ellen Krutar 9 Barthel ave Gardner Mass. USA önskas en god jul och ett gott nytt år av familjerna Edvard och Harald Orre Böle Korsholm. John och Helmi Nyström Bal box 15 Gotland Sverige önskas en god jul och ett gott nytt år av far samt familjen Harald Orre Böle Korsholm.

Fridfull jul och gott nytt år tillönskas fam. Bror Fredbeck 1619 E. Broadway Vancouver BC Canada från fam. Edvin Lindahl, fam. Axel Lindahl Jungsund och fam. Gustav Karp Karperö Korsholm.

Mr och Mrs Bill och Linnea Klockars 3454 East 4 ave Vancouver 12 BC Canada. God jul och gott nytt år önskas av Ines och Axel Ingman Jungsund Korsholm.

Familjen E.K. Nelson 1606-2 ave San Mateo Calif. USA. God jul och gott nytt år från familjen Birger Nääs Jungsund Korsholm.

Mr och Mrs Uno Mattson 2334 Riverside ave Trail BC Canada. Hjärtliga jul- och nyårshälsningar från Edith och Elisabeth Mattas Jungsund Korsholm.

Mr Gus Mattson Kevagama PO Abitibi Quebec Canada. God jul och gott nytt år från Erika Örn Jungsund Korsholm.

Familjen Edla och Ed Johnson Menlo Park Box 87 New Jersey USA tillönskas en god jul och ett gott nytt år från familjen Maria och Emil Vesterman Jungsund Korsholm.

Mr och Mrs Ida och Oskar Englund 2814 Second ave W Hibbing Minn. USA tillönskas god jul och gott nytt år av familjen Edvard Karp Jungsund Korsholm.

Mr och Mrs Bill och Linnea Klockars 3454 East 4 ave Vancouver 12 BC Canada önskas god jul och gott nytt år av Mina Ingman Jungsund Korsholm.

Jul- och nyårshälsningar tillönskas Mr and Mrs John Matson 5135 S.E. 63 ave Portland Oregon USA samt alla släkningar och vänner av August och Ernst Mattas, fam. Gunnar Mattas Jungsund och fam. Evald Loo Grönvik Korsholm.

Mr och Mrs Uno Mattson 2334 Riverside ave Trail BC Canada. Mr Carl Ahlbeck 33 Booth st Pleasantville NY USA önskas en god jul och ett gott nytt år från fam. Vilhelm Örn Närpes. Betty och Astrid Örn Jungsund Korsholm.

Mr Mrs Svanson 367 Elgen ave Winnipeg Man. Canada önskas god jul och gott nytt år av familjen E. Ek Jungsund Korsholm.

Mr o. Mrs Winqvist 613 11 st So Virginia Minn. USA önskas en god jul och ett gott nytt år av familjerna Alfred och Anders Stenlund samt familjen Hanna Kock Toby st. Korsholm.

Mr and Mrs Uno Beck RR 3 Langley Prairie BC Canada. Mrs Sophia Carlson 949 Ogden ave New York City Bronx samt alla släktningar och vänner i USA och Canada önskas en fridfull jul och ett gott nytt år av fam. Albert Ingman Jungsund Korsholm.

En god jul och ett lyckosamt nytt år önskas Rafael och Alice Örn Garmakaregatan 39 Box 1453 Avesta Sverige från Agnes, Vilhelm, Leif-Erik o. Cristine Örn Närpes, mor och Astrid Jungsund Korsholm.

Fröken Estrid Back Gripensnäs gästhem Bettna Sverige. Vi önskar dig en riktigt glad jul och ett gott nytt år! Mamma, Pappa, Gunda och ungarna.

God jul och gott nytt år tillönskas fam. Thure Borg 411-7th ave South Port Alberni BC Canada. Fam. Georg Granholm Langley Prairie RR 3 BC Canada av Vendla Granholm familjen Nestor Granholm Tölby Korsholm.

Mr Verner Renholm med familj 2924 E 41 ave Vancouver 16 BC Canada önskas en fridfull jul och ett gott nytt år av mor och fam. Elsa och Harald Håkans Toby Långstrand samt fam. Jenny och Eugen Lillhonga Karleby.

Mrs Esther Erickson 90 Warner ave Jersey City 5 NJ USA önskas god jul och gott nytt år av fam. A. Rönnholm och B. Gullman Karkmo Korsholm.

Fam. Evert Edberg Box 244 South Bend Washington önskas god jul och gott nytt år av fam. Ellen Edberg Korsholm Veikars.

Fridfull jul och gott nytt år önskas familjerna Edvard och Sandra Isaacson samt Bill Isaacson R.F.D. Box 288 Provo Utah USA av familjerna Ulrika Beijar, Anna Norrgård och Aina Holm Karperö Korsholm.

Mr Evert Jarf 4718 V. Huron st Chicago Ill. Mr John Jacobson 203 Sellers st Hibbing Minn. En god jul och ett gott nytt år önskar fam. Hugo Järv Singsby Korsholm.

Våra varmaste jul- och nyårshälsningar sänder vi till fam. Agda och Ernest Johnson 619 S Laurell Port Angeles Wash. Fam. Elsa och Axel Berg 225 Chapel st gardner Mass. Fam. Matilda Enegren, Teodor Enegren och Erik Smulter Korsholm Tölby.

Mr Almer Lithén Pioneer mine BC Canada och Mrs och Mr John Lithén 1525-15th ave E Hibbing Minn. USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Joel Lithén Singsby Korsholm.

Familjen Arvid Sund 35 Water st Gardner Mass. USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Johannes Söderholm Höstves.

En glad och trevlig jul samt lycka och välgång på det nya året önskas familjerna Verner Snell, Bror Snell och Karl Snell Route 4 Idaho Falls Idaho USA samt familjerna Vendla Backman och Einar Backman 541 N 79th Seattle Wash. USA av fam. Sigfrid Backman Voitby Korsholm.

Mr John I. Linvall 1569 Lex ave New York 29 N.Y. God jul och gott nytt år önskar Marion, Margaret, mormor och övriga släktingar.

Mr Rolf Snellman 4754 Frances St Vancouver BC Canada önskas god jul och gott nytt år av Gunvor, Elsa, Evert och Carita Korsholm Karperö.

God jul och gott nytt år önskas Mr Sigurd Gustafson med familj Grayland Wash. USA av Sandra Finne samt familjerna Birger och Robert Finne Korsholm Voitby.

God jul och gott nytt år önskas bröder, andra anförvanter, vänner och barndomskamrater i USA, Hawaji, Canada, Sverige, Norge och Danmark av familjen Hugo Nygård Helsingby.

Mr och Mrs Signe och John Ingman 123 Elzey ave Elmont Nassay LI NY USA, Mr och Mrs Anna och Gustaf Söderman 203 First ave West Haven Conn. USA önskas en fridfull jul och ett gott nytt år av familjerna Betty och Gustaf Lax, Eva och Eskil Kronman Singsby Korsholm.

Fröken Agnes Lasander Vallingatan 10 III tr. (Lindberg) Stockholm Sverige. Varma jul- och nyårshälsningar från systrarna på Åland samt föräldrar och syskon i hemmet i Jungsund Korsholm.

Mrs Ulrika Stahl 121 Woodlawn ave Jersey City 5 NJ USA, Mr John Stahl Star Route Agoura California USA. Hjärtliga jul- och nyårshälsningar från familjerna Edvard Ståhl och Arvid Back Jungsund Korsholm.

Mr John Lax 208 Woodlawn ave Jersey City NJ USA önskas god jul och gott nytt år av Elsa och Birgit Lax Singsby Korsholm.

Mr Axel E. Lax med familj 1407 E 3rd st Duluth Minn. USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Herman och Hugo Lax Singsby Korsholm.

Familjen Georg Johnson 1819 6 st Butte Montana USA, Mr Axel Johnson 352 Mich. Ave Miami Beach Florida USA önskas god jul och gott nytt år av Anna och Fanny Raukko Singsby Korsholm.

Familjen Vilhelm Norrgård 204 East 124 st New York City 35 NY USA önskas god jul och gott nytt år av Mina Hjärpe samt syskon i Singsby och Gerby Korsholm.

Mr John Dahl 1447 Raven ave Ottawa 3 Ont. Canada önskas god jul och gott nytt år av syskonen i Singsby Korsholm.

Mr E. Hawkins Renabic Mines Renabic Ont. Canada önskas god jul och gott nytt år av familjen G. Håkans Singsby Korsholm.

Mrs Edith Mickelsen 1546-47th ave San Francisco Calif. USA, Mr Arvid Fredriksson 2415 Telegraph ave Oakland Californien USA, Mr Verner Fredriksson 375 Conme st Port Arthur Ont. Canada, Mr Evert Fredriksson 156 Rockwood ave Port Arthur Ont. Canada önskas god jul och gott nytt år av familjerna Eskil Dahl Singsby och Johannes Väggren Petsmo.

Familjen John Isaacson Route 1 260 Eveleth Minn. USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna Nylund Vasa Gerby Finland.

Mr Mrs Gabe och Elisabeth Nasman Warren Oregon USA önskas god jul och gott nytt år av Arne Sandvik och familjen Elis Sandvik Vasa Karperö.

Mrs Mary Erickson 210 Halladay st Jersey City 4 New Jersey, Mr & Mrs Verner Vallenius 2928 Yost Place NE Washington 18 DC, Mr August Holmqvist 205½ Garfield st Keating PA USA. Alla med familjer önskas god jul och gott nytt år av Maria Möller och familjen Estrid o. Einar Forslind Korsholm Voitby.

Familjen Thure Forsman Box 83 Courtenay BC Canada önskas god jul och gott nytt år av familjerna Anton Nygård, Ragnar Smedman och Emil Smedman Korsholm Voitby.

Familjen John Smedman 62 Grant st Kingston NY USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Ragnar Smedman och Emil Smedman Korsholm Voitby.

Familjen John och Helmi Backman 8 Overlock Dr Walhalla NY USA, Mr Carl & Ines Backman, Mr Harry & Nancy Nylund Cimino Blvd Vineland New Jersey USA. God jul och ett gott nytt år önskas av Anna Backman samt familjerna Birger, Alfons och Arne Backman.

Mr August Nelson med familj 523-38th st Union City N.J. USA tillönskas god jul och gott nytt år från familjen Alfred Sparv Gerby.

Mrs Tilda Fant 5312 39 ave SW Seattle 6 Wash. USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna Johan G:son Storm, Anselm Storm och Harald Storm Korsholm Helsingby.

Familjen John Mattson 901 Ingersoll St Winnipeg Man. Canada. God jul och gott nytt år önskas av familjen Fredrik Södergård Korsholm Voitby samt familjen Roy Krus Kvevlax Västerhankmo.

Mr John Mattson med familj 901 Ingesroll st Winnipeg Man. Canada En god jul och ett gott nytt år önskas av familjerna Nestor Södergård och Gustav Paro Korsholm Voitby samt Annie och Erik Nyman Vörå Andkil.

Mr Alexander Nyman Townsite Britannia Beach, BC Canada och Mrs Anna Swed, Dollar Bay Michigan USA önskas en god jul och ett gott nytt år av familjen Arvid Enegren Toby Korsholm.

Familjen Edvin Johnson 1567 W 29 st Cleveland 13 Ohio USA. God jul och ett gott nytt år önskar vi eder alla. Fam. Arvid Sjögren Toby Korsholm.

Mr Verner Bengs Dollar Bay Mich. USA och Mr Arvid Bengs 107 Columbia st Seattle Wash. USA. Fridfull jul och ett gott nytt år önskar familjerna Janne Bengs och Ruben Bergman Toby Korsholm.

Mr Eric Strom 204 Carrall Street Vancouver BC Canada. Fridfull jul och ett lyckosamt gott nytt år önskar familjen Karl Båsk och familjerna Ernst Eriksson och Erik Söderlund Helsingby Korsholm.

Fridfull jul och gott nytt år önskas familjerna Matilda Fant 5912-39 SW Seattle 6 Wash., Elna Josephson De Haro st San Francisco 11 Calif., Elvi Lundqvist 2018 Orchard ave Walnut Creek Calif. USA av Alina och Arne Kurten Korsholm Helsingby.

Mrs Matilda Pått 1647 Haight ave Bronx 61 New York USA önskas god jul och gott nytt år av Selma och Johannes Sten samt John Back Korsholm Helsingby.

Familjen Mrs A. Back samt alla släktingar 3043 Eastchester Rd Bronx 67 NY USA. God jul och gott nytt år önskar Edla Ahlstrand Korsholm Helsingby.

Dr Börje Gröning med familj Dorotea, familjen R. Tunsäter Hallberga, familjerna Tore Hernemark och Pettersson samt Helna Andersson Nässjö, Herr Strindvall och Gösta Mylius Stockholm, Herr Eric Marcusson Härnösand Sverige önskas god jul och gott nytt år av familjen Hugo Nygård Helsingby.

Mrs Eileen Koske, fam. Evert Martola Miami Fla., fam. Edvin Heglin, Evert Heglin, Vaino Ronn Gardner Mass., Armas och Gunnar Granlund samt övriga bybor och barndomskamrater i USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Hugo Nygård Helsingby och Evert Nygård Åbo.

Mr Emil Ekblad Gardner Mass., Mrs Ellen Kamb San Francisco Calif. önskas god jul och gott nytt år av fam. Hugo Nygård Helsingby.

Mrs Elsa Brander Brooklyn NY önskas god jul och gott nytt år av familjerna Hugo Nygård Helsingby och Edith Gröning Sibbo.

God jul samt ett lyckosamt nytt år tillönskas fam. Anna och Gust Berglund Box 505 Cosmopolis Wash, fam. Adelina och Frank Wasström 10 Briarwood ave Kransburg NJ, fam. Selma och Albert Nygren 1373 Ellison ave Bronx 61 New York City samt Mrs Ida Norgord 37 Concord st Cranford NJ av fam. Alina och Ivar Lithén Gerby Korsholm.

Fam. Reinhold Pada 4119 6th ave Kenosha, Wis. USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Verner Pada N. Helsingby.

Familjen Lennart Vikman Brown RR 1 Langley Praire BC Canada, fam. Sanfrid Storm 419 Buchanan ave New Westminster BC Canada och fam. Hugo Vikman 10 Van Norden Rd New Woburn, Mass., USA. God jul och gott nytt år önskar familjerna Leonard Vikman och Anselm Vikman Helsingby Korsholm.

Mr Erik och Warner Storm BCB Dept CNR Edmonton Alberta Canada och Mrs Hilma Geerl med make Clinton Box 179 Conn. USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna Edvin Storm och Anna Storm Helsingby Korsholm.

God jul och gott nytt år önskas Nils och Runar Storm Sävstaholmsgat. 4 Malmö Sverige från mor, far, syskon samt Edla, Helsingby.

Familjen Sven Johansson Coleman Alta Canada. God jul och gott nytt år önskar Viola och Georg Snickars Vasa Roparnäs och Gertrud och Hilding Pada Runsor Korsholm.

Familjen Edvin Johnson 1567 W 29 St Cleveland 13 Ohio USA. God jul och gott nytt år önskar Viola och Georg Snickars Vasa Roparnäs och Gertrud och Hilding Pada Runsor Korsholm.

Mrs Adelina Anderson, fam. Ch.E. Anderson, Edith och Ester Allendale NJ, Mrs Olivia Peterson och fam. W. Peterson Honolulu, fam. George Frederickson New York, fam. Edla Back, fam. John A. Back New York samt övriga släktingar och vänner i New York önskas god jul och gott nytt år av familjen Hugo Nygård Helsingby och Evert Nygård Åbo.

Mr Rudolf Akers Box 321 Valdor Que. Canada önskas god jul och gott nytt år av A.J. Smeds och familjen Bergström Gamla Vasa.

Mrs Mary Holmes samt Mr och Mrs Walter Sutherlund Box 1952 Eureka Utah USA tillönskas god jul och gott nytt år av Sofia och Mathilda Karp Korsholm, Ida och Aili Järf samt Lydia och Viking Björklund Vasa.

Familjen Gustav Söderman 203 First ave West Haven Conn. USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Arvid Back Jungsund Korsholm.

Fam. Viktor och Howard Anderson 1415 13th ave East Hibbing Minn. USA önskas en god jul och lyckosamt gott nytt år av fam. Aug. Holmfors, Paul Näsman, Mili Näsman och Elin Holmfors Staversby Korsholm.

Mr och Mrs Fred Newman Box 1776 Juneau Alaska, Mr och Mrs Ed Fredriksson Box 131 Cook Minn. USA, Fröken Alli Fanth Box 1154 Teg Umeå Sverige tillönskas en god jul och ett gott nytt år av fam. Alfred och Atle Fanth och Karl-Erik Österberg Skatila.

Fam Otto W. Ackerman 27 Wickman Drive Gardner Mass. önskas en god jul och ett gott nytt år av släktingar och vänner i Böle Korsholm.

Familjerna John Pada och Wincent Murray Grindrod P.O. BC Canada tillönskas en god jul och ett gott nytt år från familjerna Irene Storm och Per-Olof Storm Helsingby och fam. John Thölix Tölby Korsholm.

Fam. Waino Ronn 30 Bates Road Gardner Mass. USA och Ines och Sixten Söder Hjortvägen 4 Sollentuna Sverige tillönskas en god jul och ett lyckosamt gott nytt år av fam Edvard Klemets, Elin och Henry Westermark och Margit och Gustav Ingo Helsingby Korsholm.

Mr o. Mrs C.E. Lindbeck 2801 Jackson st apt. 1 San Francisco 15 Calif. USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna John Ahlbäck Bobäck Vasa, Axel Bruun och Betty Bruun Kalvholm Vasa.

Fam. Ed, Elmer och Paul Holm 831 Soudan Minn. USA önskas en god jul och ett lyckosamt nytt år av fam. Aug. Holmfors, Paul Näsman, Mili Näsman och Elin Holmfors Staversby Korsholm.

Mrs J.H. Sinclair, Miss Edith och Elna Björk 150 Central Park South New York 19 USA, fam. Ivar Norrgard 96 Carter ave Kirkland Lake Ont. Canada önskas god jul och gott nytt år av Elsa och Uno Björkbacka Korsholm Singsby.

Fridfull jul och ett välsignelserikt nytt år tillönskas fam. Mr och Mrs Edvard Nyman och Karl, familjen Nisland South Dakota USA, Mr Sigrid Erikson, Mr Artur, Rudolf och Hugo Nyman med familjer av familjerna A. Österberg, E. Lithén, E. Klockars och Hilma Groop Veikars Korsholm.

Mr och Mrs Hugo S. Long 840 Maple st Albany Oregon och Mr Emil Long 540 Alegria rd Santa Barbara Calif. USA tillönskas god jul och gott nytt år av fam. Edvin Lång och Edit Lång Korsholm Martois.

Fam. John A. Nygard, Jack Nygard, Grant Nygard samt fam. Gustav Nygard USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Hugo Nygård Helsingby och Evert Nygård Åbo.

Familjen Otto Sundell 2525 Grant st Vancouver BC Canada o. familjen A.V. Westerback 692 E 139th st New York NY USA önskas god jul och gott nytt år av familjen E. Pärus Toby Korsholm.

Familjen Paul Dahl Box 43 57 Campbell st Collingwood Ont. Canada, Mr och Mrs Ed. Fredriksson Box 131 Cook Minn. USA önskas en god jul och ett gott nytt år av fam. A.J. Nyman Staversby Korsholm.

Fam. August Nelson 523-38th St Union City NJ. God jul och ett lyckobringande nytt år önskas av familjerna Åke och Alfred Sparv Gerby Korsholm.

Fam. Bertel Holm och Jan-Eric Lärka Söderhamn Sverige önskas god jul och gott nytt år av föräldrar, Sisko, Bengt och Solveig.

Mrs Hilma Finström Fort Bragg 225 Pine street Calif. USA tillönskas god jul och gott nytt år av familjen Levi Jern.

Mr John E. Stule med familj Star Route 1 Box 197 Iron Mountain Mich USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Maria Back Korsholm Gronvik.

Mrs Eileen Koske och Ingrid Johnsson med fam. USA. Hjärtliga jul och nyårshälsningar sänder fam. Smeds, Holm och Klockars Helsingby.[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]