Vasabladets jul- och nyårshälsningar 1952


Hälsningarna publicerades i Vasabladet 23.11.1952. Endast små korrigeringar har gjorts i texten, främst gällande uppenbara felskrivningar av personnamn. Kommun- och byindelningen är samma som Vasabladet använt. Listor som publicerats i två tidningar har lagts ihop.

[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]


 

Kvevlax

Fam. Ida och Jacob Abrahamson Box 111 Lake Stevens Wash., fam. Matilda o. Otto Hjort 2720 Commercial Anacortes Wash., fam. Anna och Andrew Lund Box 45 Lake Stevens Wash., fam. Ida Hjort 1713 Cedar Street Everett Wash. tillönskas en fridfull jul och ett gott nytt år av Johannes Hjort, fam. Erik och Almer Hjort, samt fam. Bertel Enroth, Kvevlax.

God jul och gott nytt år tillönskas familjerna Emil Hart, Alfred Nygård Fort Bragg Box 12 Calif. samt familjen Ivar Frants Malakva BC Canada av fam. Johannes Nygård samt Matilda Frants Koskö Kvevlax.

Mr Frank Crncick med familj 2388 Cary ave San Jose 26 Calif USA samt Mr Emel Erickson med familj 1435 Pendrell Vancouver BC Canada önskas god jul och ett välsignelserikt nytt år av familjen Etel Henriksnäs Kvevlax.

Fam. Tyra Ström Kingsburg 2032 16th Calif. USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Alfred Kuni Kvevlax.

Fam. Frits Nygard Route 1 Box 127 C Eveleth Minn. USA samt fam. Ivar Frants Malakva BC Canada önskas god jul och gott nytt år av fam. Helge Eriksson och Irene Eriksson Koskö.

Fam. Knut Pettersson och Ruth Nordström Sverige önskas god jul och gott nytt år av fam. S. Nordström, N. Kulla och syskonen Ström Österhankmo.

God jul och ett välsignelserikt gott nytt år tillönskar vi familjerna Adrian Carlson 57-56, 157 st Flushing Long Island NY. Eskil Nelson 641 E 136 st Bronx 54 NY USA från mor och familjerna Burman samt fam. Björk Koskö Kvevlax.

Familjen John Henderson 886-3rd ave Brackenridge PA USA. En varm julhälsning och en önskan om ett välsignelserikt gott nytt år sänder Irene Hinders Vassor.

Mr och Mrs Jack Stacey, Mr och Mrs Sverre Leret Britannia Mines Townaite BC Canada önskas god jul och gott nytt år av fam. Valfrid Näsman V. Hankmo.

Familen Evert Johnson 734 Benner NE PO Box 461 Geraldton Ont Canada, familjen Anna Wick Box 63 Nanty-Glo Penna USA, familjen Johnson 2249 Grahn Dr Santa Rosa Calif USA. En varm julhälsning och ett välsignelserikt gott nytt år önskar familjen Hanna Hinders Vassor.

God jul och gott nytt år önskas familjen Erik Bertholm 414 Monroe st Eveleth Minn. USA och familjen Lennart Bertholm Malakva BC Canada av familjen Albert Frants Koskö Kvevlax.

Mr Erik Eriksson samt Mrs Söderqvist 733 N Laramie ave Chicago Ill. USA tillönskas god jul och gott nytt år av fam. Ida Eriksson och Georg Nygård Koskö.

Mr and Mrs Herman Ekman 826 Orange ave Burlington Wash. USA, Mr and Mrs Fred Gustavson Box 185 Lake Stevens Wash. USA önskas god jul och gott nytt år av Mr and Mrs Alfred Blomberg Vallvik.

Mrs Tilda Johnson 436 W Russ st Eureka Calif. USA önskas god jul och gott nytt år av Alvina o. Gustav Sund Bygdeå Sverige.

God jul och gott nytt år tillönskas Mr John Wick 2 Machar ave Port Arthur Ont. Canada av mor och syskon i Vassor.

God jul och ett välsignelserikt nytt år tillönskas familjen K.J. Petterson 165 Laura st San Francisco 25 Calif. och familjen J.A. Burman 238-C st Eureka Calif. samt familjen John Johnson 2518 Roane st Eureka Calif. av familjen Oskar Nygård och Betty och Albert Burman Koskö Kvevlax.

God jul och gott nytt år tillönskas Signe och Gördis Sundell 436 W Russ st Eureka Calif., Mrs Tilda Johnson 436 W Russ st Eureka Calif., fam. Harald Johnson 214 40th ave San Mateo Calif., fam. Nestor Johnson 68 Liebig st San Francisco Calif. av familjerna Maria Lax, Ida Frants, Johannnes Näsman, Alfred, Harald och Georg Nygård och Julius Hedqvist Koskö Kvevlax.

Fam. Gust Fredrikson 5035 SW Nevada st Portland 19 Oregon USA önskas god jul och lyckosamt gott nytt år av familjerna August Pada, Evert Pada, Anders Pada, Matilda Pada och Alfred Holm.

En god jul och ett gott nytt år tillönskas Mr Edvin Holm 2601 E Goler Seattle Wash. USA av Anna Hurin Västerhankmo och familjen Gunnar Nickull, Jörala, Vörå.

En god jul och ett gott nytt år önskas familjerna Hilma, Gustav och Josef Sund samt fam. Hendry Jonson Bäck Bygdeå Sverige av fam. Ida Frants Koskö Kvevlax.

Mrs Ida Martinsson Rt 1 Box 217 Eveleth Minnesota USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna Lövgård Kuni Kvevlax.

Mrs Anna Beck med familj 1063 Vine st Nanty Glo PA USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna Ben Finne, Alfred och Viktor Sandberg, Edla Sandberg, syskonen Källberg Västerhankmo samt Edit Jansson och familjen Hindström Vasa.

Fam. Fred Berg 9848 SE Division Portland 66 Oregon USA önskas god jul och gott nytt år av Hilma och Herman Berg Kvevlax.

Mr John Wickman samt fam. Young Box 104 Caspian Mich. USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Sundäng Vasa Kuni.

Fam. Arvid Johansson Hjälsbo Dala Sverige önskas god jul och gott nytt år av fam. Johannes Forsman Vasa Kuni.

Mr Valfrid Hellman 5010 Maplewood Detroit 4 Michigan USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Johannes Forsman Vasa Kuni.

Mr och Mrs John Storm samt familjerna Dalin Rt 1 Box 9 La Center Wash. USA önskas god jul och gott nytt år av mor och syskon med familjer Kvevlax Koskö.

Mrs Lissi Lindqvist, Mrs Irene Gregory 1511 Front st Needles California USA samt Mr and Mrs Andrev Fant 319 Elba ave Eveleth Minn USA. Sändes jul- och nyårshälsningar av familjerna Viktor Fant, Elin Granholm Petsmo, Albin Groop Karperö.

Familjerna Verner Smith 606 EG st Iron Mountain Mich, Henry Carlson 6703 NE 22 ave Portland 11 Ore USA samt Mr Karl-Erik Svanvik Alert Bay Shipyard Alert Bay BC Canada. God jul och gott nytt år tillönskar eder fam. Verner Svanvik och Erik Svahn Kvevlax.

Mr Fred Johnson och Miss A. Johnson 306 Fourth st NW Chisholm Minn., fam. Emanuel Erikson 516 West Pine st Chisholm Minn., fam. Rodolph Johnson 2118-5th ave Hibbing Minn., fam. Victor Lind 3508 Burke ave Seattle 3 Wash. USA samt alla kusiner önskas en god jul och ett välsignelserikt nytt år av fam Ingrid och Vilhelm Pada Köklot Kvevlax.

Familjen John Vahlstedt och Mr Vahlstedt R 2 Crystal Falls Mich. USA tillönskas en god jul och ett gott nytt år av fam. Sigfrid och Fritjof Svarvar.

Mrs Mr Elsa och Henry Nylund 273 Eastlawn Detroit 15 Mich. USA, Mrs Mr Aili och Albin Mickelson 82 Wood st Kirkland Lake Ont. Canada, Mrs Irene Nelson Park ave RFD 1 Lake Rankonhoma Long Island NY USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Rafael Östman Kvevlax.

God jul och gott nytt år tillönskas Mrs Edla och Anna Abrahamson 2231 Garland st Eureka Calif. av bror i Vasa och syskonbarnen Knipström och Svarvar i Kvevlax.

Mr Alfred Berts och Edit jämte barnens familjer Eveleth Minn. USA önskas god jul och gott nytt år av brödrafamiljerna Johannes, Edvard och Helmi Berts Kvevlax Petsmo.

Familjerna Edvard och Verner Ekqvist 416 Fayal ave Eveleth Minn. och Alfred Ekqvist 319 Elba ave Eveleth Minn. samt övriga släktingar i USA tillönskas en god jul och ett gott nytt år av Ida Ekqvist och barnen samt Mathilda Ekqvist i Petsmo.

God jul och gott nytt år tillönskas Mrs Lisa Fant 4729 W Mich. st Duluth Minn. av familjerna Erik och Albin Håkans Petsmo Vasa.

Mr John Arvid Granlund 1214 East 1 st Duluth Minn. USA tillönskas god jul och gott nytt år av Betty och Ellen Granlund, familjerna Einar, Oskar och Yngve Granlund jämte familjen Erik Österåker i Petsmo samt familjen Arthur Ahlman i Kvevlax.

God jul och gott nytt år önskas Mrs Sofia Aronson 413 Fayal ave Eveleth Minn, familjen Lisa Johnson Route 1 Box 214 Eveleth Minn., Mrs Ellen Koski samt Viktor Route 1 Box 124 Makinen Minn. jämte familjen Jim Lasky 122 ½-2nd st North Virginia Minn. från familjerna Johannes o. Henrik Kjellman i Petsmo samt familjen Stig Sundvik i Västerhankmo.

Mrs och Mr John Carlson 612-11 st So Virginia Minn. samt Mrs och Mr Otto Ahlskog 6845 NE Garfield ave Portland 11 Oregon USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna Maria, Hugo och Arne Håkans, Arvid Norrgård och Hugo Back Petsmo Kvevlax.

Mrs och Mr Holmlund 3103-2nd ave East Vancouver BC Canada. God jul och gott nytt år önskas av familjerna J. Granholm, G. Rönnqvist, S. Håkans och Elin Granholm samt Lisa Granholm, Anna och Britta Granholm i Petsmo.

Mrs Hanna Isacson 59 Tarence st Rockville Centre NY USA tillönskas en god jul samt ett lyckosamt gott nytt år från familjen Georg Back i Petsmo.

Glad och fridfull jul samt ett välsignat, lyckorikt nytt år 1953 önskas familjerna Ines och Bernhard Laingren samt Karl Erik Larsson Morgongåva 3:an Sverige, familjen Levi Larsson Box 3334 Degerfors Sverige och familjen Elis Larsson Brattfors Garpenberg Sverige av mor och bror Einar med familj i Petsmo.

Familjen Verner Nyman 10686 Laurel Rd Plymouth Mich. USA, samt Robert Jacobson 1435 Pendrill st Vancouver BC Canada tillönskas en fridfull jul och ett välsignelserikt nytt år av far och syster Betty samt familjerna Nestor Nyman Petsmo och Leander Nyman Vasa.

God jul och välsignelserikt gott nytt år önskas fam. Carl Carlson och barnen med familjer 1201 Smith st Kingsburg Calif. av syster Maria och hennes anhöriga.

Mr Erik Johnson med familj Route 1 Box 4 Makinen Minn USA och Mr Herman Fant 107 So 27 st Billings Montana USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna Alfred Fantback, Victor Eriksson Petsmo, Edvin Dahlberg Västerhankmo, Maria Örn och Emil Rabb Vassor.

Familjerna Torvig Sealander Rt 1 Box 86 Selah Wash, George Hortan 920 So 25th ave Yakima Wash, Marion Norton 1509 Mt Vernon ave Yakima Wash, Herman Ekman Burlington 826 Orange ave Wash, Charles Ludwich 7911-3 ave NW Seattle 7 Wash USA tillönskas god jul och gott nytt år av fam. Alfred Ekman och Sigurd Ekman Kvevlax.

Familjerna W. Lund, M. Dahlbo och J. Norrby 314 Judge ave Waukegan Ill. samt övriga släktingar och vänner i USA. May the Joys of the Christmas season be yours throughout the New Year önskar familjen Victor Berg Vasa Petsmo.[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]