Vasabladets jul- och nyårshälsningar 1952


Hälsningarna publicerades i Vasabladet 23.11.1952. Endast små korrigeringar har gjorts i texten, främst gällande uppenbara felskrivningar av personnamn. Kommun- och byindelningen är samma som Vasabladet använt. Listor som publicerats i två tidningar har lagts ihop.

[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]


 

Maxmo

Mr Carl Jacobson 2103 West 1 st Duluth Minn. USA, Einar Halverson ? familj 3706 Abbott ave No? Minneapolis? 22 Minn. USA önskas ? ?ul och ett gott nytt år av ? och Beata Back samt familjen Sigurd Vesterlund Maxmo Österö.

Mr J.A. Södergård med familj 111 E 4 st Port Angeles Wash. USA önskas god jul och ett lyckosamt gott nytt år av familjerna Gunnar, Oskar och Alvina Södergård Maxmo Kerklax.

Mr John Mickelson med familj 31 King st, Mr Albin Backström med familj 33 Main st, Gunnel och Fred Samson 33 Main st Kirkland Lake Ont. Canada önskas god jul och ett lyckosamt gott nytt år av Elly Bertils, familjerna Arne Bertils och John Ekman Maxmo Kerklax.

Glad jul och ett gott nytt år tillönskas Sofia Matson 24 Atlantic ave San Bruno Calif. USA samt Mr o. Mrs Oscar Berg 2517 Noble ave Alameda Calif. USA av familjerna Karl och Viktor Glasberg Maxmo.

Fam. August Nylund Box 116 Aloha Oregon USA, Geo och Hanna Nylund Bradwood Oregon USA, Rene och Robert Kear 947 So 33 Richmond Calif. USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Vilhelm Nygård, Lisa Nygård samt Alina och Johan Kesti.

Mr Viktor Sandos, HEPC Camp 3 Forebay via Niagara Falls Ont. Canada önskas god jul och lyckosamt gott nytt år av mamma, pappa och familjerna Mikael Björk Kerklax, Runar Svenlin Vasa.

Julhälsningar till fam. Källman 412 Fairfield ave N. Hamilton Ont. Canada, fam. Johan Zackris Canada, fam. Karl Staffans, Hägglund, Bröderna Furunäs Box 3051 Grängesberg, fam. Gösta Torberg Box 330 Grängesberg Sverige från fam. Torberg, Staffans, Finnas, Studd och Norrgård Kerklax Maxmo.

Mr Fred Vesterlund med familj 4 Wood st Kirkland Lake Ont. Canada önskas god jul och lyckosamt gott nytt år av familjerna Jakob Backman, Sanfrid Björklund Kerklax, Evert Berg Kvevlax o. Karl Skata Lotlax.

Mr Axel Coleman Box 113 Ramsay Mich. USA, Mrs Anna Olslund 853 Cordova Vancouver 4 BC Canada, Herr Alvar Källman med familj Box 257 Sandåsen Sverige, Herr Johannes och Sanfrid Källman med familj Johan Grotsv. 20 B Grängesberg 2 Sverige önskas god jul och lyckosamt gott nytt år av fam. Karl Källman Maxmo Kerklax.

Mr Alfred Smith med familj Box 48 Verona Mich., Mr Johnson med familj 130 Carr Fork Bingham Canyon Utah, Miss Sofia Grankvist med familj 139 Carr Fork Bingham Canyon Utah USA önskas god jul och lyckosamt gott nytt år av familjerna Johan Stenkull, Gunnar Stenkull och Sanfrid Bystedt Maxmo Kerklax.

Mr Chris Gustavsson Box 704 Butte Montana USA, Mr Viktor Smith 1227 North La Brea ave Hollywood 38 Calif. USA, Mr John Sjövik 511 S Renfrew st Vancouver BC Canada, Mr och Mrs Fredd Eastman önskas god jul och lyckosamt gott nytt år av Lenny och Betty Gustavsson Maxmo Kerklax.

Mr och Mrs Karl Lundberg 8523 So 120 st Seattle 88 Wash. USA, Mr and Mrs Abe Isaacson 2208-13 ave So Seattle 44 Wash. USA, Mr Albert Henrikson 2503 California st Everett Wash. USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna Anna Antus, Taisto Tallgren, John Henrikson,Emil Holm, Oskar Borgmästar Kvimo Maxmo.[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]