Vasabladets jul- och nyårshälsningar 1952


Hälsningarna publicerades i Vasabladet 19.11.1952. Endast små korrigeringar har gjorts i texten, främst gällande uppenbara felskrivningar av personnamn. Kommun- och byindelningen är samma som Vasabladet använt. Listor som publicerats i två tidningar har lagts ihop.

[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]


 

Purmo

Mrs Julia Markström, Selma och Einar Falk 2310 Raskob st Flint 4 Mich. USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Thure Hagman Purmo Lillby Bennäs.

God jul och gott nytt år tillönskas fam. John Marklund R 2 Box 269 Oregon City Ore. USA, fam. Don Eaden R 2 Box 620 Oregon City Ore. USA av fam. Teodor Nyman Lillby Purmo.[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]