Vasabladets jul- och nyårshälsningar 1952


Hälsningarna publicerades i Vasabladet 20.11.1952. Endast små korrigeringar har gjorts i texten, främst gällande uppenbara felskrivningar av personnamn. Kommun- och byindelningen är samma som Vasabladet använt. Listor som publicerats i två tidningar har lagts ihop.

[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]


 

Pörtom

Mr Matt Johnson c/o M.W. Duncan 315-2nd ave So Seattle Wash. USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Johannes Björkman Brännskogen Pörtom.

Charles och Lillie Forsman Rt 1 Box 162 Clatskanie Oregon USA, Isak Backman med familj 32 Waterford st Gardner Mass. USA önskas god jul och gott nytt år av Seidi Ahl och Jenny Forsman Pörtom.

Mr John Söderman 3046 Kenmore avenue Chicago 13 Illinois USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Johannes Björkman Brännskogen Pörtom.

Fam. Ellen Lyne, Anna Wess, Mr Andrew Johnson 673 E 140 st New York 54 NY USA önskas god jul och gottt nytt år av fam. Ester Nylund och Mildred och Bror Holmström Pörtom.

Mandy Helgren med familj 28 Smith st Lulu Island Vancouver BC Canada, Len. Nordgren med familj 41 Jeovans st Toronto 13 Ontario Canada samt familjen Nestor Hagar Bourkes Ontario Canada önskas en god jul och ett gott nytt år av familjerna Alfons Nordgren Pörtom, Karin Strömvik och Lars Stenroos Malax.

Mr Carl Abrahamson North Oxford Mass. USA, Mr John Johnson 8 Hawthorne st Millbury USA, Mr Vicktor Granholm Rt 2 Box 5 Dinuba California USA, Mr Gunnar Granfors 102 Government R.D.W. Kirkland Lake Ont. Canada önskas god jul och gott nytt år av familjerna Isak, Leo och Henry Svarvar Pörtom Svarvar.

Mrs Anna Johnson George Dot och Stan 5444 Sherbrooke st Vancouver 15 BC Canada. God jul och gott nytt år önskar familjenÅhman Pörtom.

Mr John Johnson 622-8th ave Two Harbors Minn. USA och familjen Alfred Johnson 206 So ave Two Harbors Minn. USA tillönskas en fridfull jul och ett gott nytt år av familjerna Maria Söderström och Ester Söderström Pörtom.

Mr Einar Sten Box 129 Jamestown Wawa Ont. Canada tillönskas en fridfull jul och ett gott nytt år av Edit Pörtom.

Mrs Elisabeth Ljungbacka 57 Elmwood ave Sault st Marie Ont. Canada tillönskas god jul och gott nytt år av mor och fam. Arvid Viklund Pörtom Rainebäck.

Mrs Hulda Oberg Soda Spring samt Mr Odell Stoor med familj Wayan Idaho USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Alfred Aspholm Pörtom Ahlholmoch Gretel och Ragnar Ahlback Gamlakarleby.

Fam. Carl Swanson 52 Oakland st Natick Mass. USA, fam. Henry Nelson 12 Shattuck st Natick Mass. USA och Mrs Maria Kall 40 Oakland st Natick Mass. USA önskas en god jul och ett gott nytt år av fam. J. Sidbäck Pörtom Sidbäck.

En fridfull jul och ett gott nytt år tillönskas Hilda och Gust Hallund 2136-E 168 Seattle 55 Wash. USA av Johanna och Ingrid, Aina och Alfred Syren Pörtom Rainebäck.

God jul och gott nytt år önskas Mr och Mrs Gust Dahl, Mr Brage Dahl samt familjen Lawrence Johnston PO Box 35 Willamina Oregon USA, Mrs Lena Dahl samt familjen John Noel 1139 Eth ave Olympia Wash. USA av familjerna John Björndahl, Vendla Björkdahl, Edla Syren, V. Åkerblom, R. Grönblad, E. Nordström och A. Björndahl Pörtom Rainebäck.

Mr och Mrs Fred och Edith Dahl, Mr Helge Dahl 1052 Pendrell st Vancouver BC Canada tillönskas god jul och ett välsignelserikt nytt år av mor, Lisbeth, Brita, familjen Nils Rönnholm och Evert Rönnholm Pörtom Rönnholm.

Mr Gustav Röj (c/o A. Erickson) RR 2 Courtenay BC Canada, Mr Vilhelm Rönnblad (c/o A. Erickson) RR 2 Courtenay BC Canada tillönskas en fridfull jul och ett gott nytt år av Maria Sofia och Alfred Röj, Fanny och Britta Söderback, Valter och Else Röj, fam. Johan Röj samt fam. Verner Röj Pörtom Rönnholm.

Mr John Isacson 1418 Hood st Aberdeen Wash. USA önskas en god jul och ett gott nytt år av Alfred Björkqvist samt familjerna Viktor Björkqvist, Rurik Vägar och Arvid Svevar Pörtom.

Familjen John Ostrand Box 207 Port Blakely Wash. USA. En god jul och ett gott nytt år önskas av familjen Matts Skog Pörtom Sidbäck.

Mrs Sofia Mr Einar Ljungar med familj 34 Maitland st Toronto Ont. Canada. Mrs Alina Mr Otto Sorenson 295 Birchmount Toronto 13 Ont. Canada. Mrs Elsa Mr Herman Oberg med fam. 848 Neilson st Berkeley Calif. USA. Miss Edla A. Holm 1341 Highview Pl Honolulu 32 Hawaii USA. Frk Lilly M. Risberg Siljansvägen 20 Johanneshov Stockholm Sverige önskas god jul och gott nytt år av Liljen och Aug. Risberg Pörtom Dahlbo.

Mr och Mrs Nestor Granfors 1552-4th ave W Owen Sound Ont. Canada och familjen J.E. Oback 1526 Bose Road RR 6 New Westminster BC Canada tillönskas en god jul och ett gott nytt år av far och Hilma Åback samt familjen Alarik Sjöblom Pörtom Sidbäck.

Mr Nils Bergström 249-E Hasting st Vancouver BC Canada önskas god jul och ett gott nytt år av familjen Edvin Bergström Sidbäck.

Mr Uno A. Stahl Castlegar BC Canada tillöskas en god jul och ett gott nytt år av familjerna Hugo, Verner, Artur och Hilma Ståhl samt fam. Elis Ketola Pörtom.

Familjen Edvin Nordman 506 Kelly st New Westminster BC Canada tillönskas god jul och ett välsignelserikt gott nytt år av Aline Bjurbäck, familjen Arvid Lindqvist, familjen Alfred Berghäll Pörtom Velkmossa. Valter Bjurbäck, Helmer Lindqvist Petalax, Sigvald Bjurbäck Taklax Korsnäs.

Familjen Mary och Carl Wilson 762 Orchard st New Haven Conn USA tillönskas en god jul och ett välsignelserikt gott nytt år av fam. Matts Lagerstedt, Hilma, Anna och Alfons Lagerstedt Pörtom.

God jul och gott nytt år tillönskas fam. Viktor och Helmi Johnson Hansville Wash. USA, fam. Karl och Vendla Lundgren Hansville Wash. USA, fam. Edvard och Mathilda Hill 2521 Rainier Everett Wash. USA, fam. Erik o. Manda Josephson Rt 2 Box 854 Everett Wash. USA, Miss Gördis E. Hill 303 Alderrovan Bldg Portland Oreg., fam. Lennart Back 1554 Davenport Rd Toronto Ont. Canada av familjerna Sigrid och Alarik Norrback, Edla och Per Norrback, Svea och Helge Norrback Pörtom.

Fam. Lempi Jokinen, Tyyne Aho Box 457 Kapuskasing Ont. Canada, önskas god jul och gott nytt år av syster samt bror med familj i Pörtom.

Familjen Holger Österholm c/o A. Erickson RR 2 Courtenay BC Canada önskas god jul och ett gott nytt år av familjen Edvard Österholm Pörtom.

Mrs Hanna Botman och fam. Lloyd Eriksson 3537 Kerckhoff Fresno Calif. USA önskas god jul och gott nytt år av familjerna Matts Vidlund, Matts Vidgren och Maria Vidgren Pörtom.

Dr John E. Dahlbo Sutherland Iowa USA, Mr Matt Dahlbo med familj 35 So Victory st Waukegan Ill. USA önskas god jul och gott nytt år av fam. Hilda och Karl Norrbo, Aug. och Hilda Dahlbo, Lisa Dahlbo, Edla Dahlbo, Edit och Ejnar Aspholm.

Mr Andrew Nordman och familjen Charlie Norgard 3714 W 4th st Duluth Minn. USA och Mrs Marie La Fex 620 Lake ave No Duluth 5 Minn. USA. En god jul och ett gott nytt år önskas av Tilda, Hilda och Matts Sjöblom samt familjen Alarik Sjöblom, Edvin Sjöblom och Johannes Haga Pörtom.

Mrs Anna Storm med familj 3835 Agnes st Lynwood Calif. USA önskas god jul och gott nytt år av Elsi och Anders Sund med fam.

Mrs Hanna Johnson med familj 841 Summit st Hancock Mich. USA, Mr Matt Johnson 5612 So Sayre ave Chicago 38 Ill. USA önskas god jul och gott nytt år av Anna Lisa och Maria Brännback och familjerna Anders och John Brännback Pörtom.

Mr J.A. Steeve O D The Vard Homestead Maplewood NJ USA. Familjen Helen och Artur Peterson 346 Cumberland Rd South Orange NJ USA önskas god jul och gott nytt år av Ingrid och Sigfrid Svahn Pörtom Östraby.

Johan Ek 405 Heron st Aberdeen Wash. USA önskas god jul och gott nytt år av syster Anna och familjen Matts Ek Pörtom Sidbäck.

Familjen Gustave Lundberg 717 Broad st L’anse Mich. USA samt familjen John I. Erikson St Onge South Dakota USA önskas god jul och gott nytt år av familjen Verner Åman Pörtom.

Mr Carl Järnström med familj 1576 Carew st Springfield Mass. USA önskas en god jul och ett gott nytt år av familjen Uno Granlund Pörtom.[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]