Etäkoulutuspäivät

Suomen Sukututkimusseura tarjoaa etäkoulutuspäiviä Zoom-webinaaritekniikalla. Etäkoulutuspäiviin ilmoittaudutaan Sukututkijan verkkokaupassa. Saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen, josta voit ladata osallistumislinkin ja Zoom-ohjelman käyttöhjeet sisältävän pdf-tiedoston. Ennen ilmoittautumista voit katsoa Seuran YouTube-kanavalta opastusvideot etäkoulutukseen ilmoittautumisesta ja etäkoulutukseen osallistumisesta. Kaikissa ongelmatapauksissa ota yhteyttä sähköpostitse osoitteella seura@genealogia.fi.

Seuralla on tarjolla koulutusta seuraavista aihepiireistä:

  

Sukututkimuksen lähteet ja menetelmät

 

Perukirjat, lainhuudot ja muut ilmoitusasioiden tuomiokirjat

Tuomiokuntien arkistoihin kuuluu varsinaisasioiden pöytäkirjojen lisäksi muita sukututkijalle hyödyllisiä asiakirjakokonaisuuksia. Perukirjat kertovat 1700-luvulta lähtien esivanhempien omaisuudesta ja irtaimistosta ja niitä tulkitsemalla avautuu uusia näkökulmia heidän elämäänsä. Lainhuudatuspöytäkirjoihin vietiin maatilojen saannot, joiden liitteinä on kauppakirjoja, eläkesopimuksia, perinnönjakoja ja sukuselvityksiä.

1700-luvulla syntyneet ilmoitusasioiden pöytäkirjat jaettiin myöhemmin yhä useampaan osaan, joista kiinnitys-, holhous- ja avioehtoasioiden pöytäkirjoihin tutustutaan tällä kurssilla. Talonkatselmuspöytäkirjoista löytyvät erityisesti virkatalojen ja joidenkin kruununtilojen rakennuskannan tiedot sekä maaomaisuus.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, maanantaina 6.9.2021 ja 13.9.2021, kumpikin klo 17.00–20.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: FT Veli Pekka Toropainen

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Sukupuupalvelusta kirkonkirjoihin

Kun lähisuvun perustiedot on syötetty johonkin netin sukupuupalveluun, on aika ryhtyä tekemään sukututkimusta. Tämän etäkoulutuspäivän aikana opitaan löytämään kirkonkirjoista oleellista, jotta sukuselvityksen voi laajentaa jälkipolvitutkimukseksi ja syventää esipolvitutkimukseksi. Koulutus antaa valmiudet omatoimiseen kirkonkirjojen tutkimiseen. Se sopii erityisesti vasta vähän aikaa sukututkimusta harrastaneille.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, keskiviikkona 22.9.2021 ja 29.9.2021, kumpikin klo 12.30–15.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: Sukututkimuskouluttaja Juha Vuorela

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

När kyrkoböcker tar slut

Hur ska man fortsätta släktforskning när kyrkoböcker tar slut? På kursen bekantar vi oss till det viktigaste källmaterialet, som är tillgängligt till alla släktforskare via nätet. Det äldsta materialet skapades redan på 1500-talet, när konung Gustav Vasa organiserade skatteverket på en ny bas. Jordeboken, tiondelängden, mantalslängden och många andra skatteböcker berättar var och en olik information om förfäder. Från 1620-talet finns det bevarade häradsrättens domböcker. Dom berättar om vardagligt liv och om brott på en vidd bas. I domsagornas arkiv finns det också bouppteckningar om egendomen på gårdarna. På kursen ges verktyg att använda dessa material och många andra mindre enheter.

Tidpunkt: Distansutbildningsdagen består av två webbsessioner, måndagen den 4.10.2021 och den 11.10.2021, vardera kl. 17.00–20.00 (en halv timmes paus), totalt fem timmar undervisning. Distansutbildningsdagen spelas in. Inspelningen kan ses också av personer som inte deltog i utbildningen.

Utbildare: FD Veli Pekka Toropainen

Anmälan: Släktforskaren webbutik

Pris: medlemspris 34,30 € för Samfundets medlemmar med koden Jäsenalennus, normalpris 49,00 €.

 

Maatilahistorian lähteet 1

Tämän etäkoulutuspäivän aikana tutustutaan maatilahistoriaan yleensä sekä perehdytään sen keskeisimpiin lähteisiin ja niiden käyttöön isojaon jälkeisellä ajalla. Lisäksi koulutuksessa opetellaan, miten tilan omistushistoria selvitetään taaksepäin. Lisäksi tutustutaan muun muassa maatiloja koskeviin tilasto- ja karttalähteisiin.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, tiistaina 5.10.2021 ja 12.10.2021, kumpikin klo 17.00–20.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: FT Jukka Partanen

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Vanhojen käsialojen kurssi 3

Tässä etätyöpajassa harjoitellaan lähinnä 1800-luvun ja osin myös 1700-luvun käsialojen lukemista ja tulkintaa. Koulutus sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja käsialaharjoituksia pienryhmissä. Erityisesti perehdytään kirkolliseen aineistoon. Koulutuksen jälkeen osallistujat tunnistavat paremmin 1700-luvulle ja 1800-luvulle tyypillisiä kirjoitustyylejä ja lyhenteitä. Sopii kaikille sukututkimuksesta kiinnostuneille.

Aika: Etätyöpaja koostuu yhdestä lauantaipäivänä verkossa pidettävästä istunnosta. Päivän aikana pidetään useita taukoja. Opetusta on yhteensä viisi tuntia. Koulutus pidetään syksyn 2021 aikana kaksi kertaa seuraavina ajankohtina:

Kouluttaja: Sukututkimuskouluttaja Juha Vuorela

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa. Osallistujamäärä enintään 24 henkilöä.

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Kun kirkonkirjat puuttuvat

Miten tehdä sukututkimusta, kun kirkonkirjat puuttuvat? Tämän etäkoulutuspäivän aikana tutustutaan mahdollisuuksiin jatkaa sukututkimusta erilaisilla jo 1500-luvulla syntyneillä veroluetteloilla, joihin merkittiin perhekokonaisuuksia. Myös kihlakunnanoikeuksien pöytäkirjat sisältävät 1620-luvulta lähtien keskeistä tietoa sukututkimuksen etenemiselle ajassa taaksepäin. Tuomiokuntien arkistoissa säilytetään myös perukirjoja, joiden avulla tutkimusta on mahdollista laajentaa. Kurssilla tutustutaan lisäksi useisiin pienempiin lähdekokonaisuuksiin, joista sukututkijalle on hyötyä kirkonkirjojen puuttuessa.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, maanantaina 1.11.2021 ja 8.11.2021, kumpikin klo 17.00–20.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: FT Veli Pekka Toropainen

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Maatilahistorian lähteet 2

Tämän etäkoulutuspäivän aikana tutustutaan maatilahistorian lähteisiin isojaosta 1500-luvulle.  Koulutuksessa tarkastellaan voudintilien, läänitilien, tuomiokirjojen, kartta-aineistojen ja isojakoasiakirjojen käyttöä maatilan historiaa tutkittaessa.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, tiistaina 2.11.2021 ja 9.11.2021, kumpikin klo 17.00–20.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: FT Jukka Partanen

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Kaupunkien porvareiden ja käsityöläisten tutkiminen

Kuka kuului kaupunkiporvaristoon ja millaisen koulutuksen he saivat? Mistä porvaristo oli kotoisin? Voidaanko heidän elämäänsä seurata ja millaisia tietoja sukututkijan on mahdollista saada heistä? Kuuluvatko käsityöläiset porvaristoon ja millainen heidän koulutuksensa ja elämänsä oli?

Tämän etäkoulutuspäivän aikana saadaan vastaus näihin ja moniin muihin kaupunkilaisia koskeviin kysymyksiin 1500-luvulta 1900-luvulle. Koulutuksessa tutustutaan kaupunkiporvaristoa koskeviin laajoihin lähteisiin alkaen kämnerin- ja raastuvanoikeuden pöytäkirjoista aina kaupunkia koskeviin veroluetteloihin, käsityöläisammattikuntien arkistoihin ja useisiin muihin lähdekokonaisuuksiin.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, maanantaina 29.11.2021 ja 13.12.2021, kumpikin klo 17.00–20.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: FT Veli Pekka Toropainen

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Verkkopalvelukoulutus

 

Sukututkimuksen digitaaliset lähteet 5

Tässä etätyöpajassa perehdytään pienessä ryhmässä sukututkijoiden keskeisten digitaalisten palveluiden— Kansallisarkiston Digitaaliarkiston, Kansalliskirjaston digitaaliseen sanomalehtiarkiston ja Akatemiasammon — tehokkaaseen käyttöön. Päivän aikana käsitellään näiden aineistojen sisältöä ja hakujen tekemistä tehokkaalla tavalla. Koulutus kehittää tiedonhakua ja sisällönhallintaa. Asiat käydään läpi rauhallisesti ja selkeästi.

Aika: Etätyöpaja koostuu yhdestä lauantaipäivänä verkossa pidettävästä istunnosta. Päivän aikana pidetään useita taukoja. Opetusta on yhteensä viisi tuntia. Koulutus pidetään syksyn 2021 aikana kaksi kertaa seuraavina ajankohtina:

Kouluttaja: Sukututkimuskouluttaja Juha Vuorela

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa. Osallistujamäärä enintään 24 henkilöä.

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Kirjoittajakoulutus

 

Sukuartikkelin kirjoittaminen 2

Tässä etätyöpajassa perehdytään pienessä ryhmässä siihen, miten sukututkimus muokkautuu sukuartikkeliksi vaikkapa Aikakauskirja Genokseen, sukuseuran lehteen tai blogiin? Työpajassa käsitellään, miten tekstiä tuotetaan erilaisiin julkaisutarkoituksiin.

Etätyöpajan osallistujat voivat lähettää etukäteen kouluttajalle omia tekstejään, joita saatetaan käyttää opetuksessa anonyymisti esimerkkiaineistona. Tekstien lähettämisestä kouluttajalle tiedotetaan osallistujille suoraan.

Aika: Etätyöpaja koostuu yhdestä verkossa pidettävästä istunnosta lauantaina 2.10.2021 klo 10.00–16.00. Päivän aikana pidetään useita taukoja. Opetusta on yhteensä viisi tuntia.

Kouluttaja: FT Tiina Miettinen

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa. Osallistujamäärä enintään 15 henkilöä.

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Kulttuurihistoriaa sukututkijoille

 

Heraldiikkaa sukututkijoille

Tässä etäkoulutuksessa käsitellään heraldiikkaa ilmiönä ja sen historiaa sekä heraldisten tunnusten suunnittelua. Osallistujat saavat muun muassa perustiedot henkilökohtaisen tai sukuvaakunan suunnittelun, toteutuksen ja käytön perusteista.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, tiistaina 31.8.2021 ja 7.9.2021, kumpikin klo 17.00–20.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: FM Petteri Järvi

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Suomalaiset Venäjällä

Tässä etäkoulutuksessa tarkastellaan suomalaisten siirtolaisuutta Venäjälle vuoteen 1917 asti sekä heidän vaiheittensa tutkimuksessa käytettävissä olevia tärkeimpiä lähdeaineistoja. Koulutuksessa tutuiksi tulevat niin Pietariin muuttaneet kuin eri puolille Venäjän keisarikuntaa asettuneet aina Bakua, Siperiaa ja Muurmannin rantaa myöten. Maantieteellisten alueiden lisäksi koulutuksessa tarkastellaan myös eri ammattiryhmien, kuten sotilaiden, työläisten ja karkotusvankien, muuttoja ja elämää Venäjällä.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, keskiviikkona 8.9.2021 ja 15.9.2021, kumpikin klo 17.00–20.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: FM Mikko Kuitula

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Maanomistajat ja maanviljelijät Suomessa 1539–1920

Tämän etäkoulutuspäivän aikana käydään läpi sukututkijan näkökulmasta, miten maanomistus ja maanviljely ovat muuttuneet vuosisatojen kuluessa. Kuka sai omistaa maata ja kuka vain viljellä? Mitä olivat esimerkiksi rälssitilat, perintö- ja kruununtilat? Mistä löytää tietoa maanomistuksesta ja miten sitä voi hyödyntää sukututkimuksessa? Kurssilla tutustutaan voudin- ja läänintilien asiakirjoihin maanomistuksen ja viljelyn näkökulmasta.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, maanantaina 18.10.2021 ja 25.10.2021, kumpikin klo 17.00–20.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: FT Tiina Miettinen

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Kirkko esivanhempien elämän säätelijänä

Seurakunta sääteli entisaikaan ihmisten elämää monin eri tavoin. Tämän etäkoulutuspäivän aikana tutustutaan siihen, miten kirkko valvoi ja sääteli ihmisiä ja miten se näkyy kirkonkirjoissa ja seurakuntien arkistoihin kuuluvissa muissa asiakirjoissa. Esivanhempien elämä herää uudella tavalla eloon, kun taustalla vaikuttaneet lait, säädökset, käytännöt ja perinteet tulevat tutuiksi. Koulutus sopii parhaiten sukututkimusta jo jonkin aikaa harrastaneille.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, keskiviikkona 20.10.2021 ja 27.10.2021, kumpikin klo 12.30–15.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: Sukututkimuskouluttaja Juha Vuorela

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Maaton väestö osana kyläyhteisöä 1700-luvulta 1900-luvulle

Sukututkimuksessa usein paikasta toiseen muuttavat tilattomat ovat monesti niitä vaikeimpia selvitettäviä. Tämän etäkoulutuspäivän aikana sukututkijoita innostetaan tutkimaan tilattomien elämänkaaria. Millainen oli maattoman asema kyläyhteisössä ja millainen lainsäädäntö heitä koski? Samalla annetaan vinkkejä siihen, miten tilattomia ja palkollisia onnistuu jäljittämään asiakirjoista sekä kerrotaan millaisiin asiakirjoihin heitä on kirjattu ja miksi.

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, maanantaina 15.11.2021 ja 22.11.2021, kumpikin klo 17.00–20.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: FT Tiina Miettinen

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Geneettinen sukututkimus

 

Geneettisen sukututkimuksen uudet tuulet 1

Geneettisen sukututkimuksen menetelmät ja työkalut kehittyvät jatkuvasti ja etenkin tämän vuoden aikana toteutetut uudistukset ovat olleet merkittäviä. Tämän etäkoulutuspäivän aikana opetellaan käyttämään uusittuja ja uusia DNA-tiedon käsittelyn työkaluja. Niiden ansiosta testeistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää entistä paremmin eri sukututkimustilanteissa, olipa kyse elossa olevia sukulaisista tai varhaisimmista sukujuurista.

Tämän etäkoulutuspäivän aluksi kerrataan geneettisen sukututkimuksen perusteita, joten vasta-alkajankin on helppo osallistua. Koulutuksen aihepiirejä ovat mm. seuraavat:

Aika: Etäkoulutuspäivä koostuu kahdesta verkossa pidettävästä istunnosta, maanantaina 20.9.2021 ja 27.9.2021, kumpikin klo 12.30–15.00 (puolen tunnin väliaika), yhteensä viisi tuntia opetusta. Etäkoulutuspäivä videoidaan. Tallenne on myös niiden katseltavissa, jotka eivät osallistuneet koulutukseen.

Kouluttaja: Sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €.

 

Geneettisen sukututkimuksen uudet tuulet 2

Tässä etätyöpajassa käsitellään käytännönläheisesti DNA-tiedon hyödyntämistä sukututkimuksessa. Koulutuksessa tutustutaan oman asiakassivuston ylläpitoon, sillä se tukee merkittävästi DNA-testien tulosten tulkintaa. Lisäksi perehdytään käytännössä sivustojen uusittuihin ja uusiin työkaluohjelmiin sekä tiedostojen siirtoihin eri palveluihin. Kurssille osallistuminen edellyttää käytettävissä olevia valmiita testitulosten.  

Aika: Etätyöpaja koostuu yhdestä lauantaipäivänä verkossa pidettävästä istunnosta. Päivän aikana pidetään useita taukoja. Opetusta on yhteensä viisi tuntia. Koulutus pidetään syksyn 2021 aikana viisi kertaa seuraavina ajankohtina:

Kouluttaja: Sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen

Ilmoittautuminen: Sukututkijan verkkokauppa. Osallistujamäärä enintään 15 henkilöä.

Osallistumismaksu: 34,30 € Seuran jäsenille alennuskoodilla Jäsenalennus, normaalihinta 49,00 €. 

 

Anna palautetta tai toivo lisää koulutusta

Oliko koulutustilaisuus erityisen hyvä? Vai jäikö jotain uupumaaan? Oliko kouluttaja selkeä ja innostava? Toivoisitko muita koulutustilaisuuksia kotikaupunkiisi? Vastasiko koulutus ennakkotietoja? Miten ilmoittautuminen ja koulutuksen maksaminen sujuivat?  

Anna palautetta koulutuksista tästä!

 

Koulutuspäivien ehdot

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Ostamalla koulutuksen samalla ilmoittaudut siihen. Koulutuksiin ilmoittautumista ja osallistumismaksua ei voi lähtökohtaisesti perua. Myöskään koulutukseen tulematta jättäminen ei oikeuta osallistumismaksun palauttamiseen. Osallistumismaksu voidaan kuitenkin palauttaa, mikäli peruutuksen syy on sairaus, josta ilmoittautunut esittää lääkärintodistuksen, tai ylivoimainen ennalta-arvaamaton este (esimerkiksi julkisen liikenteen lakko, luonnonmullistus). Suomen Sukututkimusseura pidättää oikeuden perua koulutuksen, jolloin osallistumismaksut palautetaan maksaneille. Peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti ilmoittautuneille. Maksamalla osallistumismaksun sitoudut em. ehtoihin. 

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)