Koulutustallenteet

Suomen Sukututkimusseuran järjestämien etäkoulutuspäivien tallenteet tulevat katseltaviksi Seuran YouTube-kanavalle noin kuukausi koulutuksen pitopäivän jälkeen. Ne tallenteet, joiden koulutustilaisuutta Suomen kulttuurirahasto on tukenut, ovat maksuttomia kolme kuukautta koulutuksen pitopäivän jälkeen. Katseltavana on myös etäluentoja. 

Tallenteiden katseluoikeus ostetaan Sukututkijan verkkokaupastaSukututkijan verkkokaupasta. Seuran jäsenet saavat maksullisten tallenteiden hinnasta 30% alennuksen alennuskoodilla Tallenne30.

Lisää koulutustilaisuuksien tallenteita löytyy Videokirjastosta, jossa on yli 160 Seuran järjestämää esitelmää videotallenteina. Seuran verkkosivustolla on sekä ajanmukainen että temaattinen luettelo Videokirjaston sisältöön. Videokirjasto on Seuran jäsenetu.

Otathan yhteyttä ongelmatapauksissa osoitteella seura(a)genealogia.fi.

 

Etäkoulutustallenteita ja etäluentoja löydät seuraavista aihepiireistä

— Sukututkimuksen lähteet ja menetelmät

— Verkkopalvelukoulutus

— Kirjoittajakoulutus

— Kulttuurihistoriaa sukututkijalle

— Geneettinen sukututkimus

 

Sukututkimuksen lähteet ja menetelmät

 

Kirkonkirjat sukututkimuksen lähteenä 1

Etäkoulutuspäivän aikana tutustutaan sukututkimuksen keskeisimpään lähdeaineistoon eli kirkonkirjoihin. Koulutus on tarkoitettu sukututkimusta aloittaville tai sitä jo vähän aikaa harrastaneille. Tavoitteena on antaa perusvalmiudet tehdä itsenäisesti sukututkimusta kirkonarkistojen avulla ja perehtyä niiden järjestelmään ja logiikkaan.

Suomen Sukututkimusseura järjestää kevätkaudella 2021 koulutustilaisuuden Kirkonkirjat sukututkimuksen lähteenä 2. Se on työpaja, jossa käytännössä syvennetään verkon monipuolisen sukututkimuslähteiden käytön osaamista.

Tallenne koostuu 5.10.2020 (2,5 h) ja 12.10.2020 (2,5 h) pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Erkki Kiuru.

 

Ruotuväki ja ruotusotilaiden tutkiminen

Ruotujakolaitos, rykmentit, ruotusotilaat ja katselmusrullat. Kolmiosaisella etäluennolla tutustutaan mm. ruotujakolaitokseen organisaationa, millä periaatteella ruodutus läpikävi eteläiset maakunnat ja ruotusotilaisiin osana maaseutuyhteisön väestöä, seikkaillaan Ruotsin arkistolaitoksen ja Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen verkkosivuilla tutkailemassa katselmusrullia ja eläkeluetteloita unohtamatta tutkijan kannalta hankalampia värvättyjä rykmenttejä.

Kesto yhteensä 2h 15min. Kouluttaja: Heikki Vuorimies

 

Sukututkimuksen aloittaminen

Tässä etäkoulutuksessa käsitellään kaikkia niitä seikkoihin, jotka on otettava huomioon, kun suunnittelee sukututkimustyön aloittamista. Koulutuksessa käydään läpi omasta kotiarkistosta mahdollisesti löytyvät lähteet, lähisukulaisten haastattelemista sekä Googlen ja kirjastotietokantojen käyttöä. Lisäksi perehdytään lähtötietojen tilaamiseen kirkkoherranvirastoista ja väestötietojärjestelmästä sekä HisKi-tietokantaan ja lopulta siihen, kuinka sukututkija pääsee aloittamaan sukututkimuksen kirkonkirjoissa.

Etäkoulutuspäivän tarkoituksena on antaa aloittelevalle sukututkijalle perusvalmiudet kerätä tietoa ennen omatoimisen sukututkimuksen käynnistämistä kirkonkirjoissa.

Tallenne koostuu maanantaina 22.2.2021 ja 1.3.2021 pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Juha Vuorela. Tallenne tulee ostettavaksi 22.3.2021.

 

Sukututkimuksen jatkaminen kirkonkirjojen jälkeen

Etäkoulutuspäivän aikana perehdytään siihen, kuinka sukututkimusta jatketaan ajassa taaksepäin kirkonkirja-aineiston jälkeen. Kirkonarkistoja on vaihtelevasti käytettävissä eri seurakunnista, ja joissakin seurakunnissa joudutaan jo 1800-lukua tutkittaessa siirtymään valtionhallinnon tuottamiin lähdeaineistoihin. Koulutuksessa käydään läpi 1800-luvun henkikirjojen ja läänintilien sekä voudintilien tutkimista. Lisäksi tutustutaan lyhyesti sotilasrulliin ja tuomiokirjoihin

Tallenne koostuu maanantaina 9.11.2020 (2,5h) ja 16.11.2020 (2,5h) pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Erkki Kiuru.

 

Tuomiokirjat suku- ja henkilöhistorian lähteenä 1

Tuomiokirjojen varsinaisasioiden pöytäkirjat ovat sukututkijalle rikas aarrearkku, josta voi ammentaa tietoja ja ymmärrystä esivanhempien elämään ja ajatusmaailmaan. Tuomiokirjat ovat suurimmaksi osaksi kaikkien ulottuvilla verkossa. Tässä koulutuksessa tutustutaan käräjätupaan sekä tuomiokirjojen syntymiseen ja sisältöön. Lisäksi perehdytään tuomiokirjojen käyttöön sukututkimuksessa.

Tallenne koostuu 22.3.2021 ja 29.3.2021 pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 tuntia. Kouluttaja: FT Veli Pekka Toropainen.

 

Vanhojen käsialojen kurssi

Tämän etäkoulutuspäivän aikana tutustutaan pienessä ryhmässä 1800-luvun kirkonkirjojen käsialoihin. Koulutus sopii aloittelevalle sukututkijalle ja sen tarkoituksena on opastaa omatoimisesti tulkitsemaan alkuperäisten kirkonkirjojen tekstejä.

Tallenne koostuu 21.9.2020 (2,5 h) ja 28.9.2020 (2,5 h) pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Juha Vuorela.

 

Verkkopalvelukoulutus

 

Omat Juuret ja sen käyttäminen

Tämä etäkoulutuspäivä opastaa käyttämään tehokkaasti Suomen Sukututkimusseuran Omat Juuret -sukupuupalvelua. Omat Juuret on verkossa kaikille avoin ja sen käyttäminen on maksutonta. Koulutuksessa rakennetaan Omat Juuret -palvelussa henkilön sukupuuta ja esivanhempiin liittyviä paikkakuntia, kyliä, taloja, torppia ja muita yhteisöjä. Etäkoulutuspäivä antaa valmiudet Omat Juuret -verkkopalvelun käyttämiseen oman sukutaustan dokumentoimisessa.

Tallenne koostuu 23.11.2020 (2,5h) ja 30.11.2020 (2,5h) pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Juha Vuorela. 

 

Opi käyttämään HisKi-tietokantaa tehokkaasti

Kaksiosainen etäluento antaa hyvät valmiudet hyödyntää Suomen Sukututkimusseuran suosituinta verkkopalvelua. Luennossa käsitellään laajasti hakujen tekemistä kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luetteloihin. Samalla käydään läpi myös HisKi-hakujen sudenkuopat. Lisäksi etäluennon aikana selviää, kuinka perustietoja seurakunnista on löydettävissä helposti ja kattavasti.

Kesto yhteensä 1,5  h. Luennoitsija: Juha Vuorela.

 

SukuHaun tehokas käyttäminen

Kaksiosaisessa etäluennossa esitellään Suomen Sukututkimusseuran aineistopalvelu SukuHaku ja opastetaan sen tehokkaaseen käyttämisenen. Luennolla käydään läpi SukuHaun erilaisia aineistoja ja hakuominaisuuksia.

Kesto yhteensä 1,5 h. Luennoitsija: Juha Vuorela.

 

Sukututkimuksen digitaaliset lähteet 1

Tässä etäkoulutuksessa keskitytään muihin kuin sukututkimuksen kirkollisiin digitaalisiin lähteisiin, joita on mahdollista käyttää verkossa. Koulutuksen aikana tutustutaan verkossa oleviin sivustoihin, joissa esitellään sukututkimuksen erilaisia lähdeaineistoja ja niiden tutkimista, sekä arkistojen hakutoimintoihin, kirjastotietokantoihin ja kuvakokoelmiin. Samoin perehdytään tärkeimpiin suomalaisia 1900-luvun sotilaita koskeviin verkkopalveluihin. Lisäksi käydään läpi hautakiviaineistoja ja sukututkijoiden keskusteluryhmiä.

Etäkoulutuspäivä antaa sukututkijalle perusvalmiuksia muiden kuin kirkonkirjoja koskevien digitaalisten aineistojen käyttämiseen esivanhempia koskevassa tutkimuksessa.

Tallenne koostuu 7.9.2020 (2,5 h) ja 14.9.2020 (2,5 h) pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Juha Vuorela.

 

Sukututkimuksen digitaaliset lähteet 2

Etäkoulutuksessa keskitytään muihin kuin sukututkimuksen kirkollisiin digitaalisiin lähteisiin, joita on mahdollista käyttää verkossa. Koulutuksen aikana tutustutaan verkossa käytettävissä oleviin digitaalisiin sukututkimusta hyödyntäviin lehtiin samoin kuin kartta-aineistoihin ja Suomen asutuksen yleisluetteloon. Lisäksi käydään läpi eri tahojen verkossa ylläpitämiä biografiapalveluja.

Etäkoulutuspäivän tarkoituksena on laajentaa sukututkijan valmiuksia käyttää erilaisia verkon digitaalisia aineistoja. Suomen Sukututkimusseura järjestää kevätkaudella 2021 koulutustilaisuuden Sukututkimuksen digitaaliset lähteet 3. Se on työpaja, jossa käytännössä syvennetään verkon monipuolisen sukututkimuslähteiden käytön osaamista.

Tallenne koostuu 18.11.2020 (2,5h) ja 25.11.2020 (2,5h) pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Juha Vuorela.

 

Sukututkimuksen digitaaliset lähteet 3

Tässä etäkoulutuksessa keskitytään muihin kuin sukututkimuksen kirkollisiin digitaalisiin lähteisiin, joita on mahdollista käyttää verkossa. Koulutuksen aikana käydään läpi muutamia verkossa olevia sivustoja, joilla esitellään sukututkimuksen lähdeaineistoja ja niiden tutkimista, mm. Arkistojen Portti. Lisäksi perehdytään Kansallisarkistoon uuteen Tuomiokirjahakuun ja tutustutaan erilaisiin aineistokohtaisiin hakemistoihin kuten Digihakemistoon, Savon asukkaisiin, Käsityöläiskortistoon, KELA-kortteihin ja Diplomatarium Fennicumiin.

Etäkoulutuspäivän tarkoituksena on antaa sukututkijalle perusvalmiuksia muiden kuin kirkonkirjoja koskevien digitaalisten aineistojen käyttämiseen esivanhempia koskevassa tutkimuksessa. Suomen Sukututkimusseura järjestää myöhemmin kevätkaudella 2021 etäkoulutuspäivän Sukututkimuksen digitaaliset lähteet 4, joka laajentaa sukututkijan digitaalisten lähteiden osaamista.

Tallenne koostuu 20.1.2021 ja 27.1.2021 pidettyjen koulutusten istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Juha Vuorela.

 

Sukututkimuksen digitaaliset lähteet 4

Tässä etäkoulutuksessa tutustutaan muihin kuin sukututkimuksen kirkollisiin digitaalisiin lähteisiin, joita on mahdollista käyttää verkossa. Koulutuksen aikana perehdytään sukunimi- ja osoiteaineistoihin sekä Kansallisarkiston Aarre-arkistorekisterin ja SKS:n kansanperinteen arkiston käyttöön. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi ruotsalaisen ja virolaisen sukututkimuksen digitaalisia lähdeaineistoja.

Etäkoulutuspäivän tarkoituksena on antaa sukututkijalle perusvalmiuksia muiden kuin kirkonkirjoja koskevien digitaalisten aineistojen käyttämiseen esivanhempia koskevassa tutkimuksessa.

Tallenne koostuu 18.3.2021 ja 25.3.2021 pidettyjen koulutusten istunnoista. Kesto yhteensä 5 tuntia. Kouluttaja: Juha Vuorela.

 

Tietotekniikka tutuksi sukututkijalle

Seura järjestää nimenomaan sukututkijoille suunnatun tietotekniikan peruskoulutuksen etänä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan tietokoneen perustoimintoihin sekä perehdytään verkkoselaimiin, esimerkiksi tietojen löytämiseen Internetistä ja verkkosivustoilta sekä verkkopalveluihin kirjautumiseen ja verkkokaupassa asioimiseen. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan webinaaritekniikkaan sekä käydään läpi tekstinkäsittelyohjelmien mahdollisuuksia ja keskeisimpiä some-kanavia kuten Facebook, YouTube, podcastit, blogit ja Instagram. 

Koulutuksen tarkoituksena on kohentaa sukututkijoiden tietotekniikkataitoja niin, että tietoverkoissa olevien sukututkimusta hyödyntävien palvelujen käyttäminen olisi entistä täysipainoisempaa. Samalla omaan tietokoneen käyttäminen tulee paremmin tutuksi. Asiat käydään läpi rauhallisessa tahdissa ja selkein esimerkein. 

Tallenne koostuu maanantaina 8.2.2021 ja 15.2.2021 pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Juha Vuorela.

 

Kirjoittajakoulutus

 

Sukuartikkelin kirjoittaminen 1

Koulutuksessa käydään läpi seikkoja, joita Genos-tyyppisen sukuartikkelin kirjoittajan tulee kirjoitustyössään ottaa huomioon. Koulutuksen aikana selviää, millaisista aiheista ja lähteistä sukuartikkeli voidaan kirjoittaa. Tutustumme sukuartikkelin eri osiin, mm. sukutaulujen rakentamiseen sekä lähdeviitteiden ja lähdeluettelon tekemiseen.

Sukututkimusseuran koulutusohjelmassa on myös Sukuartikkelin kirjoittaminen 2, joka on lähiopetuksena toteutettava työpaja. Siinä paneudutaan mm. sukuartikkelin tekstin tuottamiseen. Tämän koulutuksen ajankohdasta ilmoitetaan keväällä 2021.

Tallenne koostuu 25.1.2021, 1.2.2021 ja 8.2.2021 pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: FT Veli Pekka Toropainen.

 

Sukutarinan kirjoittaminen

Suomen Sukututkimusseura on vuodesta 2017 lähtien järjestänyt Sukutarinakilpailun. Kiinnostus sukutarinoiden kirjoittamiseen on viime vuosien aikana kasvanut huomattavasti. Tässä etäkoulutuksessa käsitellään keskeisimpiä seikkoja, joita sukututkija on syytä ottaa huomioon muokatessaan tutkimustensa tuloksia sukutarinoiksi.

Tallenne koostuu 10.3.2021 ja 11.3.2021 pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 tuntia opetusta. Kouluttaja: Kirjailija, FT Anna Kortelainen.

 

Kulttuurihistoriaa sukututkijalle

Tulossa

 

Geneettinen sukututkimus

 

DNA-testien käyttö sukututkimuksessa 1

Oletko ajatellut DNA-testin teettämistä tai saitko jo mahdollisesti testin tulokset, mutta et tiedä, miten niitä luetaan? Mitä ovat markkerit, mutaatiot tai senttimorganit? Perustietojen hallinta luo vankan pohjan geneettiselle sukututkimukselle. Tästä etäkoulutuspäivästä saat hyvän perustietopaketin siitä, mitä DNA-testeillä tutkitaan ja miten tietoa voidaan käyttää sukututkimuksen apuna. Tutustumme eri DNA-testeihin ja niiden valintaan.

Etäkoulutuspäivän aikana käsitellään mm. seuraavia aihealueita:

Tallenne koostuu tiistaina 24.8.2020 (2,5 h) ja 31.8.2020 (2,5 h) pidetyn etäkoulutuspäivän tallenteista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Riikka Piironen.

 

DNA-testien käyttö sukututkimuksessa 2

Etäkoulutuspäivänä keskitytään DNA-testien tulkintaan sekä siihen, miten ja mistä saamme enemmän tietoa geneettiseen sukututkimukseen. Tutkimme isä- ja äitilinjoja sekä perehdymme autosomaalitestien tulosten monipuoliseen käyttöön sukututkimuksessa. Tutustumme myös geneettisen sukututkimuksen projekteihin.

Etäkoulutuspäivän aikana käsitellään mm. seuraavia aihealueita:

Tallenne koostuu maanantaina 7.12.2020 (2,5h) ja 14.12.2020 (2,5h) pidetyn etäkoulutuspäivän tallenteista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Riikka Piironen. 

 

Isälinjaisten Y-DNA-haploryhmien käyttö sukututkimuksen tukena

Etäkoulutuksessa perehdytään Y-DNA testien tuomiin mahdollisuuksiin sukututkimuksessa. Isälinjaisten Y-DNA testien avulla miespuolisilta henkilöiltä voidaan selvittää isälinjainen haploryhmä (esimerkiksi N, I tai R) ja sitä kautta selvittää testatun miehen suoran isälinjan historiaa aina esihistorian hämäriin saakka.

Y-DNA-testeillä on myös runsaasti mahdollisuuksia esimerkiksi historiallisen ajan sukulaisuuksien varmistajana tai vaikkapa laajojen savolaissukujen historiallisen alkuperän selvittäjänä. Isälinjaisten testien lisääntyessä Suomesta on myös löytynyt selkeitä alueellisia ryppäitä sukuja, jotka yhtyvät toisiinsa keskiajalla tai rautakauden loppupuolella.

Tallenne koostuu 20.10.2020 (2,5 h) ja 27.10.2020 (2,5 h) pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttajat: Jere Markkanen ja Ari Kolehmainen.

 

Serkkutestien käyttö sukututkimuksen varmistajana

DNA-testien ja erityisesti serkkutestien avulla on mahdollista varmistaa perinteisen sukututkimuksen avulla tutkittuja sukulinjoja ja perheyhteyksiä. Joskus asiakirjoissa mainittu isä ei olekaan biologisesti sukua lapselle, vaan biologinen isä on joku muu. Serkkutestien avulla voidaan siis sekä varmistaa että poissulkea asiakirjoihin perustuvia sukulaisuuksia.

Autosomaaliset DNA-testit antavat myös niin kutsuttuja etnisyysarvioita, joiden käytettävyys sukututkimuksen tukena vaihtelee tapauskohtaisesti. Koulutuksessa käsitellään myös näiden etnisyysarvioiden luotettavuutta ja pureudutaan yleisemmin eri testejä tarjoavien yritysten eroihin. Testien käyttöä esitellään runsain esimerkein.

Tallenne koostuu 10.11.2020 (2,5h) ja 17.11.2020 (2,5h) pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttajat: Jere Markkanen ja Ari Kolehmainen.

 

Tuntemattomien isien, äitien ja muiden sukulaisten jäljittäminen DNA-testien avulla

Etäkoulutuksessa käydään läpi perusteet tuntemattomien sukulaisten jäljittämiseen DNA-testien avulla. Kurssi keskittyy pääosin autosomaalitestien (ns. serkkutestien) käyttöön jäljityksessä, mutta lyhyesti käydään läpi myös isälinjainen Y-DNA ja äitilinjainen mtDNA sukulaisten löytämisen työkaluina. Koulutus soveltuu hyvin myös aloittelijalle, joka on vasta tutustumassa DNA-testauksen tuomiin mahdollisuuksiin sukututkimuksessa.

Koulutuksen aikana tutustutaan tärkeimpiin työkaluihin tuntemattomien sukulaisten jäljittämisessä, aina triangulaatiosta X-kromosomin käyttöön sukulaisuuspolkujen määrittämisessä. Kurssi ei ole sidottu tiettyyn testejä tarjoavaan yritykseen, vaan käymme myös läpi eri yritysten eroja DNA-testien tarjoajana, erityisesti tuntemattomien sukulaisten etsinnän näkökulmasta.

Tallenne koostuu 22.9.2020 (2,5 h) ja 29.9.2020 (2,5 h) pidetyn etäkoulutuspäivän istunnoista. Kesto yhteensä 5 h. Kouluttaja: Jere Markkanen.

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)