Genoksen 90-vuotisseminaari

Suomen Sukututkimusseuran Aikakauskirja Genos täyttää vuonna 2020 90 vuotta. Sen kunniaksi Sukututkimusseura järjestää juhlaseminaarin lauantaina 7.3.2020 Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6).

 

Seminaarin ohjelma

11.00–11.30 FT Heikki Vuorimies: Genos päätoimittajan näkökulmasta

11.30–12.00 FT Veli-Pekka Toropainen: Kokemuksia Genos-artikkeleiden kirjoittamisesta

12.00–12.30 Toimittaja Arto Astikainen: Tarvitseeko sukuharrastaja Genosta?

12.30–13.00 Kahvitarjoilu

13.00–13.45 FT Tiina Miettinen: Sukututkimus osana historiatieteellistä artikkelia

13.45–14.30 Professori Petri Karonen: Suomen Sukututkimusseuran julkaisut historiantutkijain resursseina ja julkaisufoorumeina

14.30–16.00 Keskustelu Genealogisen aikakauskirjan tulevaisuudennäkymiä, puheenjohtajana toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma

 

FT Heikki Vuorimies: Genos päätoimittajan näkökulmasta

Esityksessä tarkastellaan mm. Genoksen julkaisuperiaatteita, artikkeleiltä edellytettäviä muotoseikkoja sekä kirjoittajan ja toimituksen välistä työjakoa artikkelien julkaisukuntoon saattamiseksi. Esitys perustuu esitelmöitsijän kokemuksiin Genoksen toimittajana ja päätoimittajana.

 

Tutkijatohtori, FT Veli Pekka Toropainen (Turun yliopisto): Kokemuksia Genos-artikkeleiden kirjoittamisesta

Esitelmässä pohditaan lukuisien sukuartikkelien kirjoittajan näkökulmasta Genos-artikkeleiden kirjoitusprosessia, mm. kuinka artikkeli pannaan kokoon ja mitkä vaiheet se käy läpi ennen julkaisemista. Genoksen edustama laadukas sukututkimus on vuosikymmenien ajan säilyttänyt sijansa, mutta mitä se vaatii kirjoittajalta?

 

Toimittaja Arto Astikainen: Tarvitseeko sukuharrastaja Genosta?

Sukututkimuksen harrastaja tarvitsee ainakin alkuvaiheessa neuvoja, opastusta, ehkä opaskirjojakin. Koulutus, kurssit, keskustelupalstat, tiedotteet, tulkinta-apu, verkkopalvelut, Facebook-ryhmät ja muu vertaistuki ovat myöhemminkin tarpeellisia tai ainakin hyödyllisiä. Mutta tarvitseeko sukututkimuksen harrastaja Genosta ja sen täsmällisesti lähteistettyjä tieteellisiä artikkeleita?

 

Tutkija, FT Tiina Miettinen (Tampereen yliopisto): Sukututkimus osana historiatieteellistä artikkelia

Esityksessä kerrotaan keinoja siihen, miten suku- ja henkilötietojen ympärille voidaan rakentaa kiinnostava ja sujuva artikkeli. Lisäksi pohditaan sukutauluihin perustuvan esittämistavan vahvuuksia ja ongelmia.

 

Suomen historian professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto): Suomen Sukututkimusseuran julkaisut historiantutkijain resursseina ja julkaisufoorumeina

Esityksessä tarkastellaan historiantutkijan näkökulmasta Suomen Sukututkimusseuran julkaisuissa ilmestyneiden kirjoitusten yleispiirteitä sekä tekstien merkitystä historiantutkimukselle pitkällä aikavälillä. Julkaisutoiminnan merkitystä tarkastellaan analysoimalla julkaisuvolyymia, artikkeleiden teemoja sekä kirjoittajien taustoja.

 

Seminaariin on vapaa pääsy. Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta 28.2.2020 mennessä osoitteeseen seura(a)genealogia.fi. Suomen tiedekustantajien liitto tukee seminaarin järjestämistä.

 

Tervetuloa!

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)