GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Sotilasvirkatalojen haltijat

O. D.

Jokainen hiukan enemmän sukututkimusta harrastanut tietää, miten vaikeata on selvittää sukuja, joiden jäsenten joukossa on 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa eläneitä upseereja. Pakostakin jää usein tutkimukseen aukkoja, kun ei ole tietoa siitä, missä virkatalossa asianomaiset henkilöt kulloinkin eri virka-asemissa ja eri komppanioissa palvelleina ovat asustaneet. »Genoksen» lukijat tekisivät suuren palveluksen tutkimukselle, jos he vaivautuisivat, etenkin kesäaikaan, maaseudulla liikkuessaan tekemään eri pitäjissä kirkonkirjoista merkintöjä seurakuntien jokaisen sotilasvirkatalon kaikista haltijoista aikamääräyksineen sekä syntymä- ja kuolinaikoineen julkaistavaksi tässä aikakauskirjassa. Jos samalla voisi tehdä merkintöjä myös asianomaisten perheistä, lisäisi se tietenkin luettelon arvoa ja säästäisi monia vaivoja. Useinkin saattaa haettu tieto olla aivan käden ulottuvilla esim. Valtionarkistossa säilytettävissä historiakirjojen jäljennöksissä, mutta ei tiedä missä. Tiedot siitä, mitä sotilasvirkataloja kussakin pitäjässä on ollut, saa »Suomenmaa»-teoksesta, mutta on aina otettava huomioon, että monet virkatalot nyt sijaitsevat myöhemmin perustetuissa pitäjissä, joiden uusissa kirkonkirjoissa tietoja vanhemmilta ajoilta ei ole, vaan ovat ne etsittävät alkuperäisen seurakunnan kommuniokirjoista. Apuna tässä suhteessa on John E. Roosin kirjoitus »Officersboställen i Finland under svenska tiden» Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjassa X, joka myös on julkaistu eripainoksena seuran »Julkaisujen» III. niteenä. Tässä oli virkataloista paitsi vanhaa ja uutta seurakuntaa mainittu myös virkatalonhaltija v. 1808 Luetteloilla puustellien haltijoista olisi paikallistutkimuksellekin suuri merkitys [1].


[1]   Tietoja sotilasvirkatalojen haltijoista tavataan siellä täällä pitäjänhistorioissa. Esim. Allardt, Borgå sockens historia II, ss. 414-438; Salminen, Köyliön pitäjän historia, ss. 197-198; ja teoksissa Kyrkslätt socken ja Kyrkslätt förr och nu.


Genos 1(1930), s. 101

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1930 hakemisto | Vuosikertahakemisto