GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Saapunut kirjallisuus - Insänd litteratur

Tekijältä - Av författaren:

Rafael von Frenckell, Der finnische Zweig des Geschlechts Frenckell und von Frenckell. Helsingfors 1930. 27 s.

Th. Johansson, Anders Ols ättlingar, Genealogiska och biografiska anteckningar. Stockholm 1930. 464 s. Ill.

Sten Lewenhaupt, Kongl. Utrikesdepartementets Kalender 1930. Stockholm 1930. 471 s.


Söderström & C:o Förlagsaktiebolag:

Herrgårdar i Finland. Register, uppgjord av Eilif Appelberg. Helsingfors 1930. 72 s.


Genos 1(1930), s. 174

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1930 hakemisto | Vuosikertahakemisto