GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Toimitukselle saapunut kirjallisuus - Till redaktionen insänd litteratur

Tekijältä - Av författaren: Folke Wernstedt, Anteckningar om släkten Wernstedt I. Ståthållaren Christoffer Wernstedt 1542-1627.


Genos 1(1930), s. 50

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1930 hakemisto | Vuosikertahakemisto