GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Historische Vierteljahrsschrift, Leipzig, 1929, ss. 171-173, julkaisee professori H. Lampen, Neuruppin, laatiman suopean arvostelun Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjasta XI (1927), mikä on sitä merkittävämpi, kun arvostelija näyttää hyvin perehtyneen suomenkielisiin artikkeleihin. Kuitenkin esitetään sekä suomen- että ruotsinkieliset kirjoitusten otsikot huolimattomassa asussa.


Genos 1(1930), s. 50

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1930 hakemisto | Vuosikertahakemisto