GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Arvosteluja - Recensioner

Stig Jägerskiöld

Eino Cederberg, August Maksimilian Myrberg, Suomalaisen vapaustaistelijan elämäntarina. Helsinki. 1928. Kirja. 8:o. 329 s. + 1 kuvaliite. Kuvit.

Historiamme ei ole rikas henkilöistä, jotka ovat vaeltaneet vieraisiin maihin ja siellä - aatteenpalvojina tai seikkailijoina - merkitsevällä tavalla vaikuttaneet historiallisiin tapahtumiin. Sitäkin suuremmalla mielenkiinnolla avaa tämän takia Eino Cederbergin äskettäin julkaiseman elämänkerran, joka käsittelee erästä tämän tyypin jaloimpia, joskaan ei kaikkein mielenkiintoisimpia miehiä, filhelleeni August Maksimilian Myrbergiä. Tämä mies syntyi Suomessa, sai kasvatuksensa Ruotsissa ja elämänvaiheensa, joista kuitenkin hyvin vähän tiedetään, olivat harvinaisen kirjavat. Senpä takia ei tekijä ole valinnut käsitelläkseen mitään kiitollista aihetta, vaikkakin hän on saanut käytettäväkseen vanhan soturin veljen jälkeläisiltä joukon tietoja ja jonkun asiakirjankin ja ihmetyttää, että tästä jo kauan miltei unohdetusta originaalista on kirjoitettu laaja ja koko hyvin kuvitettu kirja. Ensi vaikutelma siitä on kuitenkin pettymys, sillä tekijä on kuvatessaan M:n elämän kiintoisimpia vuosia, nimittäin hänen osanottoaan Kreikan vapaustaisteluun, Puolan kapinaan 1831 ja suhteitaan Puolan pakolaisiin, tyytynyt toistamaan Krohnin [1] kertomat anekdootit, joita kylläkin on runsaasti niiden 6-7 vuoden ajalta, jolloin M. oleskeli Kreikassa, mutta jotka tuskin kuitenkaan lienevät niin kiintoisat, että olisi maksanut vaivan painattaa ne uudelleen. Olisi ehkä liikaa vaatia tekijältä niin perusteellisia tutkimuksia kuin Fabvierin ja Gordonin - ilmoitusten mukaan runsaiden - kirjekokoelmien läpikäyntiä, mutta mielestäni olisi voinut saada joukon lisätietoja tutustumalla tarkemmin ulkomaiseen aineistoon. Kuinka tekijän sitten kuvaillessaan M:n seikkailuja on onnistunut saada kokoon yli 300 sivun paksuinen kirja, kun Krohn aikoinaan tyytyi viidennekseen tästä? Tämän selittää se, että tekijä on täyttänyt suuremman osan kirjasta selostamalla sellaisia Euroopan historian tapauksia, joilla oli yhteyttä M:n elämän kanssa. Täytyy valittaa, ettei tekijä tällöin ole edellyttänyt lukijakunnaltaan suurempia tietoja katsoessaan välttämättömäksi tehdä tämän esityksensä hyvin alkeelliseksi samalla kun kaipaa laajempaa kuvausta M:ä lähinnä olleista henkilöistä, esim. juuri hänen esimiehistään Gordonista ja Fabvierista. Ennen kaikkea viimemainittua koskeva kirjallisuushan on runsas. Erityisesti kiinnostavaa olisi ollut saada selville, mikä yhteys oli M:n Kreikasta poistumisen ja Puolan kapinaan 1831 osanoton välillä, sekä mistä syistä nämä seikat aiheutuivat. Tekijä pidättäytyy kuitenkin kertomuksissa M:n nimettömästä esiintymisestä ja on ilmeisesti katsonut kannattamattomaksi edes yrittääkään mitään viimemainittua seikkaa koskevia jälkitutkimuksia. Laajimmin esitetyn osan kirjasta muodostaa kuvaus M:n viimeisistä vuosista, hänen elämästään 50- ja 60-luvuilla, joista Krohn kylläkään ei kerro mitään, mutta joista Rein on koonnut joukon tietoja »Oman maan» IV:teen osaan. Näistä ajoista on tekijä ilmeisesti koonnut suurimman osan siitä, minkä muistelmat ja kirjeenvaihdot voivat antaa. Mutta varsinkin tätä kirjan osaa lukiessa täytyy valittaa, ettei tekijä ilmoita aineistonsa lähteitä. Tyhjentävä kirjallisuusluettelo olisi myös ollut paikallaan. Tuntuu siltä, kuin tekijä ei olisi voinut saada kokoon varsin hauraasta aineistostaan mitään viehättävää ja antavaa kuvausta tästä myöhäissyntyisestä sotijasta, joka romantiikan kultaisten vuosien tyyppinä ei ole vailla mielenkiintoa ja joka myös kirjallisuudessa on joutunut näyttelemään määrättyä osaa.


[1]   Mainioita miehiä II. Maksimilian Aukusti Myhrberg (1881).


Genos 1(1930), s. 97-98

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1930 hakemisto | Vuosikertahakemisto