GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Viime syksynä avattiin Turun arkistotoimisto (Åbo arkivbyrå). Se suorittaa ja välittää tutkimuksia, lähinnä kaupunginarkistoissa. Kuten tiedetään, sisältävät maistraatin, tuomiokapitulin, talousseuran arkistot runsaasti historiallisia tietoja ja ovat siten tärkeänä apulähteenä henkilöhistoriantutkimukselle ja sen harrastajille. Maistraatin arkistosta valmistuu piakkoin tarkka korttiluettelo. Toimiston johtajana toimii maistraatin aktuario fil. tri. Svante Dahlström, joka vastaa toimitukselle osotettuihin tiedusteluihin.


Genos 1(1930), s. 99

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1930 hakemisto | Vuosikertahakemisto