GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Adliga ätten Lunds sista led.

Osmo Durchman

Den gamla finska frälsesläkten Lund med en hästsko i vapnet, vars ursprung ej är fastslaget, men som på 1600-talet skrev sig till Nautela i Lundo, introducerades 1634 på Svenska riddarhuset under nr 209. Ätten har genealogiskt behandlats av ANREP och JULLY RAMSAY samt senast av ELGENSTIERNA, men alla dessa arbeten förete stora bristfälligheter, särskilt beträffande släktens medlemmar från 1700-talets början. Ej heller tiden för ättens utslocknande har utretts. Bataljonsadjutanten Alexander Magnus Lund, f. 1759, ansökte vid Finska riddarhusets instiftande om introduktion, vilket vid riddarhusdirektionens första sammanträde för detta ändamål 24 jan. 1818 beviljades, men - märkligt nog - »på grund av bristande släktutredning» blev denna introduktion vid nytt sammanträde 13 okt. s. å. annullerad [1]. Alexander Magnus Lund, som ägde släktgodset Koskis i Karkku, slutade ätten på svärdssidan 22 dec. 1837. På spinnsidan utslocknade ätten 16 apr. 1892. Genom den sista kvinnliga medlemmens son fortlever detta namn Lund ännu (tab. 7). Nedanstående tabeller, vilkas uppgifter basera sig på historieböckerna för där nämnda församlingar med biografiska data hämtade ur ättartavlorna, äro ordnade enligt nummerföljden i ELGENSTIERNAs ättartavlor, men förete allt ännu en del luckor.

 

Tab. 6.

Christer Johan Lund (son till kaptenen Johan Lund, f. på Buckila i Pikis 20 juni 1667, stupade vid Ljesna 29 sept. 1708, och, gifta 2 aug. 1699, Anna Elisabet von Lauterbach, i hennes 1:a gifte, f. i Riga 9 dec. 1684, d. på Koskis i Karkku 8 apr. 1745, begr. i Karkku 13 okt. s. å., se tab. 5), f. i Riga 18 okt. 1705. Fältväbel vid Björneborgs regemente med fänriks karaktär. Död på Koskis 7 nov. 1767. - G. 1:o i Karkku 18 sept. 1737 med Anna Helena Hästesko af Målagård, f. 1711, d. i Karkku 9 juli 1738, dotter till majoren Anders Hästesko af Målagård och Margareta Elisabet Finckenberg; 2:o i Tyrvis 2 okt. (ej 29 sept.) 1745 m. Maria Elisabet Revolin, f. i Vittis 4 (ej 13) apr. 1716, d. i Karkku 11 okt. 1790, dotter till kapellanen i Tyrvis Anders Revolin och (vigda i Vittis 18 juni 1712) Margareta Dorotea Boije (från Tervaportti i Vittis).

Barn:

1. Anders Johan, f. i Karkku 30 juni 1738, begr. där 7 juli s. å.

2. Margareta Elisabet, f. i Tyrvis 11 juli 1746, d. i Karkku 12 maj 1806. - G. (var det redan 1776) m. (den förste) kapellanen i Norrmark Elias Daniel Corpolander, f. i Loimijoki 17 juli 1745, d. i Norrmark 1799 (kyrkoböckerna ha brunnit).

2. Kristina Juliana, f. i Tyrvis 27 jan. (ej 6 juni) 1749, d. ogift på prästgården i Karkku 23 sept. 1815.

2. Karl Johan, f. på Koskis 19 jan. 1751. Volontär vid Björneborgs regemente 28 febr. 1767. Furir i dec. 1781. Död ogift på Koskis 11 nov. 1787 (hos ELGENSTIERNA samma dag 1788).

2. Brita Sofia, f. enl. ELGENSTIERNA på Koskis 1 okt. 1752, döpt i Karkku 3 okt. 1752, d. där 1 juni 1809. - G. i Karkku 5 apr. 1796 m. frälseinspektorn, ägaren av Palviala Tuomisto i Karkku Henrik (Johansson) Backman, f. 1766, d. 1853 (dagen ej antecknad i Karkku kyrkoböcker).

2. En dotter, för vilken i Karkku erlades mull- och bårklädespenningar 20 apr. 1753.

2. Gustaf Adolf, f. på Koskis 28 okt. 1756. Kom i krigstjänst 1773. Korpral vid livdragonregementet 2 maj 1779. Kornett. Död i Karkku 14 dec. (ej nov.) 1790. - G. i Suoniemi 6 apr. 1790 med friherrinnan Margareta Juliana Mellin, i hennes 1:a gifte, f. i Suoniemi 24 mars 1768, d. i Janakkala 12 juni 1835, dotter till friherre Johan Gustaf Mellin och Charlotta Johanna Klick samt g. 2:o på Kulju i Suoniemi 18 dec. 1791 m. fänriken vid Björneborgs regemente Lars (Lorentz) Leonard Lund[2], f. i Vesilax 15 apr. 1767, d. på Judikkala i Sääksmäki 20 okt. 1826 (införd i Janakkala dödslängd).

2. Alexander Magnus, f. 24 nov. 1759, bataljonsadjutant, d. 22 dec. 1837. Tab. 7.

 

Tab. 7.

Alexander Magnus Lund (son till Christer Johan L., tab. 6), f. på Koskis 24 nov. 1759. Volontär vid Björneborgs infanteriregemente 26 maj 1779. Rustmästare 14 aug. 1781. Förare 1 nov. s. å. Fältväbel 2 dec. 1784. Transporterad till livdragonregementet 25 apr. 1787. Bataljonsadjutant 15 dec. 1792. Innehade (1808) Iloinen (Ilois) furirboställe i Vesilax. Ägde Koskis jämte 1/2 av Järventaka i Karkku. Död i Karkku 22 dec. 1837. - G. där 21 okt. 1794 m. Ingrid Katarina Kreander (Kriander), f. i Karkku i febr. 1766, d. där 17 jan. 1840, dotter till kapellanen i Tavastkyrö Barthold Kreander och Kristina Juliana Astrén(ius).

Barn:

Katarina (Kaisa) Maria, f. i Tavastkyrö 8 sept. 1801, d. i Karkku 25 mars 1809.

Sofia Vilhelmina, f. i Karkku 21 (ej 15) aug. 1803, d. i Mouhijärvi 16 apr. 1892. - Hade utom äktenskap sonen Gustaf Alexander Lund, f. i Karkku 24 maj 1841, poliskonstapel i Häijää distrikt i Mouhijärvi, vicelänsman, d. i Mouhijärvi 30 aug. 1905. Var tvenne gånger gift. Om hans ättlingar se YRJÖ RAEVUORI, Suutaran suku, Tampere 1931, s. 148 passim, där fadern oriktigt uppgives ha varit Carl Salomon Schmidt (se nedan).

Johanna Kristina, f. i Karkku 1 juni 1805, d. där 20 jan. 1844. - G. (förelyst i Karkku i dec. 1838) m. inspektorn på Järventaka i Karkku, sedermera ägaren av Kylmäkoski såg på Mahnala Alakomi i Tavastkyrö Carl Salomon Schmidt[3], i hans 1:a gifte, f. i Birkala 22 jan. 1815, drunknade i Tavastkyrö ovanom Kylmäkoski såg 11 aug. 1867; (g 2:o i Ikalis 4 aug. 1851 m. Johanna Sofia Stenman, f. där 21 mars 1819, d. i Ikalis 20 juli 1853, dotter till klockaren i Ikalis Berndt Olof Stenman och Kristina Sofia Bergroth; 3:o i Kuru 31 maj 1854 m. Eleonora Matilda Polviander, f. i Kuru 4 mars 1824, d. i Tammerfors 11 juli 1902, dotter till fänriken Karl Gustaf Polviander[4] och Juliana Andersdotter).

 

Tab. 8.

Karl Gustaf Lund (son till Johan L., se tab. 5), f. 1707. Furir vid Björneborgs regemente. Bosatt på Lampinen Ryymä boställe i Mouhijärvi. Död (i Mouhijärvi) 8 aug. 1735. - G. i Mouhijärvi 26 dec. 1732 m. Helena Gadd.

Barn (födda i Mouhijärvi):

Margareta Elisabet, f. 8 aug. 1733, d. i Viljakkala 10 juni 1807. - G. (var det redan 1762) med kapellanen i Tavastkyrö Nils Enckell, döpt i Kangasala 11 mars 1723, d. på Uskela kapellansbol i Tavastkyrö, begr. där 15 juli 1791.

Brita Juliana, f. 22 sept. 1734, d. i Mouhijärvi 8 juni 1735.

Augusta Lovisa, f. posthuma 17 dec. 1735, var enl. ELGENSTIERNA d. 1771.


Huruvida följande personer tillhöra adliga ätten nr. 209 har ej kunnat konstateras. Kommunionböckerna i Kisko vidtaga först 1767.

»Madam» Lunds dotter Caisa Sofia d. i Karkku 27 jan. 1794.

Brita Caisa Lunds dotter Caisa d. i Karkku 2 nov. 1795.

Caspar von Lund, d. på Leilä i Kisko 2 jan. 1715, 66 år gl. G. m. Brita Jöransdotter, d. på Leilä 10 jan. 1704, 52 år gl.

Stud. H. Johan von Lund, d. på Leilä i Kisko 9 juni 1752, 32 år gl.

 

Noter

[1] P. 0. von Törne, Finlands riddarhus 1818-1918 I, Helsingfors 1926, ss. 105, 111, 155.

[2] Son till kaptenen vid livdragonregementet Nils Lund, f. 30 mars 1706, d. på sitt ägande Toosila i Kangasala 4 sept. 1782, och hans 2:a hustru, vigda på Vääksy (Vexiö) i Kangasala 14 okt. 1766, Maria Justina Uggla, f. i Kangasala 5 apr. 1739, d. på Liuksiala i Kangasala 23 jan. 1799. Denna släkt Lunds ursprung är ej ännu utredd.

[3] Son till fanjunkaren vid Björneborgs regemente Carl Lorentz (ej Leonard) Schmidt och Fredrika Juliana Skalm i Finland.

[4] En av urbilderna till Runebergs » Fänrik Stål».

 
Genos 10(1939), s. 10-13

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1939 års register | Årgångsregister