GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Brundert

Ernst von Ungern-Sternberg

Dorothea Margaretha v. Brundert (event. Brummer?), gift med överstelöjtnanten Gustav v. Burghausen, död 1732. Deras dotter Dorothea Helena v. Burghausen var gift 1:o med löjtnanten Henrik Meurman, död i Tobolsk 1718; 2:o i Tobolsk 3 sept. 1719 med överstelöjtnanten friherre Hans Heinrich v. Tiesenhausen.


Genos 10(1939), s. 27

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1939 års register | Årgångsregister