GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Lisäyksiä - Tillägg

Munck

Till den i »Genos» 1938, ss. 22-28 publicerade uppsatsen »Hauptmannen över Duderhofs friherreskap Johan Munck» bör ytterligare enl. Narva kyrkoböcker och Åbo consistorii protokoll tilläggas äldsta sonen ur hans andra giftermål: Gustaf Adam Munck, född 1679, student i Åbo 1694. Den 18.12.1694 anklagade mag. Johan Rungius inför Cons. acad. några studenter för att ha lockat hans svåger stud. Gustaf Adam Munck (då 15 år gl.) till dobbleri och dryckenskap och yrkade på återbetalande av 16 karoliner, som denne spelat bort. Gustaf Adam Munck var senare gerichtsvogt i Narva och begrovs där 24.2.1727. Han gifte sig i Narva 22.10.1723 med Anna Faleria, i hennes 2:a gifte, änka efter organisten Martinus Gregorii, död före 1723. Anna Faleria gifte sig 3:o 16.1.1729 med köpmannen i Narva, senare i Petersburg Jacob Dannenberg. Hon var dotter till rådmannen i Narva Samuel Falerius. I äktenskapet med Gustaf Adam Munck föddes i Narva följande barn: Johannes, f. 15.10.1724, Catharina, f. 10.2.1727, död och begraven i Narva 28.8.1745.


Genos 10(1939), s. 27

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börja ]

Systematisk förteckning | 1939 års register | Årgångsregister