GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Lisäyksiä - Tillägg

Juvelius-Löfman

I uppsatsen »En släkt Juvelius» i »Genos» 1938, s. 82 ff. torde följande kompletteringar observeras.

Elin Hildur Maria Alcenius (tab. 7) gift 3.8.1893 (icke 1895). - Hans Hjalmar Abraham Löfman (tab. 9) är fosterson hos fastern Hildur L. - Oswald Fredrik Löfman, f. 1.10.1883 i Gamlakarleby. Genomgått folkskola och handelsskola i Åbo samt vid språkinstitut fullständiga kurser i olika språk ävensom studerat affärsteknik vid akademiska sommarkurserna. Anställd till en början vid konsul Tr. Seths kontor och därefter i 17 år hos Ångfartygs Ab. Bore, dels som kontorist och ångbåtsexpeditör, dels som föreståndare för firmans Raumokontor, samt i 8 år som kontorschef vid konsul H. Nebermans kontor i Åbo. Efter att 1 år ha tjänstgjort som inspektör i Livförsäkringsbolaget Suomi övertog han Finska Sjöfartsbyrån i Åbo, vilken han fortfarande ensam innehar. I olika repriser affärsstudieresor till Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Ivrig aktivist under ofärdsåren, varunder han bl.a. förhjälpte otaliga ryska revolutionärer till utlandet. Under hela »Voima»-tiden förbundets stabsmedlem i Åbo. Under frihetskrigets första skede medlem av den s.k. »Landsortsstaben» och tillhörde därefter Skärgårdens Frikår som »Gruppenführer». Alltsedan frihetskriget medlem av Åbo skyddskår och sedan många år tillbaka styrelsemedlem i Finlands Frihetskrigs Frontmannaförbund i Åbo. - Gift 9.6.1916 med Evi Augusta Wallenius, f. 14.7.1892, dotter till sjökaptenen Uno Albert Wallenius och Edla Amanda Mathilda Pettersson.

VII. Barn (födda i Åbo):

Maj-Britt Anita, f. 13.5.1919.

Märta Marita, f. 21.7.1922.


Genos 10(1939), s. 27-28

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börja ]

Systematisk förteckning | 1939 års register | Årgångsregister