GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Tillägg till släkten Melanders i Pyhämaa genealogi.

Ingrid Qvarnström, f. Norrmén

I Genos n:o 3-4 1940 ingår en uppsats av Y. HORMIA kallad »Pyhämaan Melander-suku». Då även undertecknad (på grund av sin härstamning från Maria Melander, 1727-1783, gift 1:o med borgaren i Raumo Johan Nurmeen, 2:o med borgaren Anders Silvan) kommit att utreda släkten Melander, kan jag meddela en del kompletterande upplysningar, huvudsakligen hämtade ur Raumo kyrkoarkiv, mantalslängder, rådstuvurättsprotokoll och bouppteckningar.

Tab. 2: Enligt Pyhämaa mantalslängder var Matthias Johannis Melander åren 1656-1661 änkling, men år 1663 gift med sin andra hustra Anna Abrahamsdotter, vilken efter mannens död bodde i Kättelis, Pyhämaa, »1685 Kättelis: hustru Anna, Jacob o. Bertel s., Matz s., Brita s hu».

Tab. 3: Enligt Pyhämaa mantalslängder var Josephus Matthiae Melander åren 1657-1658 gift med sin första hustru Elin och från och med 1660 med sin andra hustru Maria (Berthelsdotter Erffing).

Tab. 6: Johannes Gabrielsson Melander var enligt Pyhämaa mantalslängder bosatt i Hirslax åren 1722-1732.

1729-1730 »Johan Melander, Sophia hu, Anna dr.

1731 Johan Melander, Sophia h., Simon måg, Anna h.

1732 Johan Melander, Sophia h., Simon måg, Anna, Lisa döttrar».

Tab. 8: Gabriel Melander gifte sig med Christina Selenius 1726 (mantalsl.).

Tab. 9: Enligt Raumo mantalslängder hette Joseph Josephson Melanders hustru Anna Välkilä; år 1724 kallas hon i mantalslängden »Enckian Anna Melander». Enligt Raumo kyrkoböcker dog hon 22.7.1750 »Afl. Borg. Joseph Melanders enka». Enligt samma källa begrovs år 1724 »sahl. Joseph Melanders son, som var en scholpilt».

Tab. 10: Enligt Raumo mantalslängd var Johannes Josephson Melander (död antagligen 1740) första gången gift med Anna Grelsdotter, död 1723, andra gången med Lisa Bertilsdotter, död 1726, och tredje gången (redan 1733) med Anna Johansdotter, död 1742 (Raumo kyrkobok). År 1735 föddes de sistnämndas dotter Anna (ej son Henrik; Raumo kyrkobok).

Bouppteckning 13.3.1746 (i Åbo landsarkiv):

»Borgaren Johan Melander och hans avlidna hustrur Anna Grelsdotters, Lisa Bergs och Anna Johansdotters arvingar:

1:sta Lisa och Gabriel.

2:dra inga arvingar.

3:dje sönerna Johan och Matts, dottern Maria.

Närvarande voro kapellanen Gabriel Melander och Lisas man borgaren Henrik Hökberg o.s.v.»

Tab. 11: Gabriel Johansson Melander gifte sig första gången år 1732 med Anna Sandelia. Hans andra hustru Sofia Olofsdotter Tanila var född 30.12.1728.


Genos 12(1941), s. 21

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1941 års register | Årgångsregister