GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd


Ållongren i Finland - Ollongren

O. D.

Som komplettering till uppsatsen »Grenen Ollongren inom ätten Ållongren i Finland» i senaste häfte av »Genos» torde kunna framhållas, att Karl Ållongrens, d. på Niskapietilä i Rautjarvi 7.12.1778, 2:a hustru Maria Punderus var dotter till kyrkoherden i Jäskis Tomas Punderus och Katarina Orraeus. Maria Punderus var 1:a gången gift med hantlangaren vid garnisonen i Villmanstrand Johan Matheen, som enligt Akiander, Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I, s. 329, »rymde till Ryssland och hon fick skilnad från honom 19 juli 1738». Häri ligger alltså förklaringen, varför hon i S:t Andreae vigsellängd 1750 kallas »Madame». Tillföljd av luckor i Viborgs landsförsamlings och Puumala (faderns tidigare tjänstgöringsorter) samt i Jäskis historieböcker kunna närmare data beträffande Maria Punderus icke erhållas.


Genos 12(1941), s. 47

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1941 års register | Årgångsregister