GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Från Kuru gamla kyrkogård.

Karl Brander

En vacker försommarafton hade »dragande kall» fört undertecknad till Kuru kyrkoby. Den lilla sockenkyrkan med dess något originella klockstapel och fattiggubbe går väl ihop med den idylliska omgivningen. Nedanom kyrkan ligger vid Keihäslahti vikbotten av Näsijärvi församlingens gamla begravningsplats. Vid avtaget från landsvägen dit finnes ett anslag, på vilket man läser »Tie vänrikki Stålin haudalle».

Mot vanligheten på avlägsna landsorter är de dödas stad här rätt väl underhållen. Genast vid inträdet fångas blicken av en reslig vård i den på orten rikligt förekommande finkorniga graniten. Graven är inhägnad av bastanta järnkättingar. Inskriften på monumentet lyder: »Kaarle Kustaa Polviander * 1788 risti14.gif (59 bytes) 1876. Porilaisten lipunkantaja. Taisteli Kuuskoskella, Siikajoella, Uudella Kaarleby'llä, Lapualla, Kauhajoella, Lappvärtillä, Juutaalla, Oravaisilla». Då Polviander utpekas som en av förebilderna tili Runebergs »Fänrik Stål», har graven vårdats pietetsfullt av kommunen.

Polviander var tvenne gånger gift och hade i sina äktenskap 18 barn. Han uppgives ha bott på Hainari militieboställe i sin hemsocken. Höger om faderns grav ligger hans enda son, som uppnått mogen ålder. Stenen förtäljer följande: »Alikapteeni Filosofian maisteri Kustaa Maurits Polviander, s. 1819 25.11. risti14.gif (59 bytes) 1888 25.8». Stabskapten Polviander avled ogift och med honom utgick denna gren av släkten Polviander.

Till vänster om dessa gravar har ännu en krigare funnit sin vilostad. Vården är av granit rätt väl bibehållen och omgärdad av ett massivt järnstaket. I monumentet är en marmorplatta infälld. Dess inskription lyder: »Här hvilar General-Majoren och Riddaren Georg Alexander Johan Gustaf Wilhelm von Moller född i Kurland den 19 juli 1791. Död i Kuru den 2 juni 1867. Med Simeon jag far i frid och mig till ro begifver, likt kärfven som i rättan tid från marken införd blifver, med Jesu, med det hoppet glad att bland den skörd den goda»... (resten oläslig). Då engelska flottan i april-maj 1854 bombarderade befästningarna vid Hangö udd, gjorde sig v. Moller bemärkt genom sitt tappra försvar av de gamla förfallna bastionerna från svenska tiden. Den redan till åren komne överstelöjtnanten befordrades för sitt välförhållande direkt till generalmajor. Jämte fullmakten uppgives kejsar Nikolai ha tillsänt v. Moller ett par generalsepåletter[1].

I Kuru innehade von Moller Keihäslahti boställe, känt från 1808, då major Eeks familj där misshandlades av ryssarna och med knapp nöd räddade sig efter svåra lidanden till armén i Österbotten. I trakten gick v. Moller under namnet »Kurun kenraali» och omtalas som en stor Don Juan. De gamla krigsbussarna Polviander och v. Moller umgingos flitigt och tömde sina bägare i bästa grannsämja trots skillnaden i rang och nationalitet.

Ännu en gravvård på begravningsplatsen länkar den besökandes uppmärksamhet vid sig. Det är den tidigare mäktiga bondesläkten Toikkonens familjegrav. Graven upptager en areal av ca. 40 m² samt utmärkes genom en 3 meter hög granitpelare med följande inskriptioner: »Kauppias ja maanviljeliä Antti Toikkonen s. 1828 21.10. risti14.gif (59 bytes) 1892 11.5; vaimonsa Fredrika Toikkonen s. 1832 21.9. risti14.gif (59 bytes) 1907 27.4.; Kauppias ja maanviljeliä Antti Antinpoika Toikkonen s. 1856 15.11. risti14.gif (59 bytes) 1912 28.11.; Ylioppilas Manu Toikkonen s. 1858 2.4. risti14.gif (59 bytes) 1883 23.11.; Senaatin ylim. kopistin ja postinhoitajan vaimo Tilta Kallentytär Toikkonen s. 1871 18.1. risti14.gif (59 bytes) 1903 10.4.; Entinen lyceolainen Oskar Toikkonen s. 1869 25.12. risti14.gif (59 bytes) 1909 22.3.; Kauppiaan poika Kalle Toikkonen s. 1855 risti14.gif (59 bytes) 1911 18.1.; Vilma Fredriika Jokinen synt. Toikkonen s. 1882 13.9. risti14.gif (59 bytes) 1934 19.10.; Ulrika Antintytär Toikkonen s. 1872 15.3. risti14.gif (59 bytes) 1892 11.5; Anna Antintytär Toikkonen s. 1864 22.8. risti14.gif (59 bytes) 1865 3.1.; Heikki Heikinpoika Toikkonen s. 1895 11.6. risti14.gif (59 bytes) 1895 11.6.; Kauppiaan ja maanviljeliän tytär Anna Toikkonen s. 1904 30.5. risti14.gif (59 bytes) 1905 5.3».

Handlanden och storbonden Antti Toikkonen senior var på sin tid en mäkta rik man, känd vida omkring i Tammerfors trakten. Han ägde och bebrukade utom hemgården Toikko flere andra lägenheter. Sin förmögenhet samlade han genom lanthandel och köttleveranser till militären, främst den ryska. Varje höst höllos kreatursmarknader i grannsocknarna kallade »Toikon markkinat», varvid mängder av slaktboskap uppköptes.

Nu är släktens saga all. Det som första generationen samlat, ha de senare förskingrat. Fastigheterna äro i främmande händer, och endast minnet av Toikon Antti fortlever »på folkets munde».

 

[1] BORODKIN, Kriget vid Finlands kuster 1854-55.

 

Selostus. Metsänhoit. BRANDER kuvaa kirjoituksessaan Kurun vanhalla hautausmaalla olevia Runebergin Vänrikki Stoolin esikuvaksi mainitun K. K. Polvianderin, baltilaissyntyisen kenraalimajuri von Mollerin sekä huomattavan talonpoikaissuvun Toikkosen hautamuistomerkkejä.

 
Genos 13(1942), s. 112-114

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1942 års register | Årgångsregister