GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Kaupunkien perunkirjoitukset

Osmo Durchman

SSV:ssa XII, 1928, on ss. 427-428 julkaistu luettelo kaupunkien perunkirjoitusten alkamisvuosista (vrt. myös »Genos» 1943, s. 38). Kun maakunta-arkistoja silloin ei vielä ollut olemassa, oli allekirjoittaneen, luettelon laatijan, pakko kerätä tiedot eri henkilöiltä, sellaisiltakin, joilla ei ollut laisinkaan arkistotuntemusta. Lisäksi olivat useat kaupungin arkistot sekasortoisessa kunnossa, joten varmoja tietoja säilyneistä pesäluetteloista ei ollut edes mahdollista antaa. Kun nämä sukututkimukselle perin tärkeät asiakirjat nyttemmin ovat siirretyt maakunta-arkistoihin ja niissä yleensä saatu järjestetyiksi, annetaan alempana tarkistetut tiedot niiden kaupunkien perunkirjoitusten alkamisvuosista, jotka jäivät tuntemattomiksi tai epätarkoiksi.

Hämeenlinna 1700
Lappeenranta 1744 (eivät liene itsenäisenä sarjana; sodan vuoksi varmistamatta)
Naantali 1715
Porvoo 1740 (ei 1751)
Rauma 1656 (ei 1662)
Viipuri 1812 (aikaisemmat aktien yhteydessä)

Näistä Porvoon perunkirjat ovat, kuten tunnettua, Birger Åkermanin toimesta julkaistut Suomen Sukututkimusseuran »Julkaisuina» X (1934). Lisäksi huomautettakoon, että Turun Maakunta-arkisto on laatinut lippuluettelot sen alueeseen kuuluvien kaupunkien perunkirjoitusten genealogisesta sisällöstä, myös kihlakuntien v:sta 1809.


Genos 14(1943), s. 108

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1943 hakemisto | Vuosikertahakemisto