GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Nekrologsamling

Åbo Akademis Bibliotek har nyligen förvärvat en av avlidne postförvaltaren, assessor A. W. Allén hopbringad samling av nekrologer bestående av urklipp av dylika ur tidningar från början av 1900- till 1930-talet. De till banden fogade registren underlätta begagnandet av desamma. Dessa dödsrunor komplettera den av Genealogiska Samfundet sedan 1920-talets början fortsatta, i Ständerhuset förvarade samlingen av dödsannonser i huvudstadens tidningar.


Genos 14(1943), s. 108

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1943 års register | Årgångsregister