GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Kokousesitelmät - Mötesföredragen.

12.10. esitelmöi kanslianesimies Harry W. Walli aiheesta »Eversti Georg von Brandenburg ja hänen esivanhempansa» selostaen tämän saksalaissyntyisen, m.m. Lappeenrannan taistelun kulkuun 1741 huomattavasti vaikuttaneen upseerin polveutumista ja hänen jälkeläisiään, jotka varsinkin naislinjalla ovat levinneet erittäin lukuisiin sivistyssukuihin maassamme.

9.11. piti lehtori V. J. Kallio lyhyen esitelmän aiheesta »Sukutaulujen graafinen esittäminen» valaisten esitystään varjokuvin.

9.11. hölls det andra föredraget av jur. kand. Håkon Holmberg över ämnet »Kulturhistorisk sägen och genealogisk verklighet». Utgångspunkten var en sägen om inflyttningen av en familj från Bjurö i Dalarna i Sverige till Ölings hemman i Kerklax by i Maxmo socken. Denna sägen har publicerats i dr V. E. V. WESSMANs arbete »Kulturhistoriska sägner». Det märkliga är, att Maxmo kyrkoböcker i huvudsak bekräfta riktigheten av denna tradition. Ordningsföljden mellan familjens två yngre söner var dock i traditionen motsatt den i kyrkboken.

14.12. esitelmöi tri Gunnar Sarva aiheesta »Rydman suvun alkaja». Esitelmän keskushenkilö oli Turun akatemian vouti, myöhemmin Maskun kihlakunnan kruununvouti Anders Eriksson Rydman (k. 1688), jonka vaiheita esitelmöitsijä yksityiskohtaisesti kuvaili pääasiallisesti Turun akatemian konsistorin pöytäkirjojen valossa. Esitelmä tultanee seuran toimesta julkaisemaan.

 

Genos.

Kokouksessaan 14.12. seuran johtokunta myönsi Genoksen tähänastiselle päätoimittajalle maist. Olavi Wanteelle hänen muiden lisääntyneiden tehtävien vuoksi pyytämänsä eron päätoimittajan tehtävistä. Uudeksi päätomittajaksi v:n 1944 alusta lukien valittiin kanslianesimies Harry W. Walli. Maist. Wanne jää jäseneksi aikakauskirjan toimituskuntaan, jonka kokoonpano muuten on entinen.

 

Personalia.

Den välkände Åbogenealogen, samfundets verksamma medlem dr Svante Dahlström fyllde den l4.10. sextio år och uppvaktades av samfundet med lyckönskningstelegram.

 

Ny donerande medlem.

Till donerande medlem i samfundet kallade styrelsen den 11.10. fru Anna Donner, Helsingfors, som åt samfundet donerat 3,000 mk i form av en fond bärande hennes namn.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

11.10.: Konstnärinnan Ebba Bärlund, Helsingfors; neiti Karin Hildén, Helsinki; stud. Leif Häggblom, Dragsfjärd; lektor Gunnar Lindblom, Helsingfors; underbibliotekarie, fil. mag. Elov Roos, Åbo; johtaja Wäinö Selander, Heinoo; rovasti Sulo Soriola, Petsamo; dipl. ins. Helmer Spolander, Turku; chefredaktör, fil. mag. Alvar Utter, Kristinestad.

9.11: Fil. maist. Hannele Bergholm, Helsinki; tullivirkamies A. E. Stenij, Helsinki; Örebro Stadsbibliotek, Örebro.

14.12: Helsingin Kaupungin Kirjasto, Helsinki; virkailija Armas Ignatius, Helsinki; dipl. ing. Otto Schulman, Tammerfors.

 

Vainajia - Avlidna.

13.10. Helsingissä: Fil. maist. Einar Wichmann, s. Hailuodossa 1880; vak j. 1917; julkaissut Wichmann suvun selvitykset 1915 ja SSV:ssa XIX-XX, 1935-1936.

13.10. kaatui itärintamalla: Huoltotarkastaja Pentti Heinilä, s. Hyvinkäällä l919; vuosij. 1943.

15.11. Helsingissä: Professori Lauri Cederberg, s. Hausjärvellä 1881; vuosij. 1923.

9.12. Kiteellä: Rovasti Hugo Godenhjelm, s. Mikkelissä 1864; vuosij. 1917; julkaissut Godenhjelm suvun sukutaulun 1913 sekä papiston matrikkelit 1916, 1927, 1935 (kahtena julkaisuna).

27.12. Helsingissä: Maanviljelijä, kansanedustaja Matti Luoma-aho, s. Alajärvellä 1885; vuosij. 1942.

31.12. Turussa: Arkistonhoitaja, fil. tri Kaarlo Österbladh, s. Lumijoella 1878; vuosij. 1918. Toimitus viittaa muistokirjoitukseen Genoksen tässä numerossa.


Genos 14(1943), s. 137-138

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1943 hakemisto | Vuosikertahakemisto