GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Winter

T. C.

Redan länge har teologielektorn vid Viborgs gymnasium och kyrkoherden i Säkkijärvi Henrik Winters hustru varit okänd och efterforskad. Sukukirja känner henne inte, och inte heller har mina Ättartavlor, trots alla bemödanden, kunnat ge besked om henne. Emellertid anträffas t.o.m. vigseldatum i Viborgs landsförsamlings vigsellängd. Där förmäles att Winter 17.12.1693 gifte sig med Anna Prytz, dotter till handlanden i Stockholm Johan Prytz. Vi får därtill veta att Anna Prytz för tiden var kammarjungfru hos landshövdingen friherre Anders Lindhielms döttrar. Tyvärr var hon tydligen Winters andra hustru, eftersom hans enda son, med samma namn som fadern, var född redan 1680. Anna Prytz kan således inte göra anspråk på att vara stammor till den stora släkten Winter med stamort i östra Finland. Vem som var det, d.v.s. var Winters första hustru, förblir fortfarande en gåta att lösa.


Genos 14(1943), s. 36

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1943 års register | Årgångsregister