GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

O. W.

Eino Jutikkala: Suomen talonpojan historia. WSOY. Porvoo 1942. 691 s.


Jokainen talonpoikaissukujen tutkija, joka on halunnut tutkimukseensa sisällyttää sukutieteellisen aineksen lisäksi myöskin paikallishistoriallista - tavallisesti kuvata kotitalon vaiheita - on varmasti tutkiessaan taloa koskevia arkistolähteitä - manttaaliluetteloita, maakirjoja, tuomiokirjoja - tuontuostakin joutunut havaitsemaan, että häneltä vaaditaan varsin huomattavaa eri aikojen maanjakotekniikan, verotusperiaatteiden, maanluontojen, maanomistusolojen y.m.s. tuntemusta voidakseen tehtävästään kunnialla selviytyä. Tämän tuntemuksen hankkiminen taas on tähän asti osoittautunut melko vaikeaksi sopivan »oppikirjan» puuttuessa. - Tällaiseksi ohjekirjaksi tarjoutuu nyt nuoren, agraarihistorian alalle erikoistuneen historiantutkijan tri Jutikkalan vastailmestynyt teos. Tässä ei ole oikea paikka ryhtyä antamaan yleisarvostelua tästä kookkaasta opuksesta. Haluamme vain kiinnittää talonpoikaissukututkijain huomiota Jutikkalan teokseen, jonka avuihin kuuluu myös selkeä ja kansantajuinen tyyli.


Genos 14(1943), s. 39

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1943 hakemisto | Vuosikertahakemisto