GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu | Artikelns slut ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Kokousesitelmät - Mötesföredragen.

9.2. ylireviisori E. Tamelander esitelmöi aiheesta »Torniolaisia sukuja». Esitelmässä huomautettiin, että Tornion asema Lapin rajoilla olevana kaupunkina, jota ei hallinnollisesti eikä myöskään kirkollisesti luettu Suomeen kuuluvaksi, aiheutti sen, että kaupungin yhteydet suuntautuivat pääasiallisesti Ruotsiin eikä Suomeen. Tästä johtuen vanhan Tornion suvuilla oli oma erikoisleimansa. Nämä suvut erosivat sekä alkuperältään että sukulaisuussuhteiltaan huomattavasti muun Suomen suvuista. Monissa suhteissa, osittain erittäinkin erinomaisesta varallisuudestaan huomattavia sukuja olivat Kenicius, Pipping, Kalicius-Planström ja Törnstedt. Näiden sukujen alkuperästä ja aikaisemmista vaiheista annettiin esitelmässä eräitä tietoja, joita aikaisemmin ei ole kirjallisuudessa esitetty.

9.2. hölls det andra föredraget av friherre Emil Cedercreutz över ämnet »F. A. Juselius. Några strödda minnen». Föredraget formade sig till en kåserande, i medryckande form framställd skildring av den bekanta Björneborgsköpmannen och donatorn Fritz Arthur Juselius' säregna personlighet.

9.3. esitelmöi professori A. M. Tallgren aiheesta »Friis-Frisius suvuista Suomessa». Laajassa esitelmässä selostettiin ensin Friis-syntyisten nimien paikallista levinneisyyttä ja sitten Turusta polveutuvaa Inkerinmaalle siirtynyttä, Hämeessä ennen isoavihaa elänyttä pappissukua sekä nykyistä Kokkolan Friis-Pohjanpalo sukua. Esitelmä tulee Sukututkimusseuran toimesta julkaistavaksi.

9.3. hölls det andra föredraget av stud. Sven-Erik Åström över ämnet »Uleåborgsläkten Nylanders äldsta led». Föredraget, vari meddelades några rättelser till Bergholms Sukukirja, kommer att ingå i Genos.

 

Uusi vakinainen jäsen.

8.3.: Insinööri Tauno Bergholm, Helsinki.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

8.2.: Stadsdirektör, ing. Alarik Ahlström, Jakobstad; fil. tri Rafael Engelberg, Helsinki; lääket. lis. Carl Frey, Lapinjärvi; seminaarinopettaja P. E. Haapkylä, Sortavala; luutn. Pekka Karikoski, Alpua; legationsrådet Helge von Knorring, Helsingfors; provisor, fil. mag. Holger Lönegren, Ekenäs; kontorstjänsteman Ragnar Munsterhielm, Pargas; kauppias Väinö Palkonen, Tampere; fru Emma Pulkkis, Gamlakarleby; pankinjohtaja Tuomas Rautajoki, Vammala; kansak. tark., fil. maist. Aarno Saarensivu, Käpylä; majuri Sven-Erik Sirén, Helsinki; fru Märta Sohlberg, Jakobstad; hovioik. ausk. Armas Syrén, Kotka; ylilääkäri, lääket. ja kir. tri Heikki Teräsvuori, Tampere; hovr. ausk. Bror-Erik Uunila, Jakobstad; farmaceut Ragnar Werner, Borgå.

8.3.: rouva Sirkka Cornér, Helsinki; prokurist Emil Grönblom, Tervakoski; löjtn. Karl-Gustav Hedberg, Helsingfors; huoltotarkastaja Pentti Heinilä, Hyvinkää; stud. Henrik Holm, Helsingfors; lääket. lis., lääk. kom. kapt. Wäinö Juntto, Helsinki; agronom Nils Korkman, Helsingfors; kansak. op. Onni E. Kosonen, Maavesi; fil. maist. Sylvia Lagercrantz, Helsinki; insin. Eevert Saraja, Helsinki; dipl. ing. Berndt J. Schauman, Åbo; docenten, fil. dr C. M. Schybergson, Åbo; dipl. ins. Toivo Vilanen, Helsinki.

 

Vainajia - Avlidna.

17.1. avled f. d. chefen för Republikens Presidents kansli, viceh. Hj. Enwald, f. 1867 i Leppävirta; årsm. 1924; i flere repriser revisor i samfundet.

6.2. avled ingenjören Hjalmar Flander, f. 1880 i Jakobstad; st. m. 1923.

20.2. kuoli Vaasassa liikennepäällikkö Juho Tingvald, s. Viipurissa 1860; vak. j. 1919.

25.2. avled ingenjören Gunnar Bonsdorff, f. i Åbo 1877; st. m. 1931 (årsm. sedan 1925).

8.3. kuoli tehtaanisännöitsijä Rob. Pelkonen, s. Pielisjärvellä 1867, vuosij. 1924.

10.3. stupade på Syvärifronten friherre Eric Standertskjöld-Nordenstam, f. 1915, årsm. 1940.

 

Genos.

Dr Paul Nyberg lämnar med detta års ingång Genos' redaktion, som han sedan 1933 tillhört. Tidskriften tackar honom för hans mångåriga intresserade medarbetarskap.


Genos 14(1943), s. 39-41

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Artikelns början ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1943 hakemisto | Vuosikertahakemisto