GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Eräs nimensekaannus.

Heikki Impiwaara

Kokkolan kauppiaalle Johan Roeringille syntyi hänen puolisostaan Anna Borgista 1690-luvulla kolme poikaa: Henrik, Jacob ja Johan. Kahden jälkimmäisen syntymäpäivätkin on Hj. Björkmanilla tiedossa (Gamlakarleby stad och dess borgerskap i förgångna tider II, s. 1). Esikoinen, v. 1694 syntynyt Henrik-poika pantiin kotikaupungin (?) pedagogioon - koulunkäyntiä ei mainita nuorempien poikien kohdalta - ja sitten Vaasan triviaalikouluun, josta tuli Upsalaan ylioppilaaksi v. 1713, jo silloin Carlborg nimeltään, minkä nimen hän ilmeisesti oli ottanut syntymäkaupunkinsa mukaan. Mutta turhaan hakee Laurenin matrikkelijulkaisusta (Wasa trivialskola 1684-1884) Henrik Roeringin (tai Carlborgin) nimeä oppilasluettelosta, siksi että vuosien 1684-1722 välistä matrikkelia ei löydy, koska se arvatenkin on isonvihan vuosina hävinnyt. Sekä nimi että koulunkäynti tulee selville Stiernmanin teoksesta Bibliotheca Suio-Gothica, sen Suomea koskevasta osastosta, Finlandia Literata. Sen käsikirjoituksesta on J. J. Tengström julkaissut Suomi-kirjassa 1844 (painettu 1845) pitkät otteet, ja Henrik Roeringin eli Carlborgin kohdalla se on sivuilla 308-309. Siellä on myöskin - paitsi syntymäpäivää: 15.1. - luettavissa sama seikka, mikä vastamainitusta Hj. Björkmaninkin kirjasesta, että puheenalaisen henkilön ristimänimi oli vain Henrik: Henrik Johannis, koska isä oli Johannes Haquini Röring (Roering). Sittenkin on tullut tavaksi kutsua häntä nimellä Henrik Johan (Juhana), viimeksi kanslianeuvos Osmo Durchmanin mielenkiintoisessa Timm-monografiassa (SSV XXVII, s. 38).

Vaikka Tengström oli (alaviitta s. 309) nimenomaan ilmoittanut, että Stiernmanin teoksessa tällä kohdalla oli reunaan merkitty sanan tynkä: »Orig.», mikä arvatenkin tahtoi sanoa, että tiedot oli antanut Tukholmassa 8. 9. 1753 itse kirkkoherra Carlborg ja että ne siten olivat täysin luotettavat, niin sittenkin 1850 ilmestynyt Sursilliana antaa rovastille nimet Henrik Johan (s. 86), hyvin tietäen (sama kohta), että rovastilla on nuorempi Johan-niminen veli. Tästä Sursillianan tiedosta nähtävästi lähtöisin ovat kaikki myöhemmät erehdyttävät ilmoitukset, ensinnä Biografisessa Nimikirjassa (kirjoittajana Y. K.) ja Finsk Biografisk Handbok (kirjoittaja C. v. B.), Tietosanakirjassa (kirjoittaja A. R. C.) sekä Kansallisessa Elämäkerrastossa (kirjoittajina Y. K. ynnä K. G.). Ovatpa samat kaksi ristimänimeä rovastilla Laurenin Wasa trivialskolassakin, jossa rovasti CarIborg esiintyy konrehtorina (s.17) ja lienee tämäkin teos saanut tietonsa Sursillianasta. Kummako siis, että Nordlundillakin. (Blad ur Närpes historia I, s. 133) on samoin Henric Johan Carlborg. ja omituista kyllä on Laguskin ylioppilasmatrikkelissaan tässä suhteessa sekä epäluotettava että epävarma oman tunnustuksensa mukaan. Hän näet kirjoittaa (I, s. 357): »Carlborg, Henr. Johan (Jacob?)» ja kuitenkin ilmoittaa hänkin tällä ylioppilaalla, sittemmin rovastilla olevan nuoremman veljen nimeltä Johan, jonka syntymä sekä ammatti on hänellä tiedossaan, samoin kuin isäkin.

Stiermanin kirjasta on lisäksi nähtävissä, että Henrik Carlborgin ja Elisabet Niilontytär Häggmanin - hänelle annetaan ylistävä epiteetti »bellissima» - häät olivat Piitimessä 10.3.1720 ja että pariskunnalla oli 15 lasta (Björkman tuntee vain seitsemän eikä niistäkään sen Venäjälle siirtyneen pojan nimeä: Johan Henrik (vrt E. W. Juvelius [Juva], Tuomas Pacchaleniuksen valtiopetosjuttu, ss. 31, 223; prof. Juvakin kutsuu Närpiön rovastia vain Henrikiksi, m. t. ss. 44, 102) ja joka lienee kuollut v. 1759 (vrt. Nordlund, m. t. s. 145).

Viitteet

[1]  Esitys Turun Historiallisen Yhdistyksen kokouksessa 16.10.1934


Genos 15(1944), s. 115-116

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1944 hakemisto | Vuosikertahakemisto