GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

Hugo Lagström

T. H. Lange: Göteborgssläkten Lange jämte de med denna befryndade släkterna Lilljequist och Jedeur. Hälsingborg 1940.


Skeppsredaresläkten Lilljequist i Göteborg härstammar från Finland enligt en utredning i ovannämnda arbetet. Stamfadern sjökaptenen Isaac Lilljequist var född i Nagu i Åbo skärgård 21 mars 1789. Efter att en tid ha seglat som befälhavare på olika fartyg slog han sig ned i Göteborg som skeppsfournerare och skeppsredare. Den av honom grundade firman I. Lilljequist & Son utvecklades snabbt till betydande mått. Firmans ledning övergick efter Isaac Lilljequists död år 1852 till hans söner. De nuvarande ledarna äro hans sonssöner.


Genos 15(1944), s. 117

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1944 års register | Årgångsregister