GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Leistenius

Heikki Impiwaara

Axel Bergholmilta jäi laajasta lisäyksestä huolimatta Leistenius-sukuun huomattavia aukkoja, joita hän itse onnellisesti saattoi täydentää teoksensa lopussa. Siellä on siitä huolimatta moniaita täydentämättä. Sattumalta on allekirjoittanut löytänyt pari pientä.

Taulussa 10, johon ei laajassa Stenius-suvun monografiassa (SSV XVII, s. 137) ole onnistuttu saamaan lähempiä tietoja Jakob Leisteniuksen puolisosta Kristina Steniuksesta - enkä tällä erää minäkään - on vanhimmalla tyttärellä Kristinalla vain yksi puoliso. Itse asiassa hänellä oli niitä kaksi. Sillä jo ainakin 24.1.1736 hän on naimisissa Lemun Askaisten pitäjänapulaisen Simon Renanderin kanssa. Renander on Askaisissa virantoimituksessa jo v. 1733 (toukok. 5:ntenä) - Strandberg ilmoittaa hänen tulleen virkaan v. 1734. Hän kuoli 1746, haudattiin (ilmaiseksi) helmik. 2 päivänä. Jo seuraavana vuonna, syyskuun 3:ntena, leski vihitään (Lemulla) uuteen avioliittoon. Uusi mies on, kuten Bergholmkin tietää, silloinen Uudenkirkon pitäjänapulainen, sitten kappalainen Johan Samblerus, kuoll. 1789.

Kristinalla on nuori sisar, Bergholmille tuntematon: Maria, synt. 28.3.1733, jolla samaten on kaksi puolisoa. Ensimmäinen, johon hän on vihittynä ainakin jo 8.11.1752 (hän esiintyy silloin kummina Laitilassa), on sikäläinen pitäjänapulainen Tuomas Fagerberg, jonka kuoltua 15.6.1758 (keuhkotautiin, kuten vakuutetaan) hän solmi uuden avioliiton hänkin heti seuraavana vuotena, kesäk. 26:ntena, ensimmäisen miehensä viranperijän Matias Sadeniuksen kanssa. Sadenius kuoli v. 1782. Strandberg ilmoittaa hänen syntyneen 1726. Lagus (ylioppilasmatrikkeli) sanoo: tammikuussa 1727. Laitilassa ilmoitetaan syntymäpäiväksi tammikuun 31. v. 1729.

Tyttärien veli Jakob Leistenius toimi viimeksi kappalaisena Vehmaalla. Hän kuoli siellä 1763, haudattiin, sikäläisen merkinnän mukaan, 6.11. - Bergholmilla, sivu 1482, päivämäärä on 13.10. Samalla sivulla 1482 Bergholm saattaa oikaista ilmoitustansa sivulla 782, jossa hänellä on Jakob Leisteniukselle vain yksi vaimo ja siitä kaksi lasta, siten että vaimoja on ollutkin kaksi ja kaikki lapset (yhteensä viisi) ensimmäisestä avioliitosta. Mutta vaimon nimeä hänellä ei ole. Se näkyy Vehmaalla vainajain luettelosta, jossa ilmoitetaan, että »Sacellanens Leistenii käresta» Maria Christina Carpea kuoli siellä (1762) ja haudattiin joulukuun 5 päivänä. Ikäkin ilmoitetaan: se on 35 vuotta (syntynyt siis v. 1727). - Bergholmin tuntemain lasten lisäksi löytyy vainajain luettelosta eräs tytär Maja Lisa, joka haudataan kesäk. ensimmäisenä 1755, 10 kuukauden iässä, joten hän on syntynyt v. 1754.

Itse Jakob Leisteniuksenkin ikä tulee täältä tietoon. Se ilmoitetaan tarkalleen: kuollessaan hän oli 46 vuotta 9 kuukautta 2 viikkoa 3 päivää. Sen mukaisesti hän on syntynyt (nähtävästi) tammikuussa 1717, niin että Bergholm on aivan oikein sijoittanut hänet lapsista toiseksi.

Mutta onko Maria Christina Carpea sen ainoan Carpeus (Carpaeus) nimisen papin tytär, joka Strandbergista tavataan? Tämä mies on Sauvon pitäjänapulainen Henrik Carpaeus, joka kuoli siellä 1731 ja jolla vaimostaan nimeltä Elisabet Walstenius on ainakin jo v. 1700 syntynyt lapsi (ristittiin 9.3. ja sai nimen Daniel). - Laguksen matrikkelikin varsin vähän auttaa arvaamaan muita kuin sanotun papin. Tämä Maria Kristina, Henrik Carpaeuksen tytär lienee siten katsottava nykyisten Leisténien erääksi esiäidiksi.

Vehmaan kappalaisen Jakob Leisteniuksen kaksi poikaa Jacobus ja Gabriel kirjoitettiin oppilaiksi Turun kouluun 15.10.1761, edellinen 12, jälkimäinen 9 vuoden ikäisinä, kuten merkitään. Nuorempi on siten syntynyt kenties 1751 tai 1752, eikä 1750, kuten Bergholm näkyy sanovan, vaikka tällaiset koulujen ikäilmoitukset ovat useinkin kovin epämääräiset, niinpä Gabriel häviää koulun kirjoista jo v:lta 1763, mutta vanhempi veli Jakob ottaa todistuksen konrehtorin luokalta lukuvuonna 1764-1765.


Genos 15(1944), s. 21-22

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1944 hakemisto | Vuosikertahakemisto