GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Mathesius. Täydennystä Bergholmin Sukukirjaan ¹

Heikki Impiwaara

Taulu 2.

Tytär Elisabet on kuollut suunnilleen 1690-luvulla.

Th. Stenbäckin (Historisk beskrifning öfver Brahestad och Salo, käsikirjoitus) mukaan eräs tytär, nimeltä mainitsematon, oli naimisissa Saloisissa erään talonpojan, Oravan kanssa.

T. 3

Johan Mathesius kuoli 9.3.1663 ja haudattiin 25.3. s.v. (K. K. Tigerstedt, Ur Per Brahes brefvexling II, s. 60).

Henrik M:n leski (sittemmin naimisissa Raahen pormestarin Henrik Corte nuor:n kanssa) kuoli Raahessa 22.12.1694 ja haudattiin 24.1. Oliko syntynyt, ei 1635, kuten Sukukirja sanoo, vaan 1644? (Impiwaara, Muutamia tietoja Corte-suvun jäsenistä Raahessa, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun vuosikertomus 1911-1912).

Margareta M., Oulun rehtorin, sitten Kalajoen kappalaisen Jakob Theudscoviuksen leski kuoli 17.2.1695, 50 vuoden vanhana (?).

Tänneköhän kuuluu se vänrikin leski Carin Mathesia joka mainitaan Pyhäjoen manttaaliluettelossa v. 1680?

T. 6.

Brita M:n ensimmäinen puoliso Erik Bergudd oli kuollut ainakin jo ennen 22.2.1698, jolloin hänen leskensä on kastetodistajana Raahessa.

T. 8.

Josef M:n häät Maria Thorwösten kanssa olivat Turussa 15.9.1668 (Turun tuomiokirkon tilikirja, jossa morsian on nimeltään Maria Persdotter).

T. 9.

Maria Bergudd kuoli Pyhäjoella 18. 7.1735 ja haudattiin 28.8. ollen iältään 77 v. 2 viikkoa 6 p.

Vrt. Wilskman, Släktbok II, 270, ja Impiwaara, Lisiä Raahen kaupungin historiaan (Raahe, 1913), s. 46, sekä Corte-suvun monografia, s. 50, jossa tätä seikkaa ei vielä tunnettu.

T. 10.

Nils M. lienee ollut arvoltaan rovasti jo v. 1735. Hänen toinen puolisonsa Maria Niskanen jäi toisen kerran leskeksi v. 1764 (vrt. Strandberg II, s. 175) ja kuoli Yrjö-poikansa luona (K. F. Mennanderin kirjeitä III, s. 492).

T. 13.

Brita M. elää vielä v. 1804 Raahessa, mutta on varmaankin kuollut ennen v. 1810. Hänen miehensä Olavi Ervast kuoli Raahessa 22.8.1818. (Impiwaara, Raahen porvari ja kauppiassukuja III, s. 130, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun vuosikertomus 1917-1918).

T. 16.

Georg M. kuoli ennen lokakuun 12 päivää 1830 (vrt. Vasenius, Z. Topelius I, s. 325).

T. 19.

Anders M:n puoliso oli nimeltään Saara Helena Roberg ja esiintyy kastetodistajana Raahessa v. 1708.

T. 20.

Vendela Katarina M. vihitään Oulussa 2.9. (20.9.?) 1733 ja hän elää (Muhoksella) vielä 24. 1. 1751.

Mihin tauluun kuulunee se Anna Mathesia, joka v. 1691 on Raahessa kastetodistajana ja naimisissa Johan Siniuksen kanssa Iisalmelta? Ja kun tämä Johan Sinius ei voi olla kukaan muu kuin Iisalmen kappalainen, sittemmin Laukaan kirkkoherra Johan Sinius, joka oli naimisissa pormestari Henrik Corte nuoremman tyttären Annan kanssa (vrt. Genealogia Sursilliana, s. 232, Akiander, Herdaminne I, s. 472), on Johan Sinius varmaankin ollut edellisessä aviossa Anna Mathesian kanssa.

Raahen historiakirjoja pidetään vasta vuodesta 1690 lähtien, mutta niitä pidetään aivan erinomaisesti: tiedot ovat tavattoman tarkat ja yksityiskohtaiset ja käsiala kaunista ja selvää, varsin pitkät ajat. V:een 1691 Raahe on oma kirkkoherrakuntansa, mutta yhdistetään v:sta 1692 Saloisten kanssa yhdeksi. Kirkkoherrana tähän aikaan on Magnus Westzynthius (vv. 1674-1692) ja kappalaisena Martinus Peitzius, joka kappalaisesta (v:sta 1683) siirtyi kirkkoherraksi 1697 [2]. Peitzius on Sursillianan parhaita kerääjiä.

Ei näin ollen pitäisi olla mitään syytä epäillä, että kun Raahen historiakirjoissa v. 1691 kahdesti ilmoitetaan kastetodistajaksi »Anna Mathesia, Johannis Sinij ifrån Idensalmi», siinä olisi kirjoitusvirhe ja että oikea nimi olisi oleva Anna Corte.

Milloin tämä Anna Corte on syntynyt, siitä ei puhu mitään Sursilliana eikä liioin Akiander. Joitakin laskelmia hänen ikänsä suhteen täytyy sentään voida tehdä. Hänen isänsä Henrik Corte nuor. on syntynyt v. 1647 ja tuli opiskeltuaan Turussa sekä yliopistossa, että hovioikeudessa kaupunginkirjuriksi Raaheen v. 1672. Hänen ensimmäinen vaimonsa on Margareta Nycarlus, jonka syntymävuosi saattaa olla 1644 eikä 1635, kuten sanottu. Margaretan ensimmäinen mies Pyhäjoen kappalainen Henrik Mathesius on kenties kuollut 1660-luvulla, kuten Bergholm näkyy sanovan - Strandberg vaikenee tällä kohdalla, kts. II, s. 160. Olettakaamme, että Henrik Corte nuor., joka oli hyvin läheisesti sukua Margaretalle, koska hänen isänsä oli toisessa avioliitossa Margaretan äidin kanssa, on solminut avioliiton tämän ensimmäisen vaimonsa kanssa vaikkapa esim. v. 1670, jo ennen tuloaan kaupunginkirjuriksi, ollen jossakin lainlukijana. Anna tytär ei ole missään tapauksessa voinut syntyä ennen vuotta 1670, vaan mieluummin sen jälkeen - hänen veljensä Gabriel, jonka äiti on Margareta Nycarlus ja josta sitten tulee Raahen kolmas pormestari tätä sukua, on syntynyt v. 1680. Onko nyt Anna Henrikintytär Corte kaikkien Iisalmen kappalaisen, sitten Laukaan kirkkoherran Johan Siniuksen lasten äiti, kun niistä kenties vanhin on syntynyt v. 1681 ? Tämä lapsi on Elisabet, jonka puoliso on Kangasniemen kirkkoherra Peter Hoffrén (vrt. Bergholm; Lithovius t. 13, Akiander; m.t. I, s. 341, jossa sanotaan Elisabet Siniuksen kuolleen v. 1771 90 vuoden iässä). Jos siis näin on ja Anna Mathesia vielä v. 1691 mainitaan Iisalmen (kappalaisen) Johan Siniuksen vaimoksi (ilmeisesti), niin ainakin kaikki sitä vuotta ennen syntyneet Johan Siniuksen lapset ovat hänen aviostaan Anna Mathesian kanssa. Anna Corten kanssa hän on vasta sen jälkeen saattanut solmita uuden avioliiton, ja siitä voi olla v. 1695 syntynyt Magdalena (sittemmin, v:sta 1713, Laukaan kirkkoherran Karl Tuderuksen puoliso, vrt. Bergholm; suku Tuderus, t. 13) sekä varsinkin Oulun raati- ja kauppamies Gabriel Sinius, s. 1706, kenties Helenakin, jonka v. 1712 nai Iisalmen kappalainen Johan Gummerus ja joka siis on syntynyt esim. 1694.

Näin me siis pakostakin johdumme sellaiseen tulokseen, että Iisalmen kappalainen, sitten Laukaan kirkkoherra Johan Sinius (kuoll. 1728?) onkin ollut kahdesti naimisissa, ensinnä Anna Mathesiuksen kanssa, jota henkilöä Bergholmin Sukukirja ei tunne, ja sitten vasta Anna Corten kanssa.

Kenen tytär tämä Anna Mathesius voisi olla ?

Täytyyhän hänen olla syntynyt ainakin noin v. 1660. Tarkastellessa Mathesius-suvun tauluja on niistä tässä suhteessa eliminoitava kaikki muut paitsi taulut 4, 7, 21 ja 22, ja näistäkin t. 21 jokseenkin varmasti, samaten t. 7. Jäljellejäävistä tuntuu nimenomaan t. 22 sellaiselta, johon tekisi mieli sijoittaa tämä Anna Mathesia.


Viitteet

[1]   Täydennykset koskevat vain varempia vuosisatoja.

[2]   Kuoli 1727, ei 1726, kuten sanoo (Strandbergin mukaan?) Kansall. Elämäkerrasto, artikkeli Sursill-suvusta (vrt. Sursilliana, s. 314, ynnä Impiwaara, Lisiä Raahen kaupungin historiaan, s. 68).


Genos 15(1944), s. 22-25

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1944 hakemisto | Vuosikertahakemisto