GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Vuosikokous - Arsmötet 12- 4.1944.

Esimiehen prof. A. M. Tallgrenin avattua vuosikokouksen valittiin sen puheenjohtajaksi kamreeri Rafael Sumelius, joka kutsui pöytäkirjaa pitämään kanslianesimies Harry Wallin. Seuran sihteerin lukema vuosikertomus ja seuran tilit vuodelta 1943 hyväksyttiin, ja johtokunnalle ja virkailijoille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Johtokunnasta olivat erovuorossa kouluneuvos, fil. tri Gunnar Sarva, arkkitehti Berndt Aminoff ja prof. Kaarlo Teräsvuori. Näistä oli arkkit. Aminoff ilmituonut toivomuksen, ettei häntä vaalissa otettaisi huomioon. Lisäksi oli esimies prof. Tallgren ilmoittanut haluavansa terveydellisistä syistä nyt erota johtokunnan jäsenyydestä. - Hänen sijaansa valittiin kaksivuotiskaudeksi 1944-46 ulkoasiainministeriön arkistonhoitaja, fil. maist. Ragnar Rosén. Kolmivuotiskaudeksi 1944-47 valittiin johtokunnan jäseniksi tri Sarva uudelleen sekä kanslianeuvos Osmo Durchman ja kamreeri Rafael Sumelius. - Seuran tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 1944 valittiin hovioik. ausk. Ole GadoIin ja fil. maist. Harald Hornborg sekä varamiehiksi ylireviisori Eino Tamelander ja kamreeri Herman Forstén. - Seuran jäsenmaksut päätettiin pysyttää entisinä.

Vuosikokouksen jälkeen johtokunta kokoontui suorittaen toimihenkilöiden vaalin toimintavuodeksi 1944-45. Seuran esimieheksi valittiin arkistonhoitaja Ragnar Rosén ja varaesimieheksi uudelleen fil. tri vapaaherra Tor Carpelan. Virkailijoiksi valittiin entiset: sihteeriksi jaostosihteeri Olavi Wanne, rahainvartijaksi kamreeri Arne Ekman ja kirjaston ja arkistonhoitajaksi kanslianeuvos Osmo Durchman.

 

Personalia.

Tasavallan Presidentti on 5.4.1944 tapahtuneessa esittelyssä suonut historiakirjojen kopioimistyön johtajalle, kamreeri Osmo Durchmanille kanslianeuvoksen arvonimen. Valtiovalta on täten antanut virallisen tunnustuksensa ainoalaatuiselle elämäntyölle, jonka merkityksen tämän lehden lukijakunta ennen muita ymmärtää.

Professori Kaarlo Teräsvuori täytti 5.5.1944 kuusikymmentä vuotta. Prof. Teräsvuori on sukututkijain keskuudessa tunnettu erityisesti Uuden Sukukirjan l osan 1. vihkon toimittajana, huolellisena ja perusteellisena sukututkijana. Hän on kuulunut Sukututkimusseuraan sen perustamisesta alkaen, oli seuran ensimmäinen rahainvartija 1917-18 ja kuului 1938-44 seuran johtokuntaan. SSV:ssa, jonka toimituskuntaan hän on useat vuodet kuulunut, hän on myös julkaissut joukon sukutieteellisiä tutkimuksia. Genoksen toimituskunta, johon hän on kuulunut v:sta 1931, on paljon hyötynyt prof. Teräsvuoren tarkasta tutkijansilmästä ja hänen herkästä kielivaistostaan.

 

Uusia vakinaisia jäseniä - Nya ständiga medlemmar.

4.2.: Dipl. ing. A. Hagert, Helsingfors; Georg, Masalin, Helsingfors; Insinööri Paavo Nikander, Helsinki.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

4.2.: Stud. Helmer Bäckman, Helsingfors; Dipl. ing. Sune Holm, Jakobstad; Insinööri Tauno Kahanpää, Helsinki-Munkkiniemi; lehtori Liisa Mäkinen, Hämeenlinna.

4.4.: Löjtnant L. G. Polviander, Vasa; Stud. Marita Vigelius, Helsingfors-Kottby.

 

Vainajia -Avlidna.

9.1. i Åbo: F. d. kronofogden, vicehäradsh. Filip von Bonsdorff, f. i Tykö 1866; årsm. 1924.

23.1. i Helsingfors: Musiklärarinnan Hedvig Rotkirch-Nathurst, f. i Helsingfors 1894; årsm. 1925.

23.1. Petsamossa: Rovasti Sulo Soriola (ent. Schöneman), s. Jyväskylässä 1871; vuosij. 1943.

2.2. Tampereella: Kauppaneuvos Juho Linnamo, s. Kivennavalla 1871; vuosij. 1928.

6 2. i Helsingfors (under luftbombardemang): Rafael Sjöman, f. i Helsingfors 1900; st. m. 1935.

8.2. i Helsingfors: Hovrättsrådet Uno Gadd, f. i Mola 1864; ärsim. 1929.

16.2. Helsingissä: Lehtori, fil.maist. H. E. J. Hårdh, s. Jyväskylässä 1877; vuosij. 1942.

29.2. Luumäellä: Presidentti P. E. Svinhufvud, s. Sääksmäessä 1861; vak.j. 1919.

25. 3. Alavudella: Apteekkari Toivo Martikainen, s.Nivalassa 1878; vuosij. 1930.

1.4.Vaasassa: Hovioik.neuvos Ivar von Zweygberg, s. Jyväskylässä 1864; vuosij. 1918.

13.4. Oulussa: Apteekkari K. R. Sarriola (ent. Grönholm), s. Vimpelissä 1889; vuosij. 1930.

 
Genos 15(1944), s. 26-27

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1944 hakemisto | Vuosikertahakemisto