GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Kokousesitelmät - Mötesföredragen.

9.10.1945 fil. maist. Kaarlo Wirilander piti esitelmän aiheesta »Itä-Suomen avio-alueet». Esitelmänpitäjä valaisi 1700-luvun vihittyjen luetteloitten perusteella kysymystä, missä määrin aviopuoliso valittiin saman kylän tai pitäjän piiristä taikka pitäjän rajojen ulkopuolelta osoittaen etupäässä eräiden savolaispitäjien oloja silmälläpitäen sekä talonpoikais- että säätyläisväestöön nähden tässä vallitsevan tiettyä tilastollista lainmukaisuutta.

9.10.1945 piti toisen esitelmän yliopp. Yrjö Blomstedt »von Willebrand-suvun alkuperästä», osoittaen suvun kantaisäksi Perleburgin kaupungissa Brandenburgissa 1500-luvun keskivaiheilla raatimiehenä olleen Johann Willebrandin. Tämän pojanpojan, Rostockin yliopiston professorin Nicolaus W:n (1570-1613) poika oli Tallinnan pormestari Friedrich Wilbrandt (k. 1660), aateloidun Ernst Fredrik von Willebrandin isä.

13.11.1945 fil. tohtori Arvo Sotavalta piti esitelmän »Forbes suvusta» selostaen tämän ja 1200-luvulta tunnetun ja useihin Euroopan maihin levinneen skotlantilaisen suvun eri haarautumia, joita ovat, paitsi Ruotsin ja Suomen ritarihuoneisiin introdusoituja Forbes- ja Forbus-sukuja, myös erittäin suurella todennäköisyydellä suomalainen pappissuku Forbus.

13.11.1945 hölls det andra föredraget av jur. kand. Håkon Holmberg över ämnet »Generalmajoren C. N. L. von Schoultz som lantdagsman 1863-64». Föredragshållaren skildrade med tillhjälp av adelståndets protokoll och Schoultz' anteckningar i hans eget exemplar av protokollen denne i vissa avseenden konservativa, men varmhjärtade, djupt religiöse och socialt intresserade fosterlandsvän och hans åsikter i tidens politiska och sociala frågor.

 

Vainajia - Avlidna.

1.7.1945 i Helsingfors: Vicehäradshövdingen, jur. utr. kand. Arvid Sourander, f. 1873, st. medl. 1924.

3.9.1945 i Borgå: Farmaceuten Ragnar Werner, f. 1908, årsmedl. 1943.

21.9.1945 Lemo: Hovrättsrådet Håkan Grunér, f. 1889, årsmedl. 1918.

17.10.1945 Salossa: Ylilääkäri, lääket. lis. L. A. R. Pippingsköld, s. 1891, vuosij. 1924.

30.10.1945 i Åbo: Sjöfartsrådet Johan Werner Paulin, f. 1869, st. medl. 1930.

 

Uusia vakinaisia jäseniä - Nya ständiga medlemmar.

6.9.1945: Apt. Hanna Könni, Ilmajoki; kappal. Viljo Lampola, Lappajärvi; ministeri Paavo Pajula, Helsinki; insin. Helmer Wallenius, Kuopio.

6.11.1945: E. o. tjänstem. vid riksarkivet, fil. mag. Göran von Bonsdorff, Helsingfors; hovrättsausk. Bengt-Olof Riwell, Lahtis.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

6.9.1945: Fil. maist. Johan Appelqvist, Helsinki; bankdirekt. Rolf A. Arppe, Helsingfors; yliopp. Yrjö Blomstedt, Helsinki; neiti Valma Durchman, Tampere; opisk. Martti Kohonen, Helsinki; hovioik. ausk. Aapo Lehtovirta, Helsinki; metsätekn. Eino Leskelä, Pyhäjärvi O. 1.; neiti Martha Lindroos, Harjavalta; fru Lilli Löfström, Hangö; stud. Ragnar Mannil, Maxmo; vicehäradsh. Holger Qvarnström, Helsingfors; tel. mekanikern Brynolf M. Sandström, Helsingfors; fil. kand. Henrik Schauman, Helsinki; folkskollärarinnan Signe Skrifvars, Sundom; lähetystöneuvos Risto Solanko, Helsinki; ingen. Björn Sucksdorff, Kuusankoski; fil. maist. Jorma Wallinkoski, Helsinki; fil. maist. Olavi Walldén, Helsinki; fil. maist. Otto E. Wänni, Helsinki.

6.11.1945: Aman. vid riksarkivet fil. mag. Berndt Federley, Helsingfors; kontoristen Nils Forsberg, Mäntyluoto; redakt. Eric Gardberg, Helsingfors; fil. kand. Beatrice Granberg, Helsingfors; boktryckeriägaren Ernst Ingelius, Helsingfors; stud., friherre Walter von Koskull, Helsingfors; johtaja Lauri Mäkinen, Tampere; fru Maja Nyman, Helsingfors-Drumsö; fil. maist. Anna Slöör, Salo; rouva Rachel Soanlinna, Helsinki.

 

Uusi julkaisu.

Uuden Sukukirjan 1 osan (seuran »Julkaisuja» XVI) vihko 3-5 on ilmestynyt painosta sisältäen teoksen sivut 171-368. Vihkon on toimittanut maist. OLAVI WANNE, ja sisältää se suvut Ahlgren-Leppo, Brander, Kjellman ja Schöneman. Vihkon hinta on 200 mk, seuran jäsenille 150 mk. Sukututkijat ja sukutieteen harrastajat hankkinevat tämän tärkeän julkaisun kirjastoonsa jatkoksi teoksen aikaisemmille vihoille.


Genos 16(1945), s. 134-135

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1945 hakemisto | Vuosikertahakemisto