GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Muudan romanttinen Brander-historia

O. Wanne

Bergholmin Sukukirjan I osa, joka sisältää mm. selvityksen Brander suvusta, ilmestyi, kuten tunnettua, v. 1893. Vuoden 1895 alussa sai leht. Bergholm kirjeen Le Hâvre'ista eräältä Carl Gustaf Brander nimiseltä henkilöltä, joka ilmoitti isänsä ja isoisänsä kantaneen samaa nimeä, arveli polveutuvansa Sukukirjan Brander suvun taulussa 67 mainitusta Carl Gustaf Branderista ja pyysi toimenpiteitä sukulaisuussuhteen tarkemmaksi selvittämiseksi. Bergholm kirjoitti tällöin metsänhoitaja Karl Branderille, joka oli osoittanut suurta harrastusta suvun tutkimista kohtaan ja välittänyt tietoja Sukukirjaan. Metsänhoitaja Brander, joka ryhtyi kirjeenvaihtoon tämän kaukaisen sukunimen kantajan kanssa, on ystävällisesti antanut kirjeensä muiden sukupaperien kanssa allekirjoittaneen käytettäviksi.

Carl Gustaf Brander selvitti syntyperänsä yksityiskohdat laajahkossa, 17.9. 1895 päivätyssä kirjeessään, josta seuraavassa otteina esitetään pääasia. Kuten näkyy, osasi hän vielä kutakuinkin hyvin ruotsia.

»--- Carl Gustaf B. I föddes 1788 - var enligt hvad jag i ungdomen fick höra följaktig Général Adlercreutz till Stockholm vid Gustaf IV Adolfs tronafsägelse. Han måtte hafva haft en broder i Presteståndet emedan man sagt mig att min fader läste till sin första comunion för sin farbroder, i Björneborgstrakten eller i alla fall inom länet Åbo och Björneborg. Död 1828?

Carl Gustaf B. II föddes den 4 Augusti 1821 i Korpo enligt uppgift från Finska Nationella församlingen i Stockholm till hvilken min fader hörde. Gift 1856 den 23 sept. i Norrköping med Anna Lovisa Andersson. Källarmästare i Gefle s.å. skiljd från sin hustru (adultère à coté de la femme) 1860 inför Sthlms stads consistorium. Död 1864 den 1 Juli å Conradsbergs hospital, Sthlm. Han hade en syster som blef gift med en Capitaine Bergbom - förmodligen Gustaf B. i Uleåborg.

Carl Gustaf B. III [= kirjeen kirjoittaja], född den 9 aug. 1857 i Gefle, Sverige, blef efter min faders död s.å. 1864 intagen å Frimurare Barnhuset i Sthlm; och har sedan jag lemnade det 1872 varit ensam och hvad jag begärdt få veta af min moder och hennes båda döttrar har sorgfälligt undanhållits mig, må vara de äfven förklaradt mig död för att åtkomma det som jag som enda äkta barnet borde erhålla efter min fader, till och med det han ej sjelf fått ännu. ---- De sednaste 12 år nära har jag rest i Europa - rundt Cap de Bonne Esperance till 0st Indien der jag stadnade omkring 6 mån. i Calcutta, i fjor var jag i New York, oaktadt detta har jag varit bosatt här [Le Hâvre] sedan 1886. ----»

Korppoon kirkkoherranvirastolle tehty tiedustelu osoitti, ettei »Carl Gustaf B. II» ollut siellä syntynyt. Tämän johdosta hänen poikansa uudessa, 29.12.1895 päivätyssä kirjeessä ilmoitti, että hänen Tukholman suom. seurakunnalta saamansa tieto isänsä syntymäpaikasta oli ollut epäselvä, ja että paikannimi voitiin lukea »Korko eller Korpo och möjligen äfven Karku».

Asia jäi sitten lepäämään 50 vuodeksi. Kokonainen sukupolvi, sen mukana varmaan myös huolestunut »Carl Gustaf B. III», on ehtinyt kallistua haudan lepoon. Sukututkimuksen apuneuvot sen sijaan ovat väliaikana huomattavasti kehittyneet, ja kun nuo kellastuneet kirjeet laajan Brander suvun selvityksen tullessa aktuelliksi taas sukelsivat esille, oli selvyys tämän Le Havre'in Branderin syntyperästä kädenkäänteessä saatu. Karkun kastekirjan kopiosta VA:ssa löytyi nim. täsmälleen 4.8.1821 kohdalla juuri Carl Gustaf niminen poikalapsi, jonka isää ei mainita, ainoastaan äiti »piika» Anna Johansd:r Karimäen kylän Kökön talosta. Myöhemmin käydessäni Karkun kirkonarkistossa rippikirjaan tutustumassa selvisi myös yhteys Brander sukuun: Anna Johansdotter on 1821 Kökön talon palveluskunnasta ensimmäisenä, ja pari riviä ylempänä mainitaan talon isäntä Bengt Johan Brander »ärelös och spösliten för utprånglerie af falskt mynt». Nimi Bengt on erehdys, oikea nimi on Bernhard 1. Berndt Johan Brander (Sukukirjan taulu 67). Omituista kyllä ei tuota kastekirjassa mainittua Carl Gustaf nimistä poikaa hakemallakaan löydy rippikirjasta!

Ylireviisori Eino Tamelander on äskettäin Tukholmassa käydessään ystävällisesti allekirjoittanutta varten kopioinut suomal. seurakunnan kirkonkirjoista seuraavat Carl Gustaf Branderia koskevat tiedot:

»Betjenten Carl Gustaf And:son [!] Brander, f. 4/8 1821 i Björneborg [!], n. m. vaktmästare, kom till församl. 1838.

Vaktmästaren Carl Gustaf Brander, f. 4/8 1821 i Björneborg, affl. till Norrköping 2/9 1856, uttog hinderlöshetsbetyg.

T. f. uppsyningsmannen vid renhållningen, f. d. gästgifvaren Carl Gustaf Brander, f. i Björneborg 4/8 1821, kom från Gefle 1860, straffad i Gefle för första resan stöld 1859, gift med Anna Lovisa Andersson, f. i Kisa 1/11 1828. Enl. konsist. skiljobref 20/5 1862 är äktenskapet upplöst. Barn: Carl Gustaf, f. i Gefle 9/8 1857; Anna Maria, f. 28/8 1860 å Allmänna Barnbördshuset».

Omena ei siis pudonnut kauas puusta.

Vielä muutama sana siitä Carl Gustaf Branderista, jota kirjeen kirjoittaja piti isoisänään, ja joka siis todellisuudessa oli hänen isoisänsä veli. Karl Gustaf Brander, joka syntyi Nakkilassa 11.7.1788, tavataan 1810-luvun lopulta alkaen ent. sotilaana ja renkinä Ylöjärvellä, Harjun kappelissa, Messukylässä ja enimmäkseen Pirkkalassa, jossa hän myös kuoli 12.6.1850. Veljeä pappissäädyssä hänellä ei ollut.


Genos 16(1945), s. 21-22

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1945 hakemisto | Vuosikertahakemisto