GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Dalfrikåren

O. D.

I anslutning till fil.doktor Hans Hirns ovanstående klarläggning beträffande Adlercreutzska regementet rättas ytterligare följande förväxling i samma uppsats om de värvade regementena (s. 13). Armfelts, sedermera Hiertas lätta jägarbataljon (chefer generalmajoren friherre Karl Gustaf Armfelt och majoren Adam Hierta) är ej identisk med Dalfrikåren. Chef för denna trupp var från 29/9 1788 översten och generaladjutanten friherre Gustaf Mauritz Armfelt, 1812 greve Armfelt, och dess befälhavare från s.å. kaptenen Eberhard Ernst Gottfrid von Vegesack, 1802 friherre von Vegesack. Jfr bl.a. Elgenstierna, Ättartavlor I, s. 167, VIII, s. 715; Carl von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt I (SSLS CCXII), Helsingfors 1930, s. 115; C. Westerlund, Dalfrikåren och Dalvargeringsregementet 1788-1790, Stockholm 1912 (Revideradt separattryck ur Meddelanden från föreningen för Stockholms fasta försvar N:o 13, 1911, 14, 1912).


Genos 16(1945), s. 24

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister