GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Kokousesitelmät - Mötesföredragen.

9.5.1944 piti lehtori Eeli Granit-Ilmoniemi esitelmän »Musikaalisten taipumusten periytyminen sukutieteen valossa», selostaen aihettaan etupäässä omien lukkari-urkurisukuja koskevien tutkimustensa mukaan.

9.5.1944 hölls det andra föredraget av fil.mag. Birgit Lunelund-Grönroos över ämnet »Borgå gymnasii första matrikel». Denna matrikel, som är en av våra äldsta skolmatriklar, omfattar åren 1725-1809 och innehåller mycket vidlyftiga person- och skolhistoriska notiser. Man får sålunda många intressanta upplysningar rörande elevernas sociala och geografiska härstamning, skol- och studieförhållanden, släkter och familjer. Matrikeln finnes i fullständig avskrift, men det vore önskvärt, att den kunde i likhet med en del andra gamla skolmatriklar utgivas i tryck in extenso, emedan Axel Bergholm, som i Lyceets i Borgå program 1910 utgivit matrikeln med korta biografiska notiser över eleverna, bortlämnat de viktiga originala anteckningarna.

12.12.1944 piti kanslianeuvos Osmo Durchman esitelmän »Huomioita eräästä satakuntalaisesta talonpoikaissuvusta», selostaen tällöin Huittisten Loiman kylän Rytin talosta kotoisin olevan suvun vaiheita.

12.12.1944 hölls det andra föredraget av red. Alf Brenner om »Uleåborgssläkter i bouppteckningarnas belysning». Han berörde i korthet några typiska uleåborgssläkter såsom Jenderian, Pilkar, Zebulon, Hoffrén, Matilainen-Mattlin samt Arvolander.

 

Personalia.

Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia on 15.12.1944 ulkomaalaiseksi jäsenekseen kutsunut kanslianeuvos Osmo Durchmanin. Tähän 1815 (1817) perustettuun, Ruotsin historiatieteellisistä akatemioista toiseen kuuluu nykyisin neljä muuta jäsentä, arkistomiestä ja historiantutkijaa, Suomesta.

 

Uusia vakinaisia jäseniä - Nya ständiga medlemmar.

8.5.1944: Apteekkari Anders Rivell, Lahti.

5.12.1944: Hovioik. varapresidentti Eino Heilimo, Iisalmi; stud. Björn Sumelius, Tammerfors; fil. mag. Oscar Sumelius, Tammerfors.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

8.5.1944: Stud. Carl-Erik Hortling, Helsingfors; myymäläntarkastaja Jorma Weilin, Helsinki.

5.12.1944: Fil. maist. Aili Alanen, Mynämäki; kielenkääntäjä Henrik Hovilainen, Kemi; agronom Tor L:son Jung, Helsingfors; folkskolläraren Börje Lindberg, Tenala; agronoomi Aarno Tavaila, Saarijärvi; insinööri Esko Tavia, Helsinki; insinööri Niilo Tuura, Riihimäki; ingenjör Erik Witting, Mariestad (Sverige).

 

Vainajia - Avlidna.

20.5.1944 Kurikassa: Lääninrovasti Yrjö Alanen, s. Kauhavalla 1860; vuosij. 1925.

11.7. stupade vid Juustila sluss: lyceisten Leif Häggblom, f. i Dragsfjärd 1924; årsm. 1943.

17.7. Pielavedellä: Rovasti Mikko Levander, s. Loviisassa 1863; vak. j. 1920.

29.7. i Pärnå: Professor Gösta Söderholm, f. i Åbo 1886; årsm. 1924.

23.9. i Stockholm: Direktör Walter Greuling, f. i Thüringen 1880; st. m. 1929.

11.10. i Borgå socken: Professor Rolf Witting, f. i Viborg 1879; årsm. 1937.

17.10. Helsingissä: Ylijohtaja J. Oskari Peurakoski, s. Porissa 1869; vuosij. 1924.

30.10. Helsingissä: Kansallismuseon intendentti, fil. maist. Iikka Kronqvist, s. Nilsiässä 1892; vuosij. 1927.

16.11. Rantasalmella: Oikeusneuvos Walter Andersin, s. Rantasalmella 1871; vuosij. 1938.

19.11. i Helsingfors: Ingenjör Albin Skog, f. i Ekenäs 1869; årsm. 1924.

12.12. Helsingissä: Virkailija Armas Ignatius, s. Helsingissä 1883; vuosij. 1943.

26.12. i Stockholm: Överstekammarherre greve Adam Lewenhaupt, f. i Stockholm 1861; st. m. 1924, hedersledamot 1928. Redaktionen hänvisar till nekrologen i detta häfte av »Genos».

31.12. i Åbo: Hovrättsrådet Bruno Mild, f. i Åbo 1888; årsm. 1924.


Genos 16(1945), s. 25-26

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1945 hakemisto | Vuosikertahakemisto