GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Holmberg.

C. W. Hjorth

I GSÅ IX, 1925, har insmugit sig ett tryckfel i not 11 på sidan 176. Där meddelas, att rådmannen i Vasa Henric Mattsson Holmberg var gift med Catharina Wallenia. Hon hette Catharina Halenia och var 20 år, då hon den 29.1.1683 vigdes i Gävle med handelsmannen och rådmannen i Vasa Henric Holmberg. Hon var dotter till handelsmannen och borgaren 1658 i Gävle Jon Larsson Halenius och sonsons dotter till Jonas Oestani Halenius, kyrkoherde i Bergsjö, Hälsingland, och hans hustru Anna Kenicia (ärkebiskopens syster). Jonas Oestani Halenius är stamfar för adl. ätterna Hallencreutz och Hallenstedt.

Catharina Jonsdotter Halenias syster Brita, f. 1665, död 21.1.1721, var gift med tullinspektorn i Gävle Pehr Gavelius, som var av samma släkt som rådmännen i Vasa Nils Eliasson Gavelius, död 1668, och Michel Gavelius, som levde 1712 (se sidorna 152 och 156).

Av samma släkt var säkerligen Margareta Halenia, gift i febr. 1694 med rådmannen i Vasa Matts Mattsson Waselius, född 1664. Hon blev omgift i Vasa 24.11.1704 med rådmannen Petter Mornie.


Genos 16(1945), s. 73-74

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister