GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Tillägg till »Jakob Hoslerus' familjeanteckningar»

Sigurd Stenius

I senaste häfte av »Genos» har av Osmo Durchman publicerats värdefulla familjeanteckningar av slutligen kyrkoherden i Keuru Jakob Hoslerus (d. 1750). Därvid förmodar utgivaren, att Olaus Magni Arenius' postilla möjl. genom köp kommit i ekonomidirektören Petter Johan Austrells (d. 1781) ägo. Det är dock genom arv boken kommit i Austrells besittning. Dennes 1:a hustru Maria Stenius (d. 1770) var nämligen sondotter till Jakob Hoslerus' mor Brita Tyrvenia (d. 1727) i hennes 1:a gifte med löjtnanten Gabriel Steen, som var död redan 1681. Jfr »Stenius» i GSÅ XVII, 1933, ss. 112-113, där Brita Tyrvenii 2:a gifte med kapellanen i Euraåminne Henricus Hoslenius (d. 1704) är okänt. Släktförhållandet har nu genom familjeanteckningarna kunnat klarläggas.


Genos 16(1945), s. 98

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister