GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Westermarck

P-E af E-m

I bouppteckningar från Helsinge, Borgå härad (RA n:o 130, pag. 256-265) nämnes bland arvingar efter lantmätaren Nils Westermarck en för Atle Wilskman i hans Släktbok II, s. 634, okänd dotter »Maria Elisabet, som 1784 genom döden aflidit, varit gift med Herr vice Auditeuren Wilhelm Hammar och lämnat en på åttonde året gammal dotter Jungfru Elisabet Wilhelmina Hammar».


Genos 16(1945), s. 99

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister