GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Hirsin

G. Luther

Vid Leppävirta vinterting den 17 april 1747 uppträdde en familj, som genom medlemmarnas anknytning till olika kultursläkter torde erbjuda även allmännare genealogiskt intresse. Själva målet är i detta sammanhang utan betydelse, men som vittnen uppträda »Capitain Hirsins änkia Agneta Nirko, hennes son Anders Hirsin, mågen Gabriel Snellman med dess hustru och systern jungfru Eva Christina Hirsin». Senare nämnes att Anders Hirsin är 19 år gammal.

»Capitain Hirsin» är identisk med Anders Hirsin, kapten vid Savolax och Nyslotts infanteriregemente. Han uppgives av LEWENHAUPT, Karl XII:s officerare I, s. 298, vara född i Viborg ca 1689. Åtminstone uppgiften om hemorten stödes delvis av att han år 1710 inskrevs vid Åbo Akademi som viburgensis (namnet skrivet Hircinius). Redan följande år hade han dock flyttat över till den militära banan och återfinnes vid Savolax och Nyslotts infanteri. Om hans fortsatta öden kan nämnas, att han blev tillfångatagen vid Storkyro år 1714, men återkom tre år senare, och härefter småningom avancerade till kapten. Ur protokollen för Leppävirta höstting 10-14.9.1731 framgår att han dött mellan 29.11.1730 och nämnda datum - alltså ej 1733 som LEWENHAUPT uppger.

Hans hustru Agneta Nirkko torde kunna identifieras med Agneta, född i Kesälax 26.2.1693, dotter till kyrkoherden i Uguniemi och Kesälax, sedermera i Jakimvara Fabian Nirkko och hans hustru Margareta Lindormi (jfr A. R. CEDERBERG, Muutamia lisätietoja Jaakkiman seurakunnan papistosta ennen isoa vihaa, KSÅ 1921-1924). Hon dog i Leppävirta 26.10.1756. Av döttrarna var den äldsta Margareta (född 1723, död 1786) redan 1744 gift med Gabriel Snellman (se BERGHOLM, tab. 77a). Den andra, Eva Kristina (född 9.4.1727, död 10.4.1799) blev gift med kapellanen i Jockas Enoch Salmenius (se WILSKMAN II, tab. 35).

Sonen, vars fullständiga namn var Anders Fabian - det senare tydligen efter morfadern - var född 1728. Han var furir vid Savolax och Nyslotts infanteri och senare bosatt som hemmansägare i Saahkarlahti by i Leppävirta, där han dog 21.6.1800. Han gifte sig i Jorois 31.5.1757 med Elisabet Silander, i hennes andra gifte, (gift 1:o i Jorois 8.5.1750 med häradsskräddaren Matts Tammelin). Hon var född i Jämsä 29.5.1722 och dotter till kapellanen där Isak Silander och hans hustru Anna Salenius. Elisabet Silander försvinner ur Leppävirta kyrkböcker år 1803. Av deras barn må nämnas blott Henrik Johan Hirsin i Saahkarlahti (född 16.2.1764, död 30.11.1842), som var gift med Helena Snellman (se BERGHOLM, tab. 77b).

Om Anders Hirsins härstamning ha uppgifter vid flyktigare efterforskningar ej stått att vinna. Möjligt är att han är släkt med personer med namnet Bock, som vid denna tid förekomma i Viborg (lat. hircus = bock, se t.ex. A. R. CEDERBERG, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa v. 1632-1710, GSÅ 1939, s. 31). Något samband med svenska adliga ätten Stiernhoff verkar knappast troligt, även om en dotter till Georg Hircinius, adlad Stiernhoff år 1688 blev vigd i Viborg (se ELGENSTIERNA, Ättartavlor VII, s. 637).


Genos 17(1946), s. 12-13

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1946 års register | Årgångsregister