GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

O. W.

Elgeen. Ikaalisten konseptituomiokirjasarjaan sisältyvässä perunkirjoituksessa (VA, nide 119, s. 923) luetellaan Messukylän Keson 29 elok. 1773 kuolleen verotalollisen Henrik Tuomaanpojan lapset. Näiden joukossa on myös "Vice Pastoren i Spancko Pastorat i Ryssland Ärewördige och Wällärde Herr Thomas Elgen". Lagus (II, s. 117) ei tunne E:n syntyperää. AKIANDER mainitsee Inkerin paimenmuistossaan Thomas Henrik Elgeenin Spankkovan kirkkoherrana 1764-99.


Genos 17(1946), s. 15

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1946 års register | Årgångsregister