GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Kokousesitelmät - Mötesföredragen.

12.2.1946 fil.maist. Armas Luukko piti esitelmän aiheesta »Pohjalaisten opinkäynti Upsalassa ja Turussa vv. 1640-1713». Esitelmöitsijä, jonka julkaisemana vanhan pohjalaisen osakunnan nimikirjan ensimmäinen osa on ilmestynyt painosta, esitti tämän matrikkelin perusteella kiintoisia numerotietoja pohjalaisten ylioppilaitten maantieteellisestä ja yhteiskunnallisesta alkuperästä, sekä käsitteli säätykiertoa Pohjanmaan sivistyneistön piirissä.

12.2.1946 hölls det andra föredraget av stud. Sven-Erik Åström över ämnet »Iakttagelser rörande den geografiska och sociala härkomsten inom den österbottniska nationen i Åbo 1722-1760». Föredragshållaren belyste för 1700-talets vidkommande samma frågor som mag. Luukko.

12.3.1946 piti lääket.tohtori A. A. Lyytinen esitelmän »Lääketieteellisestä sukututkimuksesta». Esitelmöitsijä selosti m.m. ruotsalaisen lääkärin H. B. Lundborgin tutkimuksia mielitautien ja rikollisten taipumusten periytymisestä sekä kosketteli tällä alalla suoritetun tutkimustyön merkitystä rotuhygienialle.

 

Uusi vakinainen jäsen - Ny ständig medlem.

7.2.1946: Toimitusjohtaja Heikki Reenpää, Helsinki.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

7.2.1946: Vicehäradshövd. Berndt Godenhielm, Helsingfors; rovastinrouva Helmi Koskimies, Helsinki; yliopp. Paul B. Koskimies, Iittala; majuri evp. Jorma Loimu, Kuopio; rovasti Hannes Mustakallio, Nivala; bandirektören Ragnar Stephan, Tammerfors; johtaja, fil.maist. Sulo Suortti, Helsinki.

12.3.1946: Varatuomari Aune Innala, Helsinki; metsäneuvos Paavo Mansner, Helsinki; insin. Erkki Paloheimo, Helsinki, kirkkoherra Paavo Viljanen, Kuhmalahti.

 

Vainajia - Avlidna.

6.12. i Helsingfors: Advokaten, viceh. Bertil Godenhielm, f. i Mariehamn 1885; st. m. vid samfundets grundande 30.1.1917. Samfundets skattmästare 1918-20 och ledamot av dess styrelse 1920-21. Har i tryck utgivit bl.a. genealogi över sin egen släkt.

14.12. i Helsingfors: Med. o. kir.dr. professor Axel von Bonsdorff, f. i Kangasala 1869; årsm. 1941. Har utgivit rikt illustrerade genealogiska översikter över släkterna Bonsdorff-von Bonsdorff, Estlander och Forsman-Koskimies.

8.1.1946 i Uleåborg: Tullförvaltaren Gustaf Swanljung, f. i Haapavesi 1873; årsm. 1919.

14.1. Helsingissä: Varatuomari, ent. pääministeri Antti Hackzell, s. Mickelissä 1881; vuosij. 1925.

18.1. Helsingissä: Lehtori V. J. Kallio, s. Uskelassa 1887; vuosij. 1927.

8.2. Oulussa: Kemin oikeusneuvosmies, lakit. kand. Arvi Waltavaara, s. Pielisjärvellä 1890; vuosij. 1924.

18.3. i Jakobstad: Professor, med. o. kir. dr Woldemar Backman, f. i Nykarleby sn 1870; årsm. 1921. Red. hänvisar till nekrologen i detta häfte av »Genos».


Genos 17(1946), s. 16-17

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1946 hakemisto | Vuosikertahakemisto