GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Perunkirjoituskirjat sukututkimuksen lähteinä

Pieni esimerkki

Kaarlo Teräsvuori

Tunnetussa teoksessaan »Bouppteckningar i Borgå stad 1740-1800» (SSSJ X, 1934, ss. 69-70) esittää Birger Åkerman-vainaja seuraavat tiedot Porvoon kaupungin rahastonhoitajan Josef Ståhlbergin perunkirjoituskirjan sisällöstä:

»207. Ståhlberg, Josef, stadskassör i Borgå, död i mars 1772 och hans hustru Maria Elisabeth Spornberg död 10/5 s.å.; bouppt. 22/5 s.å.; barnlösa. Maria Spornberg tidigare gift med handelsmannen härstädes Nyström men även då barnlös. Ståhlbergs systerson, skräddaren under Tervik gård Johan Rönnberg jämte syster Beata - som tjänat hos de avlidna. J. Rönnberg äger 4 systrar och dessutom ägde Ståhlberg både bror och systerbarn, men vistelseorten obekant. Tillgångar 2,128:22 dl., bl.a. åkrar 1,464 dl., 1 vriden guldring, märkt M.E.S.B., 1 slät d:o märkt I.G.M.E.S., silver: 2 skedar, 1 d:o, 2 knappar. Avkortning 1,320:12».

Tällainen on teksti painovirheineen. Selväksi sitä ei voi sanoa. Onko Beatan sukunimi Ståhlberg vai Rönberg (kirjoitetaan tavallisesti näin) ja ovatko sekä Rönberg että Beata palvelleet Ståhlbergin perheessä? Rönbergillä sanotaan olevan 4 sisarta, mutta ei käy selville, kuuluuko Beata niihin. Ståhlbergilla sanotaan »sitäpaitsi» olevan sekä veljen että sisaren lapsia: »brors- och systerbarn», mutta heidän olinpaikkansa on tuntematon.

Perunkirjoituksen toimittajat näkyvät olleen yhtä tietämättömiä Ståhlbergin sukulaisista kuin Porvoon papisto hänestä itsestään, koska hänestä on kuolleiden luettelossa tehty Israel ja merkitty hänen iäkseen 83 vuotta, joten hän olisi syntynyt 3 vuotta ennen vanhempiensa hääpäivää [1].

Tunsin Josef Ståhlbergin elämänkerran pääkohdat ja avioliiton jo ennen Åkermanin teoksen ilmestymistä, samoin hänen kauan sitten kuolleen veljensä useine jälkeläisineen sekä yhden naimattoman sisaren, mutta en ketään Rönbergin kanssa naimisissa ollutta sisarta. Kun toivoin Johan Rönbergin äidin avulla pääseväni selville Josef Ståhlbergin syntymäpaikasta ja ehkä suvun alkuperästäkin, aloin tehdä muistiinpanoja kaikista 1600- ja 1700-luvun lukemattomista Rönbergeistä ja Rönnbergeistä löytämättä kuitenkaan etsimääni henkilöä. Mutta Rönbergistä itsestään sain kuitenkin joukon tietoja.

V:n 1772 manttaaliluettelon mukaan hän oli jonkinlaisena palvelijana (»Betjent») valtaneuvos Otto Wilhelm De Geerin omistamassa Tervikin kartanossa Pernajassa. Pernajan kirkonarkistosta sain - ensin kirjeellisesti kirkkoherranapulaiselta A. G. Stjernbergiltä, myöhemmin itse siellä käymällä - tietää, että Tervikin kartanon räätäli Johan Rönberg on (merkintöihin käytetyistä erilaisista musteista päätellen) muuttanut sinne todennäköisesti vasta 1770-71 naimattomana, mutta jostakin syystä on hänen ja hänen vaimonsa nimet (ei muita tietoja) merkitty jo vuosien 1766-71 rippikirjaan. Kesäk. 4 p:nä 1772 vihittiin hänet Pernajassa avioliittoon Anna Samuelintyttären kanssa Baggnäsin kylän Småpeparsista. Anna oli syntynyt Pernajassa 1755, mutta historiakirjojen nojalla ei voida ratkaista, kumpi mainittuna vuonna syntyneistä Anna Samuelintyttäristä hän on.

Rönberg muutti 1779 Forsbyn (Koskenkylän) tehdasseurakuntaan samassa pitäjässä kuollen siellä tehtaan räätälinä 12/10 1780. Kuolleiden luettelossa on hänen kotipaikakseen ilmoitettu »Acais» ja iäkseen 38 vuotta, mutta rippikirjassa on syntymävuodeksi merkitty 1744.

Koska Pernajassa ei ole mitään Acais-nimistä paikkaa, ei tässä voi olla kysymyksessä muu kuin Akaan pitäjä (ruotsiksi aikaisemmin ja nykyäänkin kirjoitettu: Ackas ja Achais). Tutkin Akaan historiakirjat vuosilta 1688-1763 löytämättä yhtään Rönbergiä, mutta sen sijaan löysin Josef Ståhlbergin sisareksi toteamani Liisa Josefintyttären (synt. 1698), joka puheena olevan perunkirjoituksen tapahtuessa eli talollisen Antti Heikinpojan (synt. 1692, k. 1748) leskenä Alpialan kylän Mikkolassa. Pariskunnalla oli ollut ainakin seuraavat Akaassa syntyneet lapset:

Anna, synt. 26/12 1716, puoliso Akaassa 28/12 1743 renki Matti Martinpoika;

Maria, synt. 15/7 1720, kuollut lapsena;

Josef, kast. 1/8 1722, puoliso Akaassa 22/5 1751 Maria Tuomaantytär;

Johan, synt. 20/3 1725, kuollut lapsena;

kaksoiset Antti ja Johan, kast. 23.3.1726, joista Antti haudattiin 19.5.1726 ja Johan 19.3.1727;

Petter, kast. 29.6.1728;

Maria, kast. 7.5.1730, puoliso Akaassa 11.10.1750 Jaakko Yrjönpoika Vuolteen Huovilasta;

Beata, kast. 5.7.1732, puoliso Akaassa 19.5.1755 Erik Juhaninpoika Kylmäkoskelta;

Antti, kast. 28.7.1734, kuoli Akaassa 2.4.1755 kuumeeseen (hets. sj.);

Kristiina, kast. 27.5.1736, puoliso Akaassa 7.10.1764 nimismiehen ratsumies Erik Antinpoika Tammelassa;

Johan, synt. 11.8.1738, haudattiin Akaassa 24.2.1740.

Pariskunnalla oli vielä ainakin yksi, kenties kolmekin lasta, jotka puuttuvat syntyneiden luettelosta. Akaassa vihittiin näet 21.1.1762 torppari Juho Juhonpoika Toijalan Kurvolasta ja Liisa Antintytär Alpilan Mikkolasta. Hän on voinut syntyä v. 1718 ja saanut äitinsä nimen. Kun pariskunnalla oli ollut 3 Johan-nimistä poikaa, jotka kaikki kuolivat nuorina, niin ei mikään estä otaksumasta, että vanhemmat hämäläisen itsepäisesti antoivat vielä neljännellekin tämän nimen ja että tämä poika olisi syntynyt v. 1742, mutta jäänyt pikkuvihan melskeissä syntyneiden luetteloon merkitsemättä. Tämä poika olisi etsimämme Johan Rönberg, jolla oli Beata-niminen sisar.

Missä ja mistä syystä poika sai tai otti Rönberg nimen, on tietämätöntä. Kenties hän enonsa Josef Ståhlbergin kodista joutui jonkun räätäli Rönbergin oppiin ja otti mestarinsa sukunimen. Sellaiset tapaukset eivät ole tuntemattomia. Helsingissä asui esim. v. 1760 räätälien vanhin Mårten Rönberg, jolla oli Johan-niminen kisälli ja 3 oppipoikaa. V. 1765 hänellä oli manttaaliluettelon mukaan Caisa-niminen vaimo, 2 kisälliä, 4 oppipoikaa, renki ja piika, mutta kisälleistä ei kumpikaan ole Johan. - Porvoossa eli 1700-luvulla useitakin Rönbergeitä, mutta en muista heidän joukossaan olleen räätälimestaria.

Milloin Rönberg ja Beata palvelivat Ståhlbergin perheessä, siihen eivät pistokokeet ole antaneet mitään vastausta. Mitä Rönbergin sisarten lukumäärään tulee, täyttää akaalaisen Antti Heikinpojan lapsiluettelo perunkirjoituskirjan vaatimukset, koska avioliittoon joutuneita sisaria on viisikin kappaletta, joista kuitenkin yksi on saattanut kuolla.

Mitä perunkirjoituskirjassa esiintyvien sormusten merkintöihin tulee, tarkoittanee M.E.S.B. Maria Elisabeth Sporn Bergia, mutta miten sileän sormuksen I.G.M.E.S. on tulkittava, sitä en osaa ratkaista, ellei kenties G. olisikin luettava &, jolloin I. tarkoittaisi Josefia ja M.E.S. hänen vaimoaan.

Onhan tietysti sellainenkin mahdollisuus olemassa, että Josef Ståhlbergilla olisi ollut vielä joku toistaiseksi tuntematon sisar, jonka mies ja lapset eivät olisi käyttäneet Rönberg-nimeä vielä Akaassa asuessaan, mutta silloin odottaisi löytävänsä Akaan historiakirjoista tämän ristimänimeltään tuntemattoman Josefintyttären ja hänen Johan-nimisen poikansa.


[1]   Josef Ståhlbergin syntymäpaikkaa en ole saanut selville, mutta tiedän hänen samannimisen, eri paikkakunnilla asuneen isänsä tulleen vihityksi avioliittoon vasta 1691.


Referat. Författaren återgiver Birger Åkermans referat över det med avseende å den avlidnes släktförbindelser oklara och mångtydiga bouppteckningsinstrumentet efter f.d. stadskassören i Borgå Josef Ståhlberg, som avled 1772 samt framför en del personalia, som voro okända för upprättaren av bouppteckningsinstrumentet.


Genos 17(1946), s. 34-36

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1946 hakemisto | Vuosikertahakemisto