GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Protocollum Ecclesiae Urdialensis

Urjalan seurakunnan väestöluettelo v:lta 1750

Aulis Oja

Urjalan kirkonarkistossa, jonka sekä asiakirja- että kirjakokoelmat ovat huomattavan arvokkaat, sisältyy seurakunnan rippikirjojen sarjaan sen toisena numerona (arkistomerkki I 2) 184-sivuinen nide, jonka nimi on Protocollum Ecclesiae Urdialensis Anno 1750 Adornatum a Pastore Jona Mennandro. Nide ei sijoituksestaan huolimatta ole suinkaan mikään rippikirja, vaan pelkkä, senaikaisia rippikirjoja paljon täydellisempi väestöluettelo, joka ilmeisesti on laadittu niihin aikoihin aloitettujen väkilukutaulukoiden täyttämisen helpottamiseksi. Koska sanottu luettelo on erittäin tärkeä apuneuvo urjalaisia sukuja tutkittaessa, selostettakoon tässä lyhyesti sen sisältöä.

Luettelossa on pitäjän jokaista taloa varten varattu yksi aukeama, jonka vasemmalla sivulla ovat sarakkeet: 1) Personers namn, 2) Födelse År, 3) Dag och Månad, 4) Sockn, 5) By ja 6) Hemman sekä oikealla sivulla sarake: 7) Omständigheter vid tillfälligheter. Luetteloon on merkitty kaikki seurakuntalaiset ensin vuonna 1750 ja sitten, sitä mukaa kuin näitä syntymän tai seurakuntaan muuton kautta on tullut lisää, aina vuoteen 1765 saakka. Muistutussarakkeessa taas on mainittu kuolintapaukset ja seurakunnasta muutot niinikään vuoteen 1765. Näin ollen luettelon yhdeltä aukeamalta käyvät selville kaikki määrätyn talon asukkaat vuosilta 1750-1765 sekä heidän syntymäaikansa ja -paikkansa päivän ja talon tarkuudella ynnä heidän niinä vuosina tapahtunut kuolemansa ja seurakunnasta muuttonsa.

Esimerkkeinä luettelon sisällöstä mainitsemme kaikki siinä olevat Urjalan säätyläisiä koskevat tiedot, vaikka onkin pantava merkille, että ne ovat huomattavasti epätäydellisempiä kuin talonpoikaisväestöä koskevat tiedot. Pitäjässä asuivat sanottuina vuosina seuraavat säätyläiset (nimet alkuperäisen muotoisina):

Neiti Maria Christ. Alftana Nuutajärvellä, s. 1/7 1729, pso sittemmin kersantti Diet. Joh. Kuhlman Menoisten Sipilästä (k. 1755), muutti 1756 Akaaseen.

Kartanonomistaja Hans Bäck Nuutajärvellä, s. 25/12 1698 Urjalan Nuutajärven kartanossa, k. 1753.

Kappalainen Benjam Lundanus Huhdin Sipilässä, s. 25/6 1690 Kiikalassa, k. 2/1 1754. Pso Elisabeth Achrenia, s. 23/11 1696 Someron Jaatilassa. Tr Catharina Lundana, meni 1756 naimisiin Vesilahteen Kaltsilan ratsutilalle. Tr Lena Lundana, s. 24/6 1731 Urjalan Huhdin Sipilässä, muutti 1755 Turkuun. Tr Ester Lundana, s. 21/9 1735 ibidem, muutti 1756 Turkuun, tuli 1757 takaisin.

Apulaispappi Simon Lundanus Huhdin Sipilässä, s. 24/6 1719 Kiikalassa. Pso Valborg Henriksdotter, s. 4/4 1718 Urjalan Huhdin Heikkilässä. Tr Stina Greta Simonsdotter, s. 5/5 1750 ibidem.

Kirkkoherra Jonas Mennander Pappilassa, s. 15/9 1698 Turun kaupungissa. Pso Maria Rothovia, s. 23/3 1701 Hämeenkyrön Pappilassa. Tr Anna Mennander, s. 27/5 1725 Pirkkalan Keholla. Tr Brita Greta, s. 21/2 1727 ibidem, mennyt 1755 naimisiin Tammelaan. Pka Jonas Gustav, s. 1/3 1729 ibidem. Pka Arvidus Jonae, s. 24/11 1730 ibidem, muutti 1754 Ikaalisiin, tuli 1758 takaisin.

Rykmentinkirjuri Enock Naukleer Honkolassa, s. 1701 Viipurin kaupungissa. Pso Ulrica Carlstedt, s. 1733 Helsingin kaupungissa. Pka Enock Enockson, s. 31/3 1754. Tr Elisabet Enocksdotter. Tr Ulrica Enocksdotter.

Katselmuskirjuri Harald Naukleer Kehron Laurilassa, s. 1/4 1705 Viipurin kaupungissa, k. 1758. Pso Helena Beata Burghausen, s. 11/5 1695 Viipurin kaupungissa, k. 1758. Pka Johan Haraldsson, s. 18/8 1734 Urjalan Kehron Laurilassa, muutti 1752 Hattulaan. Pka Enock Haraldsson, s. 24/3 1736 Urjalan Kehron Laurilassa, muutti 5/10 1754 Turkuun.

Kartanonomistaja Friderich Tammelander Matkussa, s. 5/2 1690 Tammelan Haudankorvan ratsutilalla. Pso Sigre Beata Ährling, s. 24/11 1711. Tr Beata Juliana, s. 23/12 1743 Urjalan Matkun ratsutilalla. Pka Carl Friderich, s. 16/3 1746 ibidem. Pka Johannes, s. 22/7 1748 ibidem. Tr Maria Elisabeth, s. 19/8 1751 ibidem.

Paitsi sukututkimukselle puheenaoleva väestöluettelo tarjoaa ainesta myös muulle historiantutkimukselle esim. tuon ajan muuttoliikettä selvitettäessä. Niinpä siitä ilmenee, että Urjalan silloisista asukkaista oli moni varsin kaukaakin kotoisin: Pohjanmaalta (6 Vähästäkyröstä ja 1 Lapualta), Savosta (1 Kangasniemeltä ja 1 Pieksämäeltä), Karjalasta (1 Haminasta, 3 Viipurista ja 2 Äyräpäästä), jopa Ruotsista (1 Tukholmasta ja 2 maaseudulta) ja Baltiastakin (2 Riiasta).

Niinkuin edellä huomautettiin, selostettu Urjalan väestöluettelo on ilmeisesti laadittu ensimmäisten väkilukutaulukoiden aineksia kerättäessä. Hyvin luultavaa on, että samanlaisia luetteloita on tehty muissakin seurakunnissa, sillä perin puutteellisista rippikirjoistahan ei vielä tuolloin voitu laskea väestön ikäryhmitystä, tuskin edes väkilukuakaan. Loimaan kirkonarkistossa onkin olemassa samantapainen väestöluettelo. Onko niitä vielä muissakin kirkonarkistoissa, siitä Suomen Sukututkimusseura mielellään ottaisi tietoja vastaan voidakseen yhteiseksi hyödyksi toimittaa niistäkin jäljennökset valtionarkistoon samalla tavoin kuin äskettäin tästä Urjalan luettelosta.


Genos 17(1946), s. 55-56

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1946 hakemisto | Vuosikertahakemisto