GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Kyminkartanon lääninhallituksen arkiston ansioluettelokokoelma

Y. S. Koskimies

Ruotsinvallan aikaisten lääninhallitustemme arkistoista on vanhan Kyminkartanon parhaiten välttänyt vanhempina aikoina arkistoja uhanneet monet vaarat. Tosin senkin vanhin osa tuhoutui vv:n 1741-42 sodan aikana, mutta v:sta, 1744 on se säilynyt meidän oloihimme nähden harvinaisen täydellisenä. Tämä arkisto, jota nykyään säilytetään Hämeenlinnan maakunta-arkistossa, sisältää monia sellaisia asiakirjaryhmiä, esim. kansliakuulusteluissa ja maaherrojen tarkastusmatkoilla pidettyjä pöytäkirjoja, rahvaan valituksia, konsepteja valtiopäiväkertomuksiin, erilaisia kysymyksiä koskevia promemorioita, virkavaloja ja virkamiesten ansioluetteloita, joita ei muitten lääninhallitusten arkistoissa yhtä vanhoilta ajoilta ole. Viimemainittu asiakirjaryhmä sisältyy signumilla E 124 varustettuun Kyminkartanon lääninkanslian arkiston kansioon. Ansioluettelot ovat osaksi peräisin v:lta 1757, jolloin lääninhallintoon kuuluvat virkamiehet maaherran määräyksestä lähettivät kukin omansa lääninhallitukseen, osittain ne sisältyvät lääninhallituksessa v. 1829 laadittuun lääninvirkakunnan nimikirjaan. Vaikka ansioluetteloista ei siis olekaan saatavissa tietoja muuta kuin osasta Kyminkartanon läänin olemassaoloaikana (1722-1831) siellä toimineista virkamiehistä, on tällä pienelläkin kokoelmalla merkityksensä lisänä vanhan siviilihallintovirkakuntamme henkilöhistoriaan, jota toistaiseksi on hyvin vähän tutkittu. Varhempia aikoja koskevien tarkkojen elämäkerrallisten tietojen hankkiminen alemmista hallintovirkamiehistä on ilman tällaisia ansioluettelokokoelmia erinomaisen vaikeata. Huomattava on vielä, että v:n 1757 ansioluettelot ovat varsin yksityiskohtaisia muistuttaen usein enemmän autobiografiaa kuin tavallista ansioluetteloa, ja ovat siten kulttuurihistoriallisestikin mielenkiintoisia. - Alempana esitetään aakkosellinen nimiluettelo puheenaolevasta kokoelmasta mainintoineen asianomaisen virka-asemasta ja vuodesta, jolloin ansioluettelo on laadittu.

 

Andersin, Adolf Fredrik, Juvan pit. nimismies, 1829.

Andersin, Gustaf Adolf, Karjalan pohj. voutikunnan kruununvouti 1757.

Argillander, Ivar, Savon ylisen kihlak. henkikirjoittaja, 1757.

Backman, Erik, Kymin kihlak. kruununvouti, 1757.

Backman, Otto Berndt, Lappträskin pit. nimismies, 1829.

Barck, Johan, Kymin kihlak. henkikirjoittaja, 1757.

Boström, Lars, lääninmaanmittari, 1757.

Brofeldt, Benjamin, Kangasniemen pit. nimismies, 1829.

Broms, Gustaf, Heinolan piirin nimismies, 1829.

Byström, Carl Fredrik, Porvoon kaupunginviskaali, 1829.

Böök, Carl Johan, lääninviskaali, 1829.

Cederhvarf, Carl Ulrik, oikeusneuvosmies Porvoossa, 1829.

Claudelin, Eric, Savon keskisen kihlak. henkikirjoittaja, 1757.

Corander, Carl Fredrik, Mikkelin pit. nimismies, 1829.

Ekholm, Israel, Myrskylän pit. nimismies, 1829.

Finér, Gustaf Adolf, Pernajan pit. nimismies, 1829.

Flodberg, Magnus, Loviisan pormestari, 1829.

Forsstén, Johan, Hartolan pit. nimismies, 1829.

Forsström, Carl Magnus, Savon ylisen kihlak. kruununvouti, 1829.

Frisius, Abraham, ylim. maanmittari, 1757.

Haberman, Carl Christian, Savon alisen kihlak. kruununvouti, 1757.

Herckman, Carl Fabian, Mäntyharjun pit. nimismies, 1829.

Hindersson, Gustaf Adolf, Porvoon pit. nimismies, 1829.

Ingman, Gustaf, kunnallisneuvosmies Loviisassa, 1829.

Kniper, Gabriel, kunnallisneuvosmies Porvoossa, 1829.

Krook, Bengt, Hollolan ylisen kihlak. kruununvouti, 1829.

Lagerstam, Axel Wilhelm, Hirvensalmen piirin nimismies, 1829.

Lang, Carl Otto, Hollolan ja Asikkalan piirin nimismies, 1829.

Leistén, Pehr Mårten, Sulkavan pit. nimismies, 1829.

Lemström, Carl Fredrik, Iitin pit. nimismies, 1829.

Longström, Wilhelm, Orimattilan pit. nimismies, 1829.

Löfgren, Carl Fredrik, Orimattilan pit. nimismies, 1829.

Martini, Henrik, Savon keskisen kihlak. kruununvouti, 1757.

Masalin, Petter Johan, Savon ylisen kihlak. kruununvouti, 1757.

Meijer, Lorentz Gustaf, Kymin kihlak. henkikirjoittaja, 1829.

Meinander, Johan Wilhelm, lääninsihteeri, 1757.

Mesterton, Ernst August, varalääninsihteeri, 1829.

Mohell, Erik Anders, Savon alisen kihlak. henkikirjoittaja, 1829.

Molerus, Gustaf, lääninviskaali, 1757.

Molléen, Thomas, Savon maakunnan katselmuskomissaari (syningscommissarie), 1757. (Virka perustettu säätyjen päätöksellä 28. 5. 1747 erityisesti Savoa varten. Tehtävänä oli katselmusten pitäminen maariidoissa.)

Morberg, Fredrik, oikeusneuvosmies Loviisassa, 1829.

Nylender, Otto Wilhelm, Ristiinan pit. nimismies, 1829.

Othman, Jacob, kunnallisneuvosmies Porvoossa, 1820.

von Pfaler, Robert Ulrik, Savon ylisen kihlak. henkikirjoittaja, 1829.

Serlachius, Otto, Sysmän pit. nimismies, 1829.

Sibelius, Johan, kunnallisneuvosmies Loviisassa, 1829.

Streng, Carl Johan, Nastolan piirin nimismies, 1829.

Sylvander, August Johan, lääninhallituksen kielenkääntäjä, 1829.

Thoreld, Anders, Hollolan ylisen kihlak. henkikirjoittaja, 1829.

Walle, Daniel, Kymin kihlak. kruununvuoti, 1829.

Wathén, Johan, kunnallisneuvosmies Porvoossa, 1829.

Weman, Gustaf, Karjalan pohj. voutikunnan henkikirjoittaja, 1757.

Wiberg, Pehr, oikeusneuvosmies Loviisassa, 1829.

Åkesson, Erik, Porvoon pormestari, 1829.


Genos 17(1946), s. 64-66

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1946 hakemisto | Vuosikertahakemisto