GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Släkten Nauklérs senare led.

Torvald T:son Hohenthal

I en tidigare uppsats om släkten Nauklér (»Genos» 1941. ss. 51-58), nämndes att löjtnanten Elias Nauchleer på Kägra (1707-1766) blev stamfar för en medlemsrik gren av släkten Nauklér i Finland. I sitt äktenskap med Kristina Elisabeth Wång, hade han fyra barn: Ebba Kristina, Enok Johan, Elias och Harald, om vilka här lämnas närmare uppgifter.

Tab. 1.

I. Elias Nauchleer, f. 12/4 1707. Sergeant. Död på Kägra i Bromarv 28/4 1766. - G. i Bromarv 25/7 1754 m. Kristina Elisabet Wång, d. på Mörby i Pojo 10/2 1795, 78 år gl., dotter till kyrkoherden i Helsingfors, kontraktsprosten Johan Wång och Hebla Kristina Godenhielm.

II. Barn (födda på Kägra i Bromarv):

Ebba Kristina, f. 27/3 1755, d. på Mörby 19/10 1802. - G. i Bromarv 25/3 1773 med sergeanten vid Nylands dragoner, sedermera fältväbeln Henrik Ingman, bosatt på Mörby rusthåll, f. 1747, d. i Pojo 17/7 1804.

Enok Johan, f. 18/8 1756, rusthållare, d. 1806. Tab. 2.

Elias, f. 14/5 1760, sergeant, d. 1806. Tab. 3.

Harald, f. 4/12 1762, lantmätare, d. 1822. Tab. 7.

 

Tab. 2.

II. Enok Johan Nauklér (son till Elias N., tab. 1), f. på Kägra i Bromarv 18/8 1756. Enligt meddelande av ingenjör N. O. FORSSTRÖM, Grankulla, rusthållare. Sedermera bokhållare. Flyttade jämte familj 1791 från Tenala till Grännäs i Pojo. Led av »fallande sot» och var »icke alltid rätt förståndig». Drunknade i Pojo 18/6 1806. - G. i Tenala 23/6 1783 med sin systers svägerska Anna Elisabet Ingman, f. på Mörby 18/8 1754, d. i Ekenäs 26/12 1826, »72 år 4 m. 8 d. gl», dotter till rusthållaren på Mörby Henrik Ingman och hans 1:sta hustru Anna Elisabet Schütz.

III. Barn (födda i Bromarv):

Anna Sofia, f. 19/5 1784, d. i Ekenäs 25/9 1846. - G. (förelyst i Pojo 10/4 1811) med krukmakaren, sedermera kakelugnsmakaren i Ekenäs Henrik Nyberg, f. i Pojo 2/4 1768, d. i Ekenäs 19/2 1832.

Vendla Elisabet, f. 15/4 1790, d. i Helsingfors 5/3 1848. - G. i Ekenäs 6/8 1817 med kammakaren i Helsingfors Henrik Forsström, f. i Sibbo 28/12 1798, d. i Helsingfors 6/1 1828.

 

Tab. 3.

II. Elias Nauklér (son till Elias N., tab. 1), f. på Kägra i Bromarv 14/5 1760. Styckjunkare, sedermera sergeant. Se närmare »Genos» 1941, ss. 57-58. Drunknade 27/9 1806. - G. med sin systers och brors svägerska Hedvig Kristina Ingman, f. 14/12 1765, d. i Ekenäs 1/9 1810, dotter till rusthållaren på Mörby Henrik Ingman och hans 2:dra hustru Maria Palander.

III. Barn:

Hedvig Gustava, f. i Pojo 22/9 1789, d. i Ekenäs 31/1 1828, ogift.

Maria Kristina, f. i Pojo 16/4 1791, d. i Ekenäs 9/10 1820. - G. där 8/10 1812 med skräddaren Petter Lindgren, f. i Ekenäs 4/10 1786, d. där 10/2 1821.

Harald, f. Ekenäs 6/1 1794, färgare, d. 1833. Tab. 4.

Elias, f. Ekenäs 21/5 1797, klädesvävare, d. 1843. Tab. 5.

Gabriel, f. i Ekenäs 20/7 1800, d. där 19/7 1802.

Karolina Lovisa, f. i Ekenäs 6/6 1803, d. där 17/6 s. å.

Barbara Elisabet, f. i Ekenäs 28/8 1806, d. där 21/11 1833, ogift. »Sinnessvag. »

 

Tab. 4.

III. Harald Nauklér (son till Elias N., tab. 3), f. i Ekenäs 6/1 1794. Färgare. Flyttade 1817 från Helsingfors till Tavastehus. Tog flyttningsbetyg därifrån till Tammerfors 14/8 1818. Flyttade 1821 från Åbo till Ekenäs. Bötfälld där 20/9 1832 för slagsmål till 2 rub. 16 kop. silver. Död i Ekenäs 18/4 1833. - G. där 25/9 1828 (»utan skrud») med Maja Lisa Boqvist, f. i Tenala 3/6 1801, d. i Ekenäs 2/8 1869, dotter till bonden Mårten Boqvist och Sofia Isaksdotter.

IV. Barn (födda i Ekenäs):

Karl Viktor, f. a. n. 23/5 1827. (Endast modern anges i doplängden, men då han använder namnet Nauklér torde man kunna antaga att han är son till H. N.) Flyttade till Reval 13/5 1841. Vidare öden okända.

Harald, d. i Ekenäs 4/11 1828, 2 dagar gl.

Alexander Ferdinand, f. 26/5 1830. Flyttade till Reval 4/10 1842. Vidare öden okända.

Maria Henrietta, f. posthuma 27/4 1833, d. i Ekenäs 20/1 1834.

 

Tab. 5.

III. Elias Nauklér (son till Elias N., tab. 3), f. i Ekenäs 21/5 1797. Klädesvävare i Tavastehus sedan 1819 och kallas (1825) fabrikör. Erhöll 14/5 1821 av magistraten i Tavastehus burbrev som vävaremästare samt medelst kejserlig resolution 21/6 1826 rätt att anlägga ett klädesväveri i Loimijoki. D. i Tusby 19/1 1843. - G. i Tavastehus 23/4 1820 med Anna Lovisa Lindbom, f. där 3/5 1793, d. i Tavastehus 14/11 1857, dotter till fyrverkaren Petter Lindbom och Anna Tallgren.

IV. Barn:

Maria Lovisa, f. i Tavastehus 10/2 1821, d. där 20/8 1909. G. i Tavastehus 30/9 1849 med borgaren där Johan Riik, f. i Strömfors 24/8 1824, d. i Tavastehus 29/10 1863.

Johanna Fredrika, f. i Tavastehus 25/6 1823. - G. i Tavastehus 14/8 1858 med typografen Karl Daniel Berg, f. i Stockholm 16/10 1820. Makarna flyttade 1859 till Janakkala och 1866 till Helsingfors samt följande år till Stockholm.

Karl Robert, f. i Somers 14/11 1825, handlande, d. 1885. Tab. 6.

 

Tab. 6.

IV. Karl Robert Nauklér (son till Elias N., tab. 5), f. i Somero 14/11 1825. Handlande i Borgå 1840, och efter 1845 i Åbo. Enligt uppgift »en intressant person med stor svaghet för det täcka könet». Död i Åbo 24/8 1885. - G. där 4/11 1854 med Rosalia Josefina Tennberg, f. i Åbo 23/3 1832, d. där 5/7 1890, dotter till åldermannen för garvarämbetet i Åbo Johan Fredrik Tennberg och hans 2:a hustru Agata Sofia Nordqvist.

V. Barn (födda i Åbo):

Karl Alexander, f. 14/8 1855. Inskriven i Åbo sjömanshus 11/7 1872. Seglade 1872-73 8 månader och 18 dagar såsom jungman på skeppet »Ajan» och erhöll 21 maj 1873 över detta i Åbo följande vittnesbörd: »i styrning berömligt, i sjömanna-arbeten d:o, i subordination d:o, i fallenhet för sjömans-yrket d:o, i levernet ytterst ordentligt, i påpasslighet berömligt.» Denna resa skedde »från Finland till Medelhavet och vidare tillbaka till Finland». Död på »Ajan» i Atlantiska oceanen 14/8 1876. Hade då avancerat till konstapel.

Axel Fredrik, f. 5/4 1857, d. i Åbo 27/10 s. å.

Adelaide Rosalia, f. 23/9 1858, d. i Åbo 22/12 s. å.

Alina, f. 4/10 1861. Bokförerska i Helsingfors. D. i Helsingfors 23/4 1924.

Olga Sofia, f. 28/7 1864, d. i Åbo 19/9 1924. - G. i Åbo 20/5 1886 med hotellägaren där Johan Leonard Andersson, f. i Norrköping 30/11 1847, d. i Åbo 22/6 1911.

Johan Robert, f. 14/12 1875. Bokhållare i Helsingfors, senare självständig affärsman. Var en ståtlig, rätt kraftigt byggd, sällskaplig och temperamentsfull person. Död i Helsingfors 7/10 1932. - G. i Borgå 11/6 1905 med Sigrid Amanda Granbohm, f. där 23/8 1879, dotter till målarmästaren Karl Granbohm och Amanda Vilhelmina Lindfors. - Fosterdotter: Helmi Eleonora (Jonsson), f. i Helsingfors 15/11 1907. Genomgått 6 kl. vid svenska fruntimmersskolan. Kontorist 1924-34, huvudsakligast på Helsingfors stads elektricitetsverk. - G. i Helsingfors 7/5 1932 med överingenjören och biträdande direktören vid nämnda elektricitetsverk Ragnar Fredrik Werner Lindbohm, f. i Helsingfors 10/2 1894.

 

Tab. 7.

II. Harald Nauklér (son till Elias N., tab. 1), född på Kägra i Bromarv 4/12 1762. Elev vid Borgå gymnasium 1777. Avlade lantmätarexamen 1782. Fältkommissarie under kriget 1788-90. Kommissionslantmätare utan lön i Vasa län 1795. Andre lantmätare 25/11 1816. Erhöll 22/7 1817 i uppdrag att utarbeta förslag till ny lantmätartaxa; slutligen justerare. Död i Lochteå 12/1 1822. - G. i Korsholm efter 10/5 1801 med Charlotta Lovisa Stierwald, f. i Ilmola 24/1 1775, d. i Säätelä, Lochteå, 1855, 80 år, 8 mån. 29 dagar gl., dotter till ordinarie lantmätaren i Vasa län Karl Friedrich Stierwald och Maria Elisabet Backman.

III. Barn (födda i Lochteå):

Maria, f. 22/6 1802, d. i Lochteå 10/5 1838. - G. där 15/5 1827 med lantmäteriauskultanten Josef Litzell, i hans 1:a gifte, f. i Sideby 15/12 1799, d. i Kuortane 29/8 1877.

Kristina Elisabet, f 29/8 1803, d. i Lochteå 29/10 1858.

Charlotta, f. 14/9 1805, d. i Lestijärvi 8/2 1841. - G. i Lochteå 14/3 1826 med sockenadjunkten i Lestijärvi, sedermera kapellanen i Kannus, vicepastorn Johan Perander, i hans 2:a gifte, f. i Laihela 14/3 1794, d. i Kannus 28/4 1845.

Sofia, f. 16/9 1812, d. i Lochteå 28/9 1813.

Johannes, f. 21/12 1815. Elev vid Vasa trivialskola 1825-1833. Student (österb.) 21/6 1837. Enligt traditionen var han musikalisk med fallenhet för språk. Hade för sed att vandra i skogen med sin fiol, lyssnande till fågelsången, vars melodi han försökte fånga med sitt instrument. Enligt mantalslängden var han på sin ålderdom »utfattig och mindre vetande». Död ogift i Lochteå 24/11 1887.

Karl, f. 24/12 1816, vicepastor, d. 1876. Tab. 8.

Lovisa, f. 26/9 1819, d. i Lochteå 27/1 1908. Var pietistiskt religiös.

 

Tab. 8.

III. Karl Nauklér (son till Harald N., tab. 7), f. i Lochteå 24/12 1816. Elev vid Vasa trivialskola 1825, vid Åbo gymnasium 1833. Student (österb.) 16/10 1835. Disputerade 4/12 1839 under docenten J. I. Bergh över: »Vaticinia Joelis sacrivatis Fennice versa notisque philologicis illustrata, pars posterior». Avlade teologieexamen 1842. Prästvigd 10/6 s. å. och förordnad till kyrkoherdens i Lochteå adjunkt i Lestijärvi 1842. Nådårspredikant i Uleåborg 12/12 s. å. D:o vid kapellanstjänsten i Kaustby 12/6 1843. Kapellanssubsistut i Tyrnävä 1/5 1845. Kyrkoherdeadjunkt i Kronoby 1/5 1848. Kyrkoherdeadjunkt i Lillkyro 30/3 1853. Kapellansadjunkt i Alahärmä 1853. Kyrkoherdeadjunkt i Ilmola 12/10 1853. Kapellanssubsistut i Kuortane 18/10 1854. Kapellan i Pihlajavesi 8/10 1856, tilltr. 1/5 1857. Kapellan i Pedersöre 6/10 1869, tilltr. 1/5 1871. Vicepastor 22/12 1869. Avlagt pastoralexamen 8/5 1875. Död i Pedersöre 26/6 1876. Enligt uppgift en beläst man och varmt religiös. Hans barn mindes honom som den vilken alltid satt i sin studerkammare. TOPELIUS omtalar honom i sina dagböcker såsom »Måfus». N. var mycket anspråkslös och lät aldrig fotografera sig. Under hungeråren 1867-68 besöktes hans prästgård i Pihlajavesi av otaliga hungrande, för vilka det alltid fanns en gryta med soppa i bastun. Familjen Nauklér måste under dessa svåra tider ofta äta barkbröd. Dess ekonomi blev genom familjefaderns intresse för kärrodling och därav föranledda penninglån allt sämre, tills hjälpen oväntat nådde Nauklér i form av en penninggåva av präster i Tyskland jämte ett brev med förhoppning att hans avkomlingar aldrig måtte lida nöd. Jfr även V. I. SUOMINEN: »Pihlajaveden seurakunnan historia vuoteen 1900», Kuopio 1936, ss. 104-106. - G. i Närpes 26/8 1845 med Sofia Vilhelmina Wenman, f. där 15/6 1822, d. i Lillkyro 1/5 1889, dotter till kapellanen i Larsmo Johan Israel Wenman och Johanna Lovisa Wass.

IV. Barn:

Karl (Kalle) Johannes, f. i Tyrnävä 18/6 1846. Student 14/9 1866. Studerade teologi, ansågs vara begåvad och var känd såsom estet och skald, vars dikter posthumt publicerades i »Joukahainen» (6, 1869). Enligt V. I. SUOMINEN, a. a., var han kort före sin död på resa till Koivumäki i Pihlajavesi, föll i Kilpineva å, där ännu »prästgraven» förevisas, blev våt och förkyld, gjorde ännu en resa till Alavo, kom via Etseri tillbaka till fots, insjuknade och dog. Enligt en annan version företog han sin resa i en s.k. Åbokärra, varvid tömmarna fastnade i hjulet och stramade till omkring magen. Vid hemkomsten fick han svåra plågor och avled en kort tid senare. N:s opublicerade dikter finnas hos hans systerdotter i Keuru, fru Elli Kalliala. Död i Pihlajavesi 19/7 1868, ogift, »i maginflammation».

Maria Magdalena, f. i Tyrnävä 4/11 1847, d. i Kuortane 8/5 1856.

Salome, f. i Kronoby 23/10 1849. Folkskollärarinna i Alahärmä och Vasa, där hon är begraven. Död i Enköping 14/1 1893, där hon sökte bot för sitt hjärtlidande hos doktor Westerlund.

Johanna (Hanna), f. i Kronoby 9/8 1851. Genomgick Jyväskylä seminarium 1872-76. Folkskollärarinna i Puumala kyrkoby 1876-77. Lärarinna vid flickskolan i Jakobstad 1877-78. Lärarinnan vid seminariets i Nykarleby normalskola till 1886. Död hos sin dotter prostinnan Elli Kalliala i Keuru 30/7 1946. - G. i Munsala 17/8 1886 med orgelnisten och kantorn i Lillkyro Johannes Mikael Simelius, f. i Paavola 27/11 1859, d. i Lillkyro 19/6 1937.

Maria, f. i Kronoby 20/11 1852, d. i Koskis, Å. 1. 25/11 1935. - G. i Koskis, Å. 1. 25/5 1894 med ägaren av Koskis gård, lantbruksrådet Johannes Julius Nyberg, f. i Nagu 31/12 1862, d. i Koskis, Å. 1. 13/9 1931.

Angelika (Gela), f. i Kuortane 13/2 1855. Verkade någon tid såsom hemlärarinna. Död i Lillkyro 26/2 1924.

Fredrik, f. i Pihlajavesi 16/4 1857, kyrkoherde, d. 1902. Tab. 9.

Alfred, f. i Pihlajavesi 11/4 1859, kyrkoherde, d. 1920. Tab. 10.

Ernst Emanuel, f. i Pihlajavesi 26/8 1861, bokhållare, d. 1929. Tab. 11.

Verner Gottfrid, f. i Pihlajavesi 15/10 1866. Student från Vasa svenska lyceum 1886. Avlagt kameralexamen. Bokhållare vid järnvägsstyrelsens kontrollkontor. Genomgick Mauri Harteas massörkurs och etablerade sig såsom massör i Petersburg. Död i Petersburg 23/2 1908, där begr.

 

Tab. 9.

IV. Fredrik Nauklér (son till Karl N., tab. 8), f. i Pihlajavesi 16/4 1857. Student (österb.) från Vasa svenska lyceum 14/9 1877. Avlagt teol. dimissionsex. 30/12 1880. Prästvigd i Åbo 10/2 1881 och förordnad till kyrkoherdeadjunkt i Keuru 10/2 1881 samt nådårspredikant där 17/2 s. å. Tf. kapellan i Multia 31/3 1881. Nådårspredikant vid kapellans- och kyrkoherdetjänsterna i Pojo 25/2 1881. E. o. predikant i Hangö 1/5 1883. Avlagt pastoralexamen 14/5 1884. Tf. kyrkoherde i Hangö 4/5 1890, kyrkoherde där 22/7 1891, tilltr. 1/8 1892. Kyrkoherde i Karis 19/4 1899, tilltr. 1/5 1899. Tf. kapellan där 24/7 1899 och 10/8 1900. Kontraktsprost i Raseborgs västra prosteri 13/7 1901. Lärare i religion och modersmål vid Hangö stads högre folkskola 1/9 1883-31/5 1891. Folkskoleinspektor i Hangö 1/9 1884-31/12 1895. Lärare i religion vid Hangö samskola 1896-98. Sekreterare vid stadsfullmäktige i Hangö 1890-98. Grundade finska folkskolan i Hangö. Ledamot i prästeståndet vid lantdagarna 1899 och 1900 samt ledamot av förstärkta bevillningsutskottet. Jfr: JEJA ROOS: »Till flydda tider», Hangö 1944, ss. 101-103. »Var en allvarsam och filosofiskt anlagd man, men saknade ej sinne för humor, musikalisk och idrottsintresserad samt särskilt avhållen av ungdomen.» Utgivit: Översättning till finska av C. Wagner-Grobens »Rukouksen voima», Hangö, 1889. Död av hjärtförlamning i Karis 17/1 1902 kort efter det han föreslagits till assessor vid Borgå domkapitel. Gravvården i Karis restes av Hangö församling, ett bevis på församlingens uppskattning av sin forne kyrkoherde. - G. i Helsingfors 16/8 1881 med Maria Lagus, f. där 5/7 1852, d. i Helsingfors 13/1 1941, dotter till bankokommissarien vid Finlands banks kontor i Uleåborg Fredrik Vilhelm Lagus och Johanna Konradine Ramstedt.

V. Barn:

Naëma, f. i Pojo 11/5 1882. Genomgått 7 klasser i svensk samskola, (i Hangö och Helsingfors). Utbildade sig därefter till hemlärarinna vid fortbildningsläroverket 1899-1902 och studerade samtidigt under två år vid musikinstitutet i Helsingfors. Musikalisk och konstnärligt begåvad. Ofta anlitad som ackompanjatris. - G. i Karis 15/8 1905 med sedermera kyrkoherden i Kotka, prosten Torsten Mauritz Hohenthal, f. i Kuortane 16/2 1879, d. i Kotka 6/8 1943.

Ester, f. i Hangö 20/10 1883. Student (österb.), från privata svenska flickskolan i Helsingfors 24/5 1902. Hospiterade vid Ekenäs seminarium våren 1903. Vikarierande lärarinna vid Helsingfors folkskolor 1907-1911. - G. i Helsingfors 4/1 1912 med numera direktorn för forstvetenskapliga forskningsinstitutet, professorn, filosofiedoktorn, forstmästaren Klas Olof (Olli) Heikinheimo (Heikel), f. i Rovaniemi 12/5 1888.

Rut, f. i Hangö 24/5 1885. Student (österb.) från privata svenska flickskolan i Helsingfors 26/9 1903. Genomgått gymnastikinrättningen vid Helsingfors universitet 1903-1905. Lärarinna i sång och gymnastik vid Uleåborgs samskola 1909-1905 och vid Lahden tyttölyseo 1912-1943. Intresserad av konst och antikviteter. Död i Helsingfors 17/2 1943. - G. i Helsingfors 16/3 1909 med läraren i gymnastik vid Lahtis samskola Yrjö Durchman, f. i Idensalmi 17/5 1884, d. i Lahtis 28/3 1937.

Kaarlo Johannes, f. i Hangö 9/12 1889. Elev vid finska normallyceum 1900. Student (österb.) 14/5 1908. Var efter studentexamen ett år till sjöss, varunder han besökte Australien. Fil. kand. 10/12 1915. Anställd vid livförsäkringsbolaget Kaleva intill år 1917. Reste s. å. jämte sin hustru via Ryssland, Asien och Japan till Australien och övertog en farm. Finlands förste konsul i Sydney 24/10 1919. Idrottsintresserad erövrade han under sin Australienvistelse rekord i spjutkastning. I »Maapallo» II, Helsingfors, 1923, ss. 131-147, 153-190 ingår artiklar av honom och hans hustru om Australien. Jfr »Suomalainen Normaalilyseo», Juhlajulkaisu 1887-1937, s. 180. Död i Sydney 9/5 1921, begr. i Karis. - G. i Helsingfors 9/6 1913 med Aina Sofia Molin, gymnastiklärarinna, f. 17/3 1878, d. i Sydney 17/6 1921, adoptivdotter till apotekaren Paul Molin och Johanna Duncker.

 

Tab. 10.

IV. Alfred Nauklér (son till Karl N., tab. 8), f. i Pihlajavesi 11/4 1859. Student (österb.) från Vasa svenska lyceum 16/10 1882. Avlagt teologisk dimissions ex. 31/5 1888. Prästvigd i Åbo 19/6 1888 och förordnad till tf. kapellan i Koskis Å. 1. Avlagt pastoralexamen 1/7 1891. Tf. kyrkoherde i Bromarv 30/7 s. å. Kyrkoherde där 8/3 1893, tilltr. 1/5 s. å. Kyrkoherde i Saarijärvi 31/10 1918, tilltr. 1/11 s. å. Prost 2/10 1919. Utgivit: Översättning till svenska: K. A. Waaranen, »Handledning vid undervisning i Luthers Lilla katekes. För lärare.» Ekenäs 1900; E. Kaila: »Kortfattad handledning för lärare vid undervisningen i den kristna läran i enlighet med katekesen», Hangö 1913. Var en stolt natur, skämtsam, musikalisk, intresserad kvartettsångare, medlem av sångkören »MM». Död i Saarijärvi 28/2 1920. - G. i Hangö 26/3 1895 med Sigrid Elisabet Korsman, f. i Åbo 10/12 1865, d. i Helsingfors 5/9 1924, dotter till kaptenen vid I, Åbo indelta skarpskyttebataljon Karl Johan Korsman och Isabella Charlotta Ramsell.

V. Barn:

Vilhelmina Solveig Isabella, f. i Hangö 10/6 1896. Genomgått 8 kl. i Privata svenska flickskolan i Helsingfors. Studerade språk och musik 1913-17. Anställd vid Nylands Aktiebank 1918. Tjänstgjorde därefter en tid på U.S.A:s legation i Helsingfors samt vid Lojo-Nääs A/B 1919-22. - G. i Saarijärvi 5/2 1923 med diplomingenjören friherre Kurt Otto af Schultén, i hans 2:a gifte, f. i Helsingfors 1/4 1888.

Erik Karl Alfred, f. i Helsingfors 20/3 1901. Besökt Hangö svenska samskola 1911-17 och svenska samskolan i Åbo 1917-18. Deltog i frihetskriget och har sedan dess upplevat skiftande öden på sjön samt i Afrika och Amerika. Vid vinterkrigets utbrott tog han hyra på första båt, som från Sydamerika var på väg till Finland och deltog såsom frivillig i kriget samt sårades lindrigt. Torde f.n. vistas i Peru.

Gunnar Carl Alfred (Nauclér), f. i Bromarv 7/11 1903. Besökt bl.a svenska samskolorna i Åbo och Kristinestad. Avlagt mellanskoleexamen och genomgått Nordiska lantbruksskolan i Rösiö 1926-27. Verkade därefter som inspektor. Kontrollör vid Rundradio A/B i Helsingfors 1931. Under vinterkriget 1939-40 tillhörde N. en maskingevärsgrupp och verkade under kriget 1941-44 som sanitär på en bataljonsförbandsplats. Vid återerövrandet av Viborg visade han prov på stort dödsförakt, då han under fiendens intensiva artillerikoncentration räddade några kamrater från att drunkna. - G. i Helsingfors 28/1 1934 med Vieno Katarina Laakso, modist, f. i Helsingfors 18/5 1910, fosterdotter till jordbrukaren i Esbo Vilhelm Lundell och Elin Bergsten.

 

Tab. 11.

IV. Ernst Emanuel Nauklér (son till Karl N., tab. 8), f. i Pihlajavesi 26/8 1861. Utdimitterad från Vasa tekniska realskola 15/6 1882. Ingenjörsbiträde och filialförrådsförvaltare vid Uleåborgs järnvägsbyggnads 3. distrikt 29/9 1884-1/11 1886. Praktiserade därefter i trafikgöromål vid Ylivieska station. Förrådsförvaltare vid Savolax järnvägsbyggnads 1. distrikt 18/2 1887. Förrådsförvaltare vid Karelska järnvägsbyggnads 2. distrikt i Jakimvara 1/1 1890. Kassör vid samma järnvägsbyggnads 3. distrikt i Sordavala 1/1 1894; d:o vid Jyväskylä järnvägsbyggnad 10/2 1895. Speditör vid Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnadernas järnvägsavdelning 15/7 1896. Förrådsförvaltare där 28/4 1900. Medlem av Helsingfors taxeringsnämnd i fyra års tid. Bokhållare vid Saima kanal 18/4 1924. Avsked vid uppnådd pensionsålder 1/4 1926. »Var en stor humorist, intresserad av sport och friluftsliv och en passionerad fiskare.» Död i Lahtis 30/5 1929. - G. i Valkeala 27/12 1888 med Edit Stenberg, f. där 24/10 1869, dotter till fabrikören Gottfrid Adrian Stenberg och Johanna Lovisa Salin.

V. Barn:

Harald Emanuel, f. i Valkeala 1/10 1889. Besökt finska reallyceet i Helsingfors några år (från 1898). For vid 16 års ålder till sjöss. Var i maj 1941 mönstrad på en amerikansk båt, vilken från New York avgick med last till Röda havet och torde fortfarande vara till sjöss.

Helge Emanuel, f. i Jakimvara 2/2 1891, agronom. Tab. 12.

Henning Gottfrid Emanuel, f. på Airante invid Sordavala 26/12 1894. Genomgått några klasser i finska reallyceet i Helsingfors. Besökt Ateneums konstindustriella avdelning och emigrerade 1918 till U.S.A. Cicelör i Washington, D. C. Erhållit flere 1:a pris för sina silverarbeten, som bl.a. utställts i Cleveland. - G. i Cleveland 23/7 1927 med Alma Brandt f. i Harbor, Ashtabula, U.S.A. 6/11 1895, lärarinna i stenografi och bokföring, anställd 1941 vid finska legationen i Washington, D. C., dotter till affärsmannen Karl Brandt och hans maka Alma N. N.

 

Tab. 12.

V. Helge Emanuel Nauklér (son till Ernst N., tab. 11), f. i Jakimvara 2/2 1891. Genomgått 5 klasser i Finska reallyceet i Helsingfors. Reste därefter till Amerika, där han vid »The Ohio State University College of Agriculture», Columbus, Ohio, avlagt examen i agronomi. Återvände till Finland 1930 och förestår ett pensionat i Hyvinge. - G. i Cleveland Ohio, 2/2 1923 med Katri (Kaisa) Elisabet Lehtinen, f. i Ruovesi 2/8 1891, dotter till jordbrukaren Moses Lehtinen och Hilma Paulina Eklund.

VI. Barn:

Pirkko Helena, f. i Lahtis 29/7 1930. Elev vid finska samskolan i Hyvinge.

Polu Riitta, f. i Helsingfors 6/4 1932. Elev vid finska samskolan i Hyvinge.

 

I denna släktgrens sista generation finnas endast (tvenne) kvinnliga medlemmar. Det synes alltså som om släktgrenen vore i utdöende i motsats till en i Savolax fortlevande släktgren, som skall behandlas i ett senare sammanhang.

 

Selostus. Kirjoittaja jatkaa »Genoksessa» v. 1941 aloittamaansa Nauklér-suvun selostusta alkaen kersantti Elias Nauchleerista (1707-1766), jonka kolme poikaa, ratsutilallinen Enok Johan, kersantti Elias ja maanmittari Harald Naucklér jatkoivat sukua. Ainoastaan viimeksimainitun pojan, pastori Karl Nauklérin kautta on suku miehenpuolelta jatkunut päättyen nuorimmassa polvessaan kuitenkin kahteen tyttäreen.

 
Genos 17(1946), s. 77-85

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1946 års register | Årgångsregister