GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Hunnius

E. v. Ungern-Sternberg

I artikeln över flyktningar i Sverige 1712-1714 i GSÅ XXVIII, 1944 förekommer »Hunnius, Anna Dettlofsdotter, Borgmästare Modenii Enkia». Då hon möjligtvis haft efterkommande, är hennes genealogi kanske av intresse för Genos' läsare.

I »Deutsches Geschlechterbuch» Band 79 (l. Baltischer Band) av år 1933 förekommer släkten Hunnius' genealogi. Vi finna där ovan omnämnda änka som Anna Hunnius, gift i Viborg med Sven Moderus (icke Modenus) rådman (ej borgmästare) i Viborg, död 1697. Hennes föräldrar voro: Dettlef Hunnius, född i Koldenbüttel i Eiderstadt i Holstein 24.6.1615, död i Viborg 29.11.1664 och begraven i domkyrkan därstädes. Han var bl.a. organist vid domkyrkan i Viborg, senare köpman, rådman 1647 och riksdagsman 1649. Han gifte sig 25.11.1645 med Anna Möms (eller Mums) född i Lübeck (?), som 1670 gifte om sig med Elias Stare, adlad Starensköld 1686. - I ovannämnda genealogiska verk finnes ytterligare biografiska uppgifter om Dettlef Hunnius, hans familj och hans förfäder. Den första kända släktmedlemmen var »Hunne Syverts», född omkring 1450 i Koldenbüttel i Holstein. Han var far till Dettlef Hunnius farfars far. Undert. är beredd att till event. intresserade, som icke ha tillgång till detta arbete, meddela ytterligare uppgifter som ingå i ifrågavarande »Geschlechterbuch».


Genos 18(1947), s. 17

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister