GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Timmermän från Finland i Kalmar 1685

Fil. dr Manne Hofren

Bland timmermän vid örlogsvarvet i Kalmar 1685 (Kalmar stads mantalslängd för år 1685, Drätselkammarens arkiv, Kalmar) har antecknats bl.a. följande timmermän, som möjligen stamma från Finland:

Nils Cornovius, mästerkneckt.
Bertill Michelsson.
Olof Ruuth.
Abraham Grelsson.
Hindrick Örn.
Lennart Luuther.
Erich Nalle.
Anders Lurck.
Niels Willgalt.
Erik Hallnääs.
Hindrich Ålenning.
Matz Enk.
Lars From.
Andreas Präst.
Jacob Munck.
Johan Galle.
Jacob Biskop.
Wijkare. Michell. Erich. Christopher.
Johan Ranck.
Johan Bijskata.
Måns Rudde.
Pehr Lijten.
Olof Höök.
Michel Finne.
Matz Långh.
Hans Emitt.
Hindrich Finne.
Lars Märs.
Marcus Skiälskog, hustrun i Österb.
Jacob Efwersson.
Pehr Wåda.
Olof Proost.
Matz Huuste.
Hans Rymita.
Isaak Snabb.
Lars Nylänning.
Pehr Dank.
Pehr Hansson Ruth.
Erich Werre.
Mathias Runcrantz.


Genos 18(1947), s. 17

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister